OS: Category: Shopping,Books & Reference

Experience Hassle-free TikTok Ads

Show Me How To Access More Data

tiki-shopping-fast-shipping TikTok Ads Library -Best TikTok Ads Examples Research

How to start TikTok advertising? With our TikTok ad spy tool, get inspiration from the best TikTok ads of tiki-shopping-fast-shipping.

Spy the TikTok ads strategy of tiki-shopping-fast-shipping, and you will know how to run ads on TikTok.
Learn the winning secrets from the best TikTok ads & captions examples of tiki-shopping-fast-shipping.
Search and filter from the largest database of TikTok Ads,including TikTok infeed ads,TikTok video ads,TikTok spark ads and so on.
All the ads of tiki-shopping-fast-shipping running on other platforms will be shown to you,including TikTok,Facebook,YouTube,Instagram and so on.
Book A Demo For Free! →

Best TikTok Infeed Ads Examples of tiki-shopping-fast-shipping

TikTok infeed ad is the fourth TikTok video that users see in their "For You" feed when they login to TikTok. The TikTok video ad that TikTok recommends to users based on their behavior & interests. Four TikTok infeed ads of tiki-shopping-fast-shipping are shown below.

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Fami Nhà Là Nơi

  999

  Popularity

  6.66M

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  StingWorldVietnam

  791

  Popularity

  2.38M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Rockstar Vietnam

  306

  Popularity

  860.6K

  Impression

  17

  Duration

  Sign up to see more

See All The TikTok Infeed Ads of tiki-shopping-fast-shipping →

The Best TikTok Ads Examples of tiki-shopping-fast-shipping in 2022

How to run ads on TikTok? Why are the TikTok ads of tiki-shopping-fast-shipping so successful? Our TikTok ad spy tool shows you the best TikTok ads examples of tiki-shopping-fast-shipping in 2022 by impressions, popularity, and likes.

Sort By Impressions
 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Fami Nhà Là Nơi

  999

  Popularity

  6.66M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  StingWorldVietnam

  791

  Popularity

  2.38M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam

  302

  Popularity

  1.17M

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

Sort By Popularity
 • tiki-shopping-fast-shipping
  Fami Nhà Là Nơi

  999

  Popularity

  6.66M

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  StingWorldVietnam

  791

  Popularity

  2.38M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Rockstar Vietnam

  306

  Popularity

  860.6K

  Impression

  17

  Duration

  Sign up to see more

Sort By Likes
 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Fami Nhà Là Nơi

  999

  Popularity

  6.66M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  StingWorldVietnam

  791

  Popularity

  2.38M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam

  302

  Popularity

  1.17M

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

Sort By Shares
 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Muốn PHÊÊÊÊÊÊÊ thì uống cà phê BOSS cùng Trấn Thành nào! Boss Cà Phê - Nghỉ tay làm ngay lon BOSS #tranthanh #boss #coffee #caphe #bosscoffeevietnam

  300

  Popularity

  1.16M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam

  302

  Popularity

  1.17M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Nước tăng lực Rockstar mới - Thương hiệu đến từ Mỹ với nguồn năng lượng bền bỉ đã chính thức "đổ bộ" tại Việt Nam. Thử ngay!

  225

  Popularity

  948.1K

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

Unlock All The Best TikTok Ads of tiki-shopping-fast-shipping in 2022. →

TikTok Top Ads Examples of tiki-shopping-fast-shipping in the Month

What are the trending TikTok ads of tiki-shopping-fast-shipping now? Learn what your audience is most interested in right now from the most popular TikTok Top ads examples of tiki-shopping-fast-shipping in the month, and apply the ad creative to your TikTok ads.

Sort By Impressions
 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam

  302

  Popularity

  1.17M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Muốn PHÊÊÊÊÊÊÊ thì uống cà phê BOSS cùng Trấn Thành nào! Boss Cà Phê - Nghỉ tay làm ngay lon BOSS #tranthanh #boss #coffee #caphe #bosscoffeevietnam

  300

  Popularity

  1.16M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Nước tăng lực Rockstar mới - Thương hiệu đến từ Mỹ với nguồn năng lượng bền bỉ đã chính thức "đổ bộ" tại Việt Nam. Thử ngay!

  225

  Popularity

  948.1K

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

Sort By Popularity
 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Rockstar Vietnam

  306

  Popularity

  860.6K

  Impression

  17

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam

  302

  Popularity

  1.17M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Rockstar Vietnam

  301

  Popularity

  948.1K

  Impression

  12

  Duration

  Sign up to see more

Sort By Likes
 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam

  302

  Popularity

  1.17M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Muốn PHÊÊÊÊÊÊÊ thì uống cà phê BOSS cùng Trấn Thành nào! Boss Cà Phê - Nghỉ tay làm ngay lon BOSS #tranthanh #boss #coffee #caphe #bosscoffeevietnam

  300

  Popularity

  1.16M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Nước tăng lực Rockstar mới - Thương hiệu đến từ Mỹ với nguồn năng lượng bền bỉ đã chính thức "đổ bộ" tại Việt Nam. Thử ngay!

  225

  Popularity

  948.1K

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

Sort By Shares
 • tiki-shopping-fast-shipping
  7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo

  999

  Popularity

  7.07M

  Impression

  25

  Duration

  Sign up to see more

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Muốn PHÊÊÊÊÊÊÊ thì uống cà phê BOSS cùng Trấn Thành nào! Boss Cà Phê - Nghỉ tay làm ngay lon BOSS #tranthanh #boss #coffee #caphe #bosscoffeevietnam

  300

  Popularity

  1.16M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam

  302

  Popularity

  1.17M

  Impression

  1

  Duration

 • tiki-shopping-fast-shipping
  Nước tăng lực Rockstar mới - Thương hiệu đến từ Mỹ với nguồn năng lượng bền bỉ đã chính thức "đổ bộ" tại Việt Nam. Thử ngay!

  225

  Popularity

  948.1K

  Impression

  1

  Duration

  Sign up to see more

Unlock All The TikTok Top Ads of tiki-shopping-fast-shipping in The Month. →

Top 100+ Trending Products on TikTok For eCom Websites

☞☞☞Get Hot Products Ideas From FindNiche NOW!!!

The Best TikTok Captions of tiki-shopping-fast-shipping

How much do TikTok ads cost and how to improve ROI on TikTok? According to statistics, the average TikTok ad costs per 1000 impressions (CPM) up to $10. A good TikTok ad caption will significantly attract more people to click on your ad and improve the ROI of TikTok ads. The most popular TikTok caption of tiki-shopping-fast-shipping is 7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo, with 6.66M impressions, which you can copy and imitate.

# Caption Copy Type Durations Days Impressions Ad Count Copy
1 7UP CHẤT XƠ MỚI | HỖ TRỢ TIÊU HÓA, THỎA SỨC ĂN NGONGiới thiệu 7UP Mới, vẫn vị chanh thanh mát, ít calo, nay bổ sung thêm 4000mg chất xơ tương đương 1 quả táo*, giúp hỗ trợ tiêu hóa**, thỏa sức ăn ngon!(*) Mỗi lon bổ sung hơn 4000mg chất xơ tương đương với hàm lượng chất xơ trong 1 quả táo(**) Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa#7UPChatXo #HoTroTieuHoa #ThoaSucAnNgon #ItCalo Exclamation,Emojis,Hashtag 25 6.66M 1
2 Fami Nhà Là Nơi Others 1 2.38M 1
3 StingWorldVietnam Others 1 1.81M 1
4 Rockstar Vietnam Others 12 1.17M 2
5 Thương hiệu cà phê đóng lon số 1 Nhật Bản- BOSS CÀ PHÊ SỮA- UỐNG LÀ PHÊÊÊÊÊÊ #tranthanh #boss #coffee #caphe #boscoffeevietnam Emojis,Hashtag 1 1.16M 1
6 Muốn PHÊÊÊÊÊÊÊ thì uống cà phê BOSS cùng Trấn Thành nào! Boss Cà Phê - Nghỉ tay làm ngay lon BOSS #tranthanh #boss #coffee #caphe #bosscoffeevietnam Exclamation,Emojis 1 948.1K 1
7 Nước tăng lực Rockstar mới - Thương hiệu đến từ Mỹ với nguồn năng lượng bền bỉ đã chính thức "đổ bộ" tại Việt Nam. Thử ngay! Exclamation 1 896.8K 1
8 7UP Việt Nam Hashtag 1 158.5K 3
9 5SOfficial Hashtag 1 64.2K 2
10 GenZ Others 1 64.2K 1
Get More TikTok Captions of tiki-shopping-fast-shipping And Copy. →

Discover The Trending Tiktok Hashtags of tiki-shopping-fast-shipping and Benefit Yourself

The TikTok ads of tiki-shopping-fast-shipping have 22.33M impressions. What TikTok hashtags are driving so much traffic? AdTargeting will show you the trending TikTok hashtags that drive a lot of traffic to tiki-shopping-fast-shipping, and help you target the audience of the viral TikTok hashtags.

# Hashtags Audience Gender Age Path
1 Online Shopping 71.4M M:36.6%-F:63.4% 18-24(48.1%) Interests>Apps>Online Shopping
2 Shopping 42.1M M:33.8%-F:66.2% 18-24(60%) Interests>Additional Interests
3 international shopping 40.0M M:37.4%-F:62.6% 18-24(56.9%) Interests>Additional Interests
4 amazon shopping 30.2M M:35.1%-F:64.9% 18-24(63.6%) Interests>Additional Interests
5 Online shopping 13.6M M:34.6%-F:65.4% 18-24(57.3%) Interests>Additional Interests
6 shopping discounts 3.0M M:11%-F:89% 18-24(52.8%) Interests>Additional Interests
7 beauty shopping 1.9M M:0.8%-F:99.2% 25-34(36%) Interests>Additional Interests
8 live shopping 866.5K M:0.9%-F:99.1% 18-24(53%) Interests>Additional Interests
9 clothes #shopping 712.5K M:37.3%-F:62.7% 18-24(39.4%) Interests>Additional Interests
10 Tiki 0 M:47%-F:53% 18-24(61%) Interests>Additional Interests
Get More Viral TikTok Hashtags of tiki-shopping-fast-shipping And Beat It! →

Save Time,Save Money,But High ROI,With BigSpy!

Leave your competition in the dust, all you need is BigSpy.

Beat Your Competitors With Bigspy!