Vietnamese Restaurant Top 20 Worth-learning Advertisers - BigSpy

BigSpy generates a Vietnamese Restaurant top 20 advertiser report. This report counts the most successful Facebook ad creatives in the Vietnamese Restaurant category.

# Advertiser Category Countries Creatives
1 Roll'd Vietnamese Food Vietnamese Restaurant Roll'd Vietnamese Food Ads
2 Bò Tơ Quán Mộc Vietnamese Restaurant Bò Tơ Quán Mộc Ads
3 An Nam Quán Vietnamese Restaurant An Nam Quán Ads
4 Minh Chay Vegan Restaurant Vietnamese Restaurant Minh Chay Vegan Restaurant Ads
5 LÁ DONG RIỀNG Vietnamese Restaurant LÁ DONG RIỀNG Ads
6 TÂN Lương Sơn - B52 Nguyễn Thị Định Vietnamese Restaurant United States TÂN Lương Sơn - B52 Nguyễn Thị Định Ads
7 Hương vị xứ Thanh Vietnamese Restaurant Hương vị xứ Thanh Ads
8 EDO BBQ Nướng & Lẩu Nhật Bản Vietnamese Restaurant Vietnam EDO BBQ Nướng & Lẩu Nhật Bản Ads
9 Làng Niêu & Nướng Vietnamese Restaurant Làng Niêu & Nướng Ads
10 Spice Bistro Vietnamese Restaurant Spice Bistro Ads
11 Cuốn N Roll - Nhà hàng chuyên các món Cuốn Vietnamese Restaurant Cuốn N Roll - Nhà hàng chuyên các món Cuốn Ads
12 Hương Sen Vietnamese Restaurant Hương Sen Ads
13 Vị Quảng Vietnamese Restaurant Vị Quảng Ads
14 Joly Woo BAO Vietnamese Restaurant Joly Woo BAO Ads
15 PHỐ NGON 37 Vietnamese Restaurant Vietnam PHỐ NGON 37 Ads
16 Hải Sản Phố - 48 Liễu Giai Vietnamese Restaurant Hải Sản Phố - 48 Liễu Giai Ads
17 Nhà hàng Việt 1915Y Vietnamese Restaurant Vietnam Nhà hàng Việt 1915Y Ads
18 Thách Thức Phở Khổng Lồ Vietnamese Restaurant Vietnam Thách Thức Phở Khổng Lồ Ads
19 Bay Buffet Seafood - 167 Hoàng Ngân Vietnamese Restaurant Vietnam Bay Buffet Seafood - 167 Hoàng Ngân Ads
20 Tổ chức sinh nhật cho bé - Cuốn N Roll Vietnamese Restaurant Tổ chức sinh nhật cho bé - Cuốn N Roll Ads