Top Ads on Vilnius Connect

Vilnius Connect Background Introduction:

„Vilnius Connect" – jungia žmones ir pokyčiams užkrečia visą rajoną. Projektas apims mobilumo, modernių biurų, prekybos, paslaugų ir pramogų parką.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Vilnius Connect has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Vilnius Connect has placed 6 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Vilnius Connect has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Vilnius Connect on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Vilnius Connect. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Vilnius Connect.

BigSpy

1.Vilnius Connect Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Vilnius Connect  Vilnius Connect  Vilnius Connect
Page Categories  City Infrastructure  City Infrastructure  City Infrastructure
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Vilnius Connect Marketing Objectives Analysis: 

Vilnius Connect has been operating in City Infrastructure for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Vilnius Connect best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Vilnius Connect Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Stoties rajono siena virto galerija: palikti savo kūrinį kviečiami visi  Vilnius Connect Naujoji Vilniaus ašis taps startu greitesniam susisiekimui su kaimynais! 
Ad Copy Text  Stoties rajono atgimimą pradėjo ir tęsia drąsios kūrybingų žmonių idėjos, o viena iš jų -...  Kaip teritorijos atnaujinimas paveiks aplinką socialiniu, ekonominiu, kultūriniu bei gamtiniu aspe...  -
Link Description  Stoties rajono siena virto galerija: palikti savo kūrinį kviečiami visi  Kaip teritorijos atnaujinimas paveiks aplinką socialiniu, ekonominiu, kultūriniu bei gamtiniu aspektu? Vakar vykusiame viešame renginyje buvo pristatyta Stoties rajono konversija ir 3 pasiūlymų alternatyvos. Visų alternatyvų vizijos pagrindiniai akcentai: Pagrindinė teritorijos ašis - viešojo transporto mazgas - „HUB‘as” (Patogūs ryšiai tarp: geležinkelio keleivių terminalo, miesto viešojo transporto terminalo ir tarpmiestinių autobusų keleivių terminalo) Pokyčių katalizatorius - naujai įrengiamos viešosios erdvės: Stoties aikštė, Naujininkų aikštė prie stoties ir naujos jungtys-viešosios erdvės per geležinkelio teritoriją Kiek įmanoma išsaugoti istorinius industrinius pastatus, pabrėžiant jų charakterį, istorinį laikotarpį Gamtinio karkaso stiprinimas, reguliuojant nelaidžių dangų plėtrą (Stoties aikštėse, jungčių prieigose ir kt.) Keleivių terminalas formuojamas kaip antžeminė jungtis virš geležinkelio bėgių Skatinti pirmų aukštų, skirtų paslaugoms, strategiją Tolimesniuose etapuose numatomi architektūriniai konkursai svarbiausioms planuojamos teritorijos dalims „Numatomi pokyčiai iš esmės pakeis stoties įvaizdį ir paskatins platesnės teritorijos, pirmiausia, Naujininkų, atsinaujinimą. Darni, interesus subalansuojanti plėtra šiuo atveju yra pagrindinis mūsų tikslas“, – sakė pristatymo renginį moderavęs vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis. Pristatymo įrašą rasite čia: https://bit.ly/Pristatymo_įrašas Pristatymo medžiaga: https://bit.ly/Pristatymo_medžiaga  N/A
Website Link  www.lrt.lt  bit.ly  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 493  1597  814
Like 86  32  28

Vilnius Connect Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Vilnius Connect Top 1 ads got 86 likes. Vilnius Connect uses a sentence with the finishing touch title: “Stoties rajono siena virto galerija: palikti savo kūrinį kviečiami visi”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Vilnius Connect shared 493 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Vilnius Connect should continue to optimize the ad content.

3.Vilnius Connect Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Video
Ad Time   2020-06-16-2020-06-20  2020-06-03-2020-06-07  2020-05-24-2020-05-26
Landing Page Link  https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000112022/stoties-rajono-siena-virto-galerija-palikti-savo-kurini-kvieciami-visi  https://www.dropbox.com/sh/32dk76ue86pqu1r/AAAbmHCruIrMi1UkUFNJnXm0a?dl=0&fbclid=IwAR05-IkDhpeshFirmlnnna_OWpihdMYjCRsWgkrQmWKFWzyuy9XW2dO2oU0&preview=zoom_0.mp4   https://www.facebook.com/712980665706983/videos/2571249023098140/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Vilnius Connect are successful.

Vilnius Connect Creative Analysis: 

Vilnius Connect placed a Image ad in 2020-06-16-2020-06-20, and got 86 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Vilnius Connect Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Lithuania  Lithuania  Lithuania
Language  Lithuanian  Lithuanian  Lithuanian

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Vilnius Connect has the best conversion in Lithuania, and can advertise more in Lithuania in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Vilnius Connect Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-16-2020-06-20  2020-06-03-2020-06-07  2020-05-24-2020-05-26
During  5 days  5 days 3 days 
Like  86  32  28
Share  12  2  1
Comment  0  2  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Vilnius Connect ‘s Top 1 ad received 86 likes, 12 shares, 0 comments in just 5 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Vilnius Connect, helping Vilnius Connect to grasp the ad data more clearly.