Top Ads on VLV Electronics

VLV Electronics Background Introduction:

"ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ Սենթր " Էլեկտրատեխնիկայի խանութների ցանց www.vlv.am

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

VLV Electronics has been advertising and marketing on Facebook for many years. And VLV Electronics has placed 41 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,VLV Electronics has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for VLV Electronics on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for VLV Electronics. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from VLV Electronics.

BigSpy

1.VLV Electronics Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  VLV Electronics  VLV Electronics  VLV Electronics
Page Categories  Electronics  Electronics  Electronics
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

VLV Electronics Marketing Objectives Analysis: 

VLV Electronics has been operating in Electronics for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. VLV Electronics best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.VLV Electronics Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ-ն զովացնում է ամառը ՑԱԾՐ գներով ❄️  VLV Electronics VLV Electronics 
Ad Copy Text  -  Հատուկ առաջարկները ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ-ում շարունակվում են Գնեք ...  -
Link Description  N/A  Հատուկ առաջարկները ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ-ում շարունակվում են Գնեք SONY հեռուստացույց* VLV Electronics-ից ԶԵՂՉՎԱԾ ԳՆՈՎ ⬇ + ՍՏԱՑԵՔ 10% CASHBACK(գումարի հետվերադարձ) Մանրամասների համար զանգահարեք 010 34 99 44 հեռախոսահամարով! *ակցիան գործում է հեռուստացույցների նշված տեսականու համար *ակցիան գործում է 15.06.2020-ից մինչև 21.06.2020  Գնեք Hisense կամ Toshiba հեռուստացույց նշված տեսականուց ՍՏԱՑԵՔ ՆՎԵՐ ՍՄԱՐԹՖՈՆ Գնել կարող եք թե ՕՆԼԱՅՆ սեղմելով այստեղ՝ https://cutt.ly/9y50J91 և թե այցելելով խանութ-սրահներր ‍♂️ --------------------------------------------------------------------------- Գնումներ կարող եք կատարել թե կանխիկ և թե ապառիկ վճարումով Դուք կարող եք պատվեր գրանցել ինչպես www.VLV.am կայքով, այնպես էլ զանագահարելով 010349944 կամ 091296655 հեռախոսահամարներով Առցանց գնումներ կատարելիս ստացեք հանարավորություն մասնկացելու Mercedes Benz ավտոմեքենայի խաղարկությանը Կատարեք գնումներ ՕՆԼԱՅՆ www.VLV.am կայքից և առաքումը ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ կկատարվի ԱՆՎՃԱՐ*️ Գործում է նաև ԷՔՍՊՐԵՍ առաքում, ՄԵԿ օրվա ընթացքում հավելավճարով *Անվճար առաքումը կատարվում է 2-ից 3 օրվա ընթացքում!
Website Link  www.VLV.am  www.facebook.com  cutt.ly
CTA      
Text Word Count 794  533  1220
Like 236  229  269

VLV Electronics Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. VLV Electronics Top 1 ads got 236 likes. VLV Electronics uses a sentence with the finishing touch title: “ՎԻ-ԷԼ-ՎԻ-ն զովացնում է ամառը ՑԱԾՐ գներով ❄️”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. VLV Electronics shared 794 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. VLV Electronics should continue to optimize the ad content.

3.VLV Electronics Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Video  Image  Image
Ad Time   2020-06-14-2020-06-18  2020-06-14-2020-06-18  2020-06-10-2020-06-15
Landing Page Link  http://www.vlv.am/  https://www.facebook.com/345770565497964/posts/3801671376574515/   https://vlv.am/ShowProducts/AudioVisual/led/1/4/217?filter=%7B%22BR%22:%5B%7B%22ID%22:185,%22BrandName%22:%22HISENSE%22%7D,%7B%22ID%22:261,%22BrandName%22:%22TOSHIBA%22%7D%5D,%22AT%22:%5B%5D,%22PT%22:%5B%5D%7D

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by VLV Electronics are successful.

VLV Electronics Creative Analysis: 

VLV Electronics placed a Video ad in 2020-06-14-2020-06-18, and got 236 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.VLV Electronics Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Armenia  Armenia  Armenia
Language  Estonian  English  English

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

VLV Electronics has the best conversion in Armenia, and can advertise more in Armenia in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.VLV Electronics Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-14-2020-06-18  2020-06-14-2020-06-18  2020-06-10-2020-06-15
During  5 days  5 days 6 days 
Like  236  229  269
Share  31  8  16
Comment  52  4  11

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. VLV Electronics ‘s Top 1 ad received 236 likes, 31 shares, 52 comments in just 5 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for VLV Electronics, helping VLV Electronics to grasp the ad data more clearly.