Top Ads on VIDA Gruppen

VIDA Gruppen Background Introduction:

VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1000 anställda på 18 produktionsanläggningar.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

VIDA Gruppen has been advertising and marketing on Facebook for many years. And VIDA Gruppen has placed 9 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,VIDA Gruppen has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for VIDA Gruppen on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for VIDA Gruppen. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from VIDA Gruppen.

BigSpy

1.VIDA Gruppen Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  VIDA Gruppen  VIDA Gruppen  VIDA Gruppen
Page Categories  Forestry Service  Forestry Service  Forestry Service
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  woocommerce  woocommerce  woocommerce

VIDA Gruppen Marketing Objectives Analysis: 

VIDA Gruppen has been operating in Forestry Service for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. VIDA Gruppen best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.VIDA Gruppen Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Vida Gruppen  Sågoperatörer till Vida Nössemark Vida Gruppen 
Ad Copy Text  Väx med Vida - Traineeprogram för en hållbar karriär. Vår vision är ”Att växa” och med a...  Vida är koncernen som finns på den globala marknaden men som fortfarande brinner för landsbygden....  Vida är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arb...
Link Description  Väx med Vida - Traineeprogram för en hållbar karriär. Vår vision är ”Att växa” och med anledning av det är vi intresserade av att hitta unga talanger som vill utvecklas och ha en framtid hos oss. Vårt traineeprogram riktar sig till dig som vill växa i ett globalt företag med hållbarhet och expansion i fokus. Målet är att du efter trainee-året går in i en nyckelroll på något av våra bolag. Du börjar med en 12 månaders projektanställning då du under handledning kommer att driva olika utvecklingsprojekt parallellt med att du lär känna våra affärsområden. Vi söker yngre personer i åldern 20–30 år med olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Det viktigaste är att du delar vår värdegrund som vilar på engagemang, enkelhet och drivkraft. Läs mer: www.vida.se/vax-med-vida/  N/A  Vida är en av Sveriges största aktörer inom skogs- och träindustrin. Vi är stolta över att arbeta med trä som är en del av lösningen på framtidens klimatutmaningar. Men framför allt är vi stolta över våra engagerade medarbetare som är vår viktigaste resurs för att skapa resultat varje dag. Vill du bli en av oss? Vi söker nu timmertruckförare till Nössemark. Läs mer: www.vida.se/jobs/timmertruckforare-nossemark/
Website Link  www.vida.se  www.vida.se  www.vida.se
CTA  LEARN_MORE  APPLY_NOW  APPLY_NOW
Text Word Count 823  274  435
Like 58  78  52

VIDA Gruppen Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. VIDA Gruppen Top 1 ads got 58 likes. VIDA Gruppen uses a sentence with the finishing touch title: “Vida Gruppen”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. VIDA Gruppen shared 823 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. VIDA Gruppen should continue to optimize the ad content.

3.VIDA Gruppen Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Video  Image
Ad Time   2020-05-26-2020-06-11  2020-04-07-2020-04-08  2020-04-06-2020-04-06
Landing Page Link  https://www.vida.se/vax-med-vida/  https://www.vida.se/jobs/sagoperator/?fbclid=IwAR0oW_Z5kGWgxSvWuqci20mqafqWLA4GACQ_0lY3JnjpQ9tBeNmzoUkeXxg   https://www.vida.se/jobs/timmertruckforare-nossemark/?fbclid=IwAR3GK-X6BdjotmSTS3GLexX430llC741ATHzunjYaGuBewYKg6N_yd7eRgk

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by VIDA Gruppen are successful.

VIDA Gruppen Creative Analysis: 

VIDA Gruppen placed a Image ad in 2020-05-26-2020-06-11, and got 58 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.VIDA Gruppen Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Sweden  N/A  N/A
Language  Swedish  Swedish  Swedish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

VIDA Gruppen has the best conversion in Sweden, and can advertise more in Sweden in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.VIDA Gruppen Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-26-2020-06-11  2020-04-07-2020-04-08  2020-04-06-2020-04-06
During  17 days  2 days 1 days 
Like  58  78  52
Share  9  30  8
Comment  3  5  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. VIDA Gruppen ‘s Top 1 ad received 58 likes, 9 shares, 3 comments in just 17 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for VIDA Gruppen, helping VIDA Gruppen to grasp the ad data more clearly.