Top Ads on VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Background Introduction:

Fanpage Verco là nơi chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp với mọi khía cạnh từ marketing, sale, tài chính, ... cho tới những kiến thức chuyên sâu như tái cấu trúc, M&A

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc has been advertising and marketing on Facebook for many years. And VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc has placed 51 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc.

BigSpy

1.VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc  VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc  VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc
Page Categories  Community  Community  Community
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Marketing Objectives Analysis: 

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc has been operating in Community for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Giúp doanh nghiệp huy động vốn đa kênh và tối ưu nguồn vốn sẵn có  VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Giới thiệu Khoá huấn luyện Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh Nghiệp 
Ad Copy Text  Chiến Lược Nguồn Vốn Doanh nghiệp - Giúp doanh nghiệp huy động vốn đa kênh và ...  no setting  Chiến lược nguồn vốn doanh nghiệp Khoá huấn luyện do Hiệp hội doanh nghiệp n...
Link Description  N/A  [Dành cho chủ doanh nghiệp: Hạn mức tín dụng và cách mở hạn mức tín dụng khi huy động vốn ngân hàng] 1️⃣ Hạn mức tín dụng là gì? Hạn mức tín dụng là giới hạn mức cho vay tối đa trong hoạt động của tổ chức tín dụng; số dư nợ cho vay hay là số dư nợ tối đa vào một thời điểm nhất định, thường là ngày cuối quý, cuối năm được quy định trong kế hoạch tín dụng của ngân hàng. 3️⃣ Thế chấp "cái gì" để mở hạn mức tín dụng? Ngoài tài sản chủ sở hữu để làm thế chấp mở hạn mức tín dụng bạn có nghĩ đến phương án thế chấp nào khác? Bật mí cho bạn ở đây hoàn toàn có thể thế chấp mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng bằng: ☑️Sổ tiết kiệm ☑️Hàng hóa tồn kho ☑️Công nợ phải thu ... Những tài sản thế chấp trên vẫn còn ở “thì tương lai” , đó chính là điều tuyệt với và kì diệu phải không? Vậy, làm thế nào để mở thành công hạn mức tín dụng cao nhất tại ngân hàng (ngắn - trung - dài hạn) ? Tất cả sẽ được VERCO giải đáp trong: Khóa huấn luyện “#Chiến_lược_nguồn_vốn_doanh_nghiệp Với sự tham gia của các chuyên gia tài chính - Kinh tế hàng đầu, đồng hành cùng các nhà quản lý, CEO đã huy động vốn thành công và xây dựng tập đoàn, doanh nghiệp với doanh thu hàng nghìn tỷ/ năm. Nội dung chương trình: 1. Xây dựng cấu trúc vốn doanh nghiệp bài bản 2. Chiến lược huy động vốn đa kênh 3. Cách thức đầu tư tài sản hiệu quả 4. Tối ưu chi phí sử dụng vốn. 5. Và các bài học kinh nghiệm từ chuyên gia được truyền tải qua các workshop, talk show xen kẽ, trước, trong và sau khóa huấn luyện. Đăng kí tham dự ngay tại: https://bit.ly/2YmZRe5 ______________ Chương trình phù hợp với: ✅ Chủ doanh nghiệp SME hoạt động trên 3 năm ✅ CFO, Kế toán Học phí: Viện khoa học Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam hỗ trợ: + Vé General: 2̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶V̶N̶D̶ chỉ còn 990.000 VND + Vé VIP: 4̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶V̶N̶D̶ chỉ còn 1.990.000 VND + Vé Luxury: 1̶0̶.̶0̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶V̶N̶D̶ chỉ còn 4.990.000 VND ______________ Đăng kí tham dự tại: https://bit.ly/2YmZRe5 Hoặc #COMMENT, #INBOX số điện thoại và địa chỉ mail  Theo số liệu của tổng cục thống kê, nguyên nhân lớn nhất (chiếm tới 49%) dẫn tới doanh nghiệp "THẤT BẠI" là do không hoạch định được chiến lược nguồn vốn. Đặ...
Website Link  bit.ly  www.facebook.com  www.youtube.com
CTA  APPLY_NOW  MESSAGE_PAGE  APPLY_NOW
Text Word Count 133  0  2662
Like 63  0  138

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Top 1 ads got 63 likes. VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc uses a sentence with the finishing touch title: “Giúp doanh nghiệp huy động vốn đa kênh và tối ưu nguồn vốn sẵn có”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc shared 133 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is APPLY_NOW.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc should continue to optimize the ad content.

3.VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Video  Image  Image
Ad Time   2020-06-10-2020-06-18  2020-06-16-2020-06-16  2020-06-03-2020-06-14
Landing Page Link  https://www.verco.vn/chien-luoc-nguon-von-doanh-nghiep.html-0?utm_campaign=hochiminh&utm_content=PanelPixel&utm_medium=CTW&utm_source=FACEBOOK&utm_term=Phuong&fbclid=IwAR3tPL5a0a2ShBabnz8WbdLJ7AbCUVaF0vIL6wMLniClBWYYS9Fma79CUeY  https://www.facebook.com/VERCOVN/photos/a.410114482682696/1156792158014921/?type=3   https://www.youtube.com/watch?v=LCO0bJfXcGI

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc are successful.

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Creative Analysis: 

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc placed a Video ad in 2020-06-10-2020-06-18, and got 63 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  Vietnam
Language  Vietnamese  N/A  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-10-2020-06-18  2020-06-16-2020-06-16  2020-06-03-2020-06-14
During  9 days  1 days 12 days 
Like  63  0  138
Share  6  0  3
Comment  2  0  103

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc ‘s Top 1 ad received 63 likes, 6 shares, 2 comments in just 9 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc, helping VERCO - Dẫn đầu lĩnh vực Tái Cấu Trúc to grasp the ad data more clearly.