Top Ads on Vũ Trụ Anh Hùng

Vũ Trụ Anh Hùng Background Introduction:

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Vũ Trụ Anh Hùng has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Vũ Trụ Anh Hùng has placed 55 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Vũ Trụ Anh Hùng has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Vũ Trụ Anh Hùng on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Vũ Trụ Anh Hùng. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Vũ Trụ Anh Hùng.

BigSpy

1.Vũ Trụ Anh Hùng Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Vũ Trụ Anh Hùng  Vũ Trụ Anh Hùng  Vũ Trụ Anh Hùng
Page Categories  Video Game  Video Game  Video Game
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Vũ Trụ Anh Hùng Marketing Objectives Analysis: 

Vũ Trụ Anh Hùng has been operating in Video Game for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Vũ Trụ Anh Hùng best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Vũ Trụ Anh Hùng Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Vũ Trụ Anh Hùng  Tặng ngay giftcode cho ae PK nào: 78608503828 Cộng đồng chém gió, cà khịa siêu vui 
Ad Copy Text  ⫷Sự Kiện⫸ Loan Tin Máy Chủ Mới - Nhận Gói Quà 1000KC Phần thưởng: KC*300, PQ*...  VIPCODE NGẬP MỒM Tuyệt Phẩm Game Manga - PK không giới hạn ! Game chạy ngon trên ...  Game Mobile độ tướng độc nhất Cực nhiều tính năng hóa hình siêu đẹp Tặng ng...
Link Description  ⫷Sự Kiện⫸ Loan Tin Máy Chủ Mới - Nhận Gói Quà 1000KC Phần thưởng: KC*300, PQ*2, Thức ăn pet thường*20 >> Còm men Nhận Danh Hiệu Fan Cứng << 9h00 Ngày mai 17/6 Chính Thức Khai Mở Máy Chủ s133 Chakra mà anh em đã mong chờ. Đưa tay đây nào - Mãi bên nhau bạn nhé <3 ⏰ Thời gian sự kiện: từ bây giờ - 23h59 ngày 22/6 Ngay bây giờ, các Chỉ Huy hãy cùng Pi loan tin và nhận ngay giftcode chỉ với 2 bước đơn giản sau: ✅ Bước 1: Còm men " Chiến Ngay" + nhắc đến 3 người bạn ✅ Bước 2: Thả Tym và lan truyền thông tin bài viết này để nhiều anh em có thể biết đến. Phần thưởng đặc biệt: 10 Danh Hiệu Fan Cứng dành tặng 10 Chỉ Huy đạt 1500 Phản hồi và gửi hình ảnh tới Pi sớm nhất thông qua ib Fanpage ‼ Lưu ý cực mạnh: 1. Không giới hạn số lần còm men, Anh em có thể tự Phản hồi còm men của mình 2. Còm men đúng thể lệ mới nhận được quà. 3. Phải mở chặn tin nhắn người lạ để nhận quà. —-------------✭✭✭---------------— Tải Game tại: https://vutruanhhung.vn/TaiGame Nạp ưu đãi tại: https://nap.vutruanhhung.vn/ —-------------✭✭✭---------------— Nhận Giftcode free: https://gc.vutruanhhung.vn/ ⛺ Làng Manga: fb.com/groups/LangManga.VTAH/ —-------------✭✭✭---------------— Báo lỗi và hỗ trợ: vutruanhhung.hotro@gmail.com hoặc 1900 636 45  N/A  N/A
Website Link  www.facebook.com  itunes.apple.com  itunes.apple.com
CTA    PLAY_GAME  PLAY_GAME
Text Word Count 1533  211  139
Like 1252  0  13

Vũ Trụ Anh Hùng Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Vũ Trụ Anh Hùng Top 1 ads got 1252 likes. Vũ Trụ Anh Hùng uses a sentence with the finishing touch title: “Vũ Trụ Anh Hùng”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Vũ Trụ Anh Hùng shared 1533 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Vũ Trụ Anh Hùng should continue to optimize the ad content.

3.Vũ Trụ Anh Hùng Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Video  Video
Ad Time   2020-06-15-2020-06-18  2020-06-02-2020-06-03  2020-05-11-2020-06-02
Landing Page Link  https://www.facebook.com/109907787038727/posts/299843528045151/  https://itunes.apple.com/app/id1469178407   https://itunes.apple.com/app/id1469178407

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Vũ Trụ Anh Hùng are successful.

Vũ Trụ Anh Hùng Creative Analysis: 

Vũ Trụ Anh Hùng placed a Image ad in 2020-06-15-2020-06-18, and got 1252 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Vũ Trụ Anh Hùng Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Vietnam  Vietnam  Vietnam
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Vũ Trụ Anh Hùng has the best conversion in Vietnam, and can advertise more in Vietnam in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Vũ Trụ Anh Hùng Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-15-2020-06-18  2020-06-02-2020-06-03  2020-05-11-2020-06-02
During  4 days  2 days 23 days 
Like  1252  0  13
Share  555  0  0
Comment  1220  0  1

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Vũ Trụ Anh Hùng ‘s Top 1 ad received 1252 likes, 555 shares, 1220 comments in just 4 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Vũ Trụ Anh Hùng, helping Vũ Trụ Anh Hùng to grasp the ad data more clearly.