Top Ads on Ví MoMo

Ví MoMo Background Introduction:

Fanpage chính thức duy nhất của Ví MoMo - Ví điện tử số 1 Việt Nam với gần 10 triệu người dùng.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Ví MoMo has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Ví MoMo has placed 371 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Ví MoMo has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Ví MoMo on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Ví MoMo. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Ví MoMo.

BigSpy

1.Ví MoMo Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Ví MoMo  Ví MoMo  Ví MoMo
Page Categories  Financial Service  Financial Service  Financial Service
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Ví MoMo Marketing Objectives Analysis: 

Ví MoMo has been operating in Financial Service for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Ví MoMo best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Ví MoMo Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Ví MoMo  Ví MoMo Ví điện tử yêu cầu xác thực thông tin: Ngân hàng Nhà nước nói gì? 
Ad Copy Text   ƯU ĐÃI 2.5% THẺ GAME GARENA, NẠP ĐI CHỜ CHI! Cộng đồng đấu sĩ, rừng, tank Ph...  -  AN TOÀN THÔNG TIN KHI XÁC THỰC VÍ ĐIỆN TỬ Trước băn khoăn khi xác minh danh tính q...
Link Description   ƯU ĐÃI 2.5% THẺ GAME GARENA, NẠP ĐI CHỜ CHI! Cộng đồng đấu sĩ, rừng, tank Pháp sư, xạ thủ hãy nhanh xem này CHIẾT KHẤU 2.5% thẻ Garena siêu hời khi mua tại https://napthengay.vn/?utm_source=FB Nạp thẻ game giá tốt, nhanh gọn chỉ vài thao tác: 1️⃣ Truy cập website https://napthengay.vn/?utm_source=FB 2️⃣ Nhập các thông tin cần mua thẻ gồm: ▪️ Chọn thẻ game Garena ▪️ Chọn mệnh giá và số lượng thẻ ▪️ Điền email nhận mã thẻ Game để hệ thống gửi về. ▪️ Nguồn tiền Ví MoMo 3️⃣ Ấn Thanh toán ➡️Đăng nhập Ví MoMo và ấn Xác nhận. Thế là xong! Nạp game an toàn, tiết kiệm chỉ trong một nốt nhạc! #VíMomo #Napthengay #Thegame #Napthe #  GIẢI TRÍ THẢ GA - CHIẾN GAME BAO ĐÃ Thanh toán App Store dễ dàng qua Ví MoMo ️Trời nắng chang chang, thư giãn ngay với 3 siêu phẩm game trên App Store: Lords Mobile, Laplace M và Ta Là Quan Lão Gia. Thêm trải nghiệm,nhớ liên kết Ví MoMo trên App Store để thỏa sức mua sắm vật phẩm, nâng cấp trang bị, tăng Vip, tăng lực chiến và đua top “cà khịa” cùng hàng trăm game thủ khác. Thiết lập Ví MoMo là phương thức thanh toán trên ID Apple của bạn ngay >> https://apps.apple.com/account/billing?itscg=40414&itsct=apr_fb_pmof (*) Sau khi thiết lập các giao dịch sẽ được tự động thanh toán qua Ví MoMo (*) Để quản lý và bảo vệ tài khoản, chỉ thiết lập thanh toán Ví MoMo cho tài khoản ID Apple của chính bạn. Tuyệt đối KHÔNG trao đổi/mua bán voucher để tránh việc Ví của bạn bị thiết lập thanh toán cho một ID Apple khác; và không chia sẻ cho bất kỳ ai Mật khẩu Ví hoặc Mã xác thực (OTP) của bạn. #VíMoMo #AppStore #GameMobile #Topgamehot  N/A
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  bit.ly
CTA      
Text Word Count 808  1146  1706
Like 4400  5787  924

Ví MoMo Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Ví MoMo Top 1 ads got 4400 likes. Ví MoMo uses a sentence with the finishing touch title: “Ví MoMo”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Ví MoMo shared 808 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Ví MoMo should continue to optimize the ad content.

3.Ví MoMo Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Video
Ad Time   2020-04-28-2020-06-19  2020-05-11-2020-06-19  2020-06-08-2020-06-19
Landing Page Link  https://www.facebook.com/vimomo/photos/p.2899828666739778/2899828666739778/?type=3  https://www.facebook.com/vimomo/photos/p.2930043530384958/2930043530384958/?type=3   http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-23-2019-tt-nhnn-30023

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Ví MoMo are successful.

Ví MoMo Creative Analysis: 

Ví MoMo placed a Image ad in 2020-04-28-2020-06-19, and got 4400 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Ví MoMo Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Vietnam  Vietnam  Vietnam
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Ví MoMo has the best conversion in Vietnam, and can advertise more in Vietnam in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Ví MoMo Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-04-28-2020-06-19  2020-05-11-2020-06-19  2020-06-08-2020-06-19
During  53 days  40 days 12 days 
Like  4400  5787  924
Share  41  5  41
Comment  223  24  43

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Ví MoMo ‘s Top 1 ad received 4400 likes, 41 shares, 223 comments in just 53 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Ví MoMo, helping Ví MoMo to grasp the ad data more clearly.