Top Ads on TocoToco Bubble Tea

TocoToco Bubble Tea Background Introduction:

Trà sữa Tocotoco luôn phấn đấu hết mình để đem đến những dịch vụ và sản phẩm hoàn hảo đến khách hàng

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

TocoToco Bubble Tea has been advertising and marketing on Facebook for many years. And TocoToco Bubble Tea has placed 61 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,TocoToco Bubble Tea has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for TocoToco Bubble Tea on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for TocoToco Bubble Tea. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from TocoToco Bubble Tea.

BigSpy

1.TocoToco Bubble Tea Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  TocoToco Bubble Tea  TocoToco Bubble Tea  TocoToco Bubble Tea
Page Categories  Tea Room  Tea Room  Tea Room
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

TocoToco Bubble Tea Marketing Objectives Analysis: 

TocoToco Bubble Tea has been operating in Tea Room for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. TocoToco Bubble Tea best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.TocoToco Bubble Tea Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  ToCoToCo Bubble Tea  “5 điều hấp dẫn không thể chối từ” trong bộ đôi kem cà phê của thương hiệu trà sữa ToCoToCo ToCoToCo Bubble Tea 
Ad Copy Text  no setting  Ông trời tạo ra địa chấn Bộ đôi Ô long Trân châu Baby Kem Café và Sữa tươi T...  Đến bao giờ em mới bỏ “tà tưa” nhờ ? Bỏ người yêu em có thể làm được ...
Link Description  THÊM QQ THÊM BẠN THÊM VUI Chào hè rực rỡ đã cơn khát mát lạnh với ưu đãi "hot muốn xỉu" cùng ToCoToCo FREE 01 TOPPING TRÂN CHÂU QQ ĐƯỜNG ĐEN khi mua 01 đồ uống size L bất kỳ ☀️Thời gian áp dụng: đến hết 18/06/2020 ✅Cửa hàng áp dụng: https://bit.ly/MB_TCQQ Hè nóng nực order một ly trà sữa thanh mát thêm trân châu QQ đường đen dai dai, giòn giòn, sần sật nhai vui miệng cho ngày dài sảng khoái  Là dòng sản lấy cảm hứng từ lớp bọt cà phê mềm mịn, Ô long Trân Châu Baby Kem Café/Sữa Tươi Trân Châu Baby Kem Café của thương hiệu trà sữa ToCoToCo không phải là sản phẩm “ăn theo” trào lưu mà là sự phá cách và sáng tạo rất thú v...  Đến bao giờ em mới bỏ “tà tưa” nhờ ? Bỏ người yêu em có thể làm được chứ ToCoToCo đang khao tận 50% thì còn lâu em mới chịu cai trà sữa anh nha. TOCOTOCO GIẢM 5O% TOÀN MENU ĐỒ UỐNG. Mở App GrabFood nhập mã TCTC50 để được nhận ưu đãi. ✅Đặt hàng ngay tại link: https://grb.to/ToCoToCo ✅Thời gian áp dụng: đến hết 31/05/2020 ToCoToCo nửa giá, lập hội “oanh tạc” trà sữa đánh bay cái nóng ngày hè thôi #ToCoToCo #GrabFood #Uudainuagia ....................................................... Hotline: 1900 63 69 36 Website: https://tocotocotea.com/ Instagram: https://www.instagram.com/tocotoco_bubble_tea/
Website Link  www.facebook.com  kenh14.vn  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 0  1198  722
Like 0  4908  6943

TocoToco Bubble Tea Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. TocoToco Bubble Tea Top 1 ads got 0 likes. TocoToco Bubble Tea uses a sentence with the finishing touch title: “ToCoToCo Bubble Tea”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. TocoToco Bubble Tea shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. TocoToco Bubble Tea should continue to optimize the ad content.

3.TocoToco Bubble Tea Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-05-31-2020-05-31  2020-05-21-2020-05-30  2020-05-19-2020-05-28
Landing Page Link  https://www.facebook.com/101101886894533/posts/1177215029283208/  https://kenh14.vn/5-dieu-hap-dan-khong-the-choi-tu-trong-bo-doi-kem-ca-phe-cua-thuong-hieu-tra-sua-tocotoco-20200520141304807.chn?fbclid=IwAR0fQ0qhD81BKGwrtmJWijNUsxmvuU7ReHZjdBojsFov9O8ccsrBAyZtV9c   https://www.facebook.com/tocotocobubbletea/photos/a.101372943534094/1170900489914662/?type=3

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by TocoToco Bubble Tea are successful.

TocoToco Bubble Tea Creative Analysis: 

TocoToco Bubble Tea placed a Image ad in 2020-05-31-2020-05-31, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.TocoToco Bubble Tea Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  Vietnam
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

TocoToco Bubble Tea has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.TocoToco Bubble Tea Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-31-2020-05-31  2020-05-21-2020-05-30  2020-05-19-2020-05-28
During  1 days  10 days 10 days 
Like  0  4908  6943
Share  0  14  14
Comment  0  35  36

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. TocoToco Bubble Tea ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for TocoToco Bubble Tea, helping TocoToco Bubble Tea to grasp the ad data more clearly.