Top Ads on Thông tin Chính phủ

Thông tin Chính phủ Background Introduction:

Cập nhật kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới người dân

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Thông tin Chính phủ has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Thông tin Chính phủ has placed 50 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Thông tin Chính phủ has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Thông tin Chính phủ on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Thông tin Chính phủ. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Thông tin Chính phủ.

BigSpy

1.Thông tin Chính phủ Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Thông tin Chính phủ  Thông tin Chính phủ  Thông tin Chính phủ
Page Categories  News & Media Website  News & Media Website  News & Media Website
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Thông tin Chính phủ Marketing Objectives Analysis: 

Thông tin Chính phủ has been operating in News & Media Website for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Thông tin Chính phủ best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Thông tin Chính phủ Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  N/A   - : Việt Nam đang dẫn đầu trong việc bảo vệ người dân của mình khỏi virus Corona N/A 
Ad Copy Text  ➡️ Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng...  ZERO DEATHS IN VIET NAM [Tiếng Việt bên dưới] The well-known Australia-based 7NEWS Austral...  CAO ĐIỂM CHỐNG DỊCH COVID-19>>TỪ 0 GIỜ 28/3 ĐẾN HẾT 15/4: ➡️ Dừng các hoạt...
Link Description  ➡️ Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. ➡️ Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. ➡️ Người chịu trách nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. Trên đây là một số nội dung tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, để xem đầy đủ xin truy cập: bit.ly/16-CT-TTg  N/A  CAO ĐIỂM CHỐNG DỊCH COVID-19>>TỪ 0 GIỜ 28/3 ĐẾN HẾT 15/4: ➡️ Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. ➡️ Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. ➡️ Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần đóng cửa. ➡️ Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TPHCM đến các nơi khác trên toàn quốc. Tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Thủ tướng, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tụ tập đông người. * Xem thêm Chỉ thị 15/CT-TTg ban hành ngày 27/3 tại: https://bit.ly/15-CT-TTg
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  LEARN_MORE  LEARN_MORE  LEARN_MORE
Text Word Count 1962  657  1851
Like 47846  9756  36418

Thông tin Chính phủ Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Thông tin Chính phủ Top 1 ads got 47846 likes. Thông tin Chính phủ uses a sentence with the finishing touch title: “N/A”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Thông tin Chính phủ shared 1962 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Thông tin Chính phủ should continue to optimize the ad content.

3.Thông tin Chính phủ Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Video  Image
Ad Time   2020-03-30-2020-05-23  2020-05-17-2020-05-23  2020-03-27-2020-05-11
Landing Page Link  https://www.facebook.com/thongtinchinhphu  https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/videos/3022580644498076/   https://www.facebook.com/thongtinchinhphu

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Thông tin Chính phủ are successful.

Thông tin Chính phủ Creative Analysis: 

Thông tin Chính phủ placed a Image ad in 2020-03-30-2020-05-23, and got 47846 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Thông tin Chính phủ Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Vietnam  Bosnia Hercegovina  Vietnam
Language  N/A  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Thông tin Chính phủ has the best conversion in Vietnam, and can advertise more in Vietnam in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Thông tin Chính phủ Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-03-30-2020-05-23  2020-05-17-2020-05-23  2020-03-27-2020-05-11
During  55 days  7 days 46 days 
Like  47846  9756  36418
Share  22594  1032  9390
Comment  5615  267  2332

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Thông tin Chính phủ ‘s Top 1 ad received 47846 likes, 22594 shares, 5615 comments in just 55 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Thông tin Chính phủ, helping Thông tin Chính phủ to grasp the ad data more clearly.