Top Ads on Thách Thức Phở Khổng Lồ

Thách Thức Phở Khổng Lồ Background Introduction:

Phở Ông Hùng - Phở truyền thống Việt Nam 30 năm. Thương hiệu Phở được nhiều thực khách Việt Nam yêu thích. Chi nhánh có mặt khắp niềm Nam-Bắc.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Thách Thức Phở Khổng Lồ has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Thách Thức Phở Khổng Lồ has placed 9 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Thách Thức Phở Khổng Lồ has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Thách Thức Phở Khổng Lồ on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Thách Thức Phở Khổng Lồ. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Thách Thức Phở Khổng Lồ.

BigSpy

1.Thách Thức Phở Khổng Lồ Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Thách Thức Phở Khổng Lồ  Thách Thức Phở Khổng Lồ  Thách Thức Phở Khổng Lồ
Page Categories  Vietnamese Restaurant  Vietnamese Restaurant  Vietnamese Restaurant
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Thách Thức Phở Khổng Lồ Marketing Objectives Analysis: 

Thách Thức Phở Khổng Lồ has been operating in Vietnamese Restaurant for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Thách Thức Phở Khổng Lồ best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Thách Thức Phở Khổng Lồ Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Thách Thức Phở Khổng Lồ  Photos from Thách Thức Phở Khổng Lồ's post Đại chiến Phở Khổng Lồ của Thánh "Màu Xanh" 
Ad Copy Text  PHỞ THỐ ĐÁ - TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ VÀ MỚI LẠ VỚI HƯƠNG VỊ TRUYỀN THỐNG Dù...  ✨ ℎ́ℎ ℎ̛́ ℎ̛̉ ℎ̂̉ ̂̀ ✨ Bạn đã thử chưa? Chương trình vẫn chưa...  -
Link Description  PHỞ THỐ ĐÁ - TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ VÀ MỚI LẠ VỚI HƯƠNG VỊ TRUYỀN THỐNG Dùng thố đá để giữ nhiệt cho tô phở. Nhờ vậy mà tô phở vẫn giữ nguyên độ nóng hổi, thơm ngon như lúc mới nấu. Miếng thịt mềm ngọt và có mùi thơm dìu dìu ko lẫn đi đâu được, hương thơm nhè nhẹ kèm chút hăng của cọng hành xắt mỏng, vị cay cay của lát ớt tươi, cùng lát chanh nhỏ và thế là đã hoàn thành bát phở đơn giản mà hợp vị vô cùng. Ăn rồi để nhớ mãi…❤️ Ghé ngay Phở Ông Hùng để thưởng thức ngay Phở Thố Đá ngon đúng điệu cùng nước lèo thơm nức sôi sùng sục nào!. #PhoOngHung #Thách_Thức_Phở_Khổng_Lồ #Tinh_Hoa_Phở_Việt ------------------------------- Delivery giao hàng tận nơi: 1800 1111 Website: www.phoonghung.vn Hệ thống chi nhánh: http://goo.gl/GC9U1C Menu món: goo.gl/y8n5Eb Hotline: 0937 532 709  N/A  N/A
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 1006  743  556
Like 113  39  17

Thách Thức Phở Khổng Lồ Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Thách Thức Phở Khổng Lồ Top 1 ads got 113 likes. Thách Thức Phở Khổng Lồ uses a sentence with the finishing touch title: “Thách Thức Phở Khổng Lồ”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Thách Thức Phở Khổng Lồ shared 1006 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Thách Thức Phở Khổng Lồ should continue to optimize the ad content.

3.Thách Thức Phở Khổng Lồ Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Carousel  Video
Ad Time   2019-05-05-2019-05-08  2019-05-02-2019-05-08  2019-05-02-2019-05-08
Landing Page Link  https://www.facebook.com/492604194266525/posts/1059402734253332/  https://www.facebook.com/492604194266525/posts/1057750864418519/   https://www.facebook.com/492604194266525/posts/1057714071088865/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Thách Thức Phở Khổng Lồ are successful.

Thách Thức Phở Khổng Lồ Creative Analysis: 

Thách Thức Phở Khổng Lồ placed a Image ad in 2019-05-05-2019-05-08, and got 113 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Thách Thức Phở Khổng Lồ Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Vietnam  Vietnam  Vietnam
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Thách Thức Phở Khổng Lồ has the best conversion in Vietnam, and can advertise more in Vietnam in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Thách Thức Phở Khổng Lồ Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-05-05-2019-05-08  2019-05-02-2019-05-08  2019-05-02-2019-05-08
During  4 days  7 days 7 days 
Like  113  39  17
Share  3  10  0
Comment  0  60  5

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Thách Thức Phở Khổng Lồ ‘s Top 1 ad received 113 likes, 3 shares, 0 comments in just 4 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Thách Thức Phở Khổng Lồ, helping Thách Thức Phở Khổng Lồ to grasp the ad data more clearly.