Top Ads on Tekniska verken

Tekniska verken Background Introduction:

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Tekniska verken has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Tekniska verken has placed 13 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Tekniska verken has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Tekniska verken on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Tekniska verken. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Tekniska verken.

BigSpy

1.Tekniska verken Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Tekniska verken  Tekniska verken  Tekniska verken
Page Categories  Public Utility Company  Public Utility Company  Public Utility Company
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Tekniska verken Marketing Objectives Analysis: 

Tekniska verken has been operating in Public Utility Company for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Tekniska verken best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Tekniska verken Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Loppis på Vika  Välkommen på Öppet hus på Gärstad Tekniska verken 
Ad Copy Text  Nu är det dags igen för vårens höjdpunkt med Loppis på Vika återvinningscentral!  Hur går det till när vi gör värme och el av dina sopor? Vart tar egentligen de gröna påsarna v...  Dags att lägga i båten? Läs det här först! Vattenpest är en växt som ställer till stora pr...
Link Description  Causes · 215 people  N/A  Dags att lägga i båten? Läs det här först! Vattenpest är en växt som ställer till stora problem i våra vatten och finns bland annat i Boren, Norrbysjön, Ljungsjön och Roxen. Nu behöver vi hjälp att hindra spridningen. Vattenpest sprids genom att små bitar av växten förs till nya sjöar av människor och djur, till exempel när du flyttar din båt. Vad kan du göra? Ett enkelt sätt att stoppa spridningen är att kontrollera och rensa din båt innan den flyttas mellan sjöar. Du bör även torka badkläder, fiskeredskap och dykardräkter innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Växtmassan ska lämnas till förbränning på återvinningscentralerna i Linköping. Här kan du läsa mer om vattenpest: tekniskaverken.se/vattenpest Tack för hjälpen :)
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  EVENT_RSVP  LEARN_MORE  
Text Word Count 86  233  782
Like 16  124  35

Tekniska verken Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Tekniska verken Top 1 ads got 16 likes. Tekniska verken uses a sentence with the finishing touch title: “Loppis på Vika”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Tekniska verken shared 86 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is EVENT_RSVP.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Tekniska verken should continue to optimize the ad content.

3.Tekniska verken Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Video  Image
Ad Time   2019-05-02-2019-05-07  2019-04-25-2019-05-07  2019-04-15-2019-04-19
Landing Page Link  https://www.facebook.com/250421669832/posts/10156587304434833/  https://www.facebook.com/events/2253028098087066/   https://www.facebook.com/250421669832/posts/10156548290324833/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Tekniska verken are successful.

Tekniska verken Creative Analysis: 

Tekniska verken placed a Image ad in 2019-05-02-2019-05-07, and got 16 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Tekniska verken Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Sweden  Sweden  Sweden
Language  French  Swedish  Swedish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Tekniska verken has the best conversion in Sweden, and can advertise more in Sweden in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Tekniska verken Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-05-02-2019-05-07  2019-04-25-2019-05-07  2019-04-15-2019-04-19
During  6 days  13 days 5 days 
Like  16  124  35
Share  0  29  15
Comment  1  8  4

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Tekniska verken ‘s Top 1 ad received 16 likes, 0 shares, 1 comments in just 6 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Tekniska verken, helping Tekniska verken to grasp the ad data more clearly.