Top Ads on Tân Thần Điêu - VNG

Tân Thần Điêu - VNG Background Introduction:

Tân Thần Điêu - VNG (Thần Điêu Hiệp Lữ 2) là game mobile nhập vai MMORPG kết hợp Đấu Tướng Chiến Thuật. Hiệp Lữ Tình Duyên - Kiếm Động Giang Hồ

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Tân Thần Điêu - VNG has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Tân Thần Điêu - VNG has placed 39 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Tân Thần Điêu - VNG has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Tân Thần Điêu - VNG on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Tân Thần Điêu - VNG. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Tân Thần Điêu - VNG.

BigSpy

1.Tân Thần Điêu - VNG Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Tân Thần Điêu - VNG  Tân Thần Điêu - VNG  Tân Thần Điêu - VNG
Page Categories  Video Game  Video Game  Video Game
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Tân Thần Điêu - VNG Marketing Objectives Analysis: 

Tân Thần Điêu - VNG has been operating in Video Game for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Tân Thần Điêu - VNG best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Tân Thần Điêu - VNG Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  PvP trong Tân Thần Điêu VNG – Tưởng không hay mà hay không tưởng  Tân Thần Điêu VNG – tuyệt tác game mới khiến streamer Việt vừa chơi vừa khen Tân Thần Điêu - VNG 
Ad Copy Text  Với hệ thống PvP đa dạng diễn ra vào nhiều khung giờ trong ngày, Thiếu hiệp có...   Nhiều streamer đã trải nghiệm Tân Thần Điêu - VNG như: ViruSs, Ngân Sát Thủ, Hà ...  【Phúc Lợi】GIẢM GIÁ THẺ ĐỔI PHÁI VÀ ĐỔI NHÂN VẬT Tải game tại: https://tt...
Link Description  Tương tự các game MMORPG, PvP chính là các hoạt động kích thích game thủ thúc và đẩy môi trường game trở nên sôi động. Nhưng ở Tân Thần Điêu VNG, việc kết hợp với Đấu Tướng Chiến Thuật lại đem đến một màu sắc mới lạ, độc đ...  Minh chứng xác thực nhất chính là việc các hot streamer Việt như ViruSs, Hà Tiều Phu, Ngân Sát Thủ, Tuấn Tiền Tỉ,… đều phải chơi một lần cho thỏa mãn. Hay mới nhất là Han Sara – cô nàng đang thu hút với hit mới Let Me Go cũng đã chọn C.....  【Phúc Lợi】GIẢM GIÁ THẺ ĐỔI PHÁI VÀ ĐỔI NHÂN VẬT Tải game tại: https://ttd.onelink.me/HCSn/e56751f8 Mừng sự kiện ra mắt môn phái mới Độc Cô, Long Nhi GIẢM GIÁ 50% 02 vật phẩm HOT: Thẻ Đổi Môn Phái Thẻ Đổi Nhân Vật Thiếu Hiệp đăng nhập ngay để nhận "cơ hội vàng" này nhé!!! Thoải mái chuyển đổi môn phái, tích lũy kinh nghiệm thôi nào Thiếu hiệp ơi!!! ============================ ⚔ So trình PK thông qua xếp trận cùng Tân Thần Điêu - VNG Game nhập vai kết hợp đấu tướng thẻ bài đầu tiên tại Việt Nam Cộng đồng Tân Thần Điêu - VNG : https://www.fb.com/groups/congdongtanthandieuvng #thandieudaihiep #thandieuhieplu #gamemoi2020 #gamemobile #mmorpg #gamevng #gamethebai #cardbattle
Website Link  gamek.vn  gamek.vn  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 853  799  844
Like 494  55  5231

Tân Thần Điêu - VNG Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Tân Thần Điêu - VNG Top 1 ads got 494 likes. Tân Thần Điêu - VNG uses a sentence with the finishing touch title: “PvP trong Tân Thần Điêu VNG – Tưởng không hay mà hay không tưởng”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Tân Thần Điêu - VNG shared 853 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Tân Thần Điêu - VNG should continue to optimize the ad content.

3.Tân Thần Điêu - VNG Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-05-07-2020-06-17  2020-05-13-2020-06-14  2020-05-31-2020-06-07
Landing Page Link  https://gamek.vn/pvp-trong-tan-than-dieu-vng-tuong-khong-hay-ma-hay-khong-tuong-20200501204009982.chn?fbclid=IwAR0MwFrtL8lSpctULGhqOzWnIX4g0P-mPWuCcyCNejTjq5kMZM457n5cY4g  https://gamek.vn/tan-than-dieu-vng-tuyet-tac-game-moi-khien-streamer-viet-vua-choi-vua-khen-20200513105601232.chn   https://www.facebook.com/ttd.zing.vn/photos/a.130799271861036/145738723700424/?type=3

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Tân Thần Điêu - VNG are successful.

Tân Thần Điêu - VNG Creative Analysis: 

Tân Thần Điêu - VNG placed a Image ad in 2020-05-07-2020-06-17, and got 494 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Tân Thần Điêu - VNG Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Tân Thần Điêu - VNG has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Tân Thần Điêu - VNG Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-07-2020-06-17  2020-05-13-2020-06-14  2020-05-31-2020-06-07
During  42 days  33 days 8 days 
Like  494  55  5231
Share  0  1  2
Comment  5  14  28

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Tân Thần Điêu - VNG ‘s Top 1 ad received 494 likes, 0 shares, 5 comments in just 42 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Tân Thần Điêu - VNG, helping Tân Thần Điêu - VNG to grasp the ad data more clearly.