Top Ads on Sydney Water

Home

74 Days

在这段不稳定的时期,我们明白您可能在支付水费方面需要帮助,我们会助您一臂之力。 如果您的工作或收入受到了COVID-19的影响,并且在努力支付您的账单,请与我们的团队联系,我们将制定一个适合您的付费计划。 我们能说您的语言!请致电我们的翻译服务131450。
Heat: 942
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 我们能说您的语言!请致电我们的翻译服务131450。
Button label: LEARN_MORE
Love water, don't waste it

50 Days

It keeps your pets clean and hydrates them too - it's amazing what water can do.
Heat: 796
Website URL: lovewater.sydney
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Love water, don't waste it

45 Days

It can warm up your winter with a soothing tea brew, it’s amazing what water can do.
Heat: 783
Website URL: lovewater.sydney
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Home

42 Days

Sydney, we're here to help. If you have experienced payment difficulty due to the recent shutdown of workplaces, we have a range of support options available to help. In times like these we all need to lift each other up. : Furry Little Peach
Heat: 726
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: Financial assistance, help paying bills,help for customers in financial difficulty
Button label: LEARN_MORE
Love water, don't waste it

40 Days

水让您的宠物保持清爽,补充水分 - 水的用途真是令人惊奇。
Heat: 537
Website URL: lovewater.sydney
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Love water, don't waste it

40 Days

冲一杯舒缓的茶水,温暖您的寒冬,水的用途真是令人惊奇。
Heat: 536
Website URL: lovewater.sydney
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Love water, don't waste it

40 Days

水让鲜花绽放,带来浪漫的情调,水的用途真是令人惊奇。
Heat: 535
Website URL: lovewater.sydney
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Home

38 Days

根据新的明智用水指南,您可以在以下情况下使用饮用水: 在上午10点之前和下午4点之后给草坪和花园浇水 为新草坪和新花园浇水,最多28天 加满或补充新游泳池和水疗池的水 洗车和清洁建筑物 给人和动物降温。
Heat: 510
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 前往以下链接了解所有信息:sydneywater.com.au/schinese
Button label: LEARN_MORE
Love water, don't waste it

38 Days

يمكنها أن تجعل شتاءك دافئاً مع ارتشاف شاي مهدّئ؛ من المدهش ما يمكن للمياه أن تفعل.
Heat: 499
Website URL: lovewater.sydney
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Home

18 Days

我们希望提醒您,有些东西是不能冲走的。 抽纸、厨房用纸或甚至“可冲走”的湿巾都不会像厕纸一样分解,并会导致水道系统堵塞。 请记住,只有三样东西可以从马桶里冲走——小便、大便和厕纸。
Heat: 176
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 只能冲走小便、大便和厕纸!
Button label: LEARN_MORE
Home

15 Days

在此無常不安的時期,我們能理解閣下在繳交水費方面可能會需要一些幫助,而我們亦十分樂意襄助。 假如你的就業或收入因COVID-19受到影響,在支付賬單方面出現困難,請與我們的團隊聯繫,我們會制定一個適合你的計劃。 我們可以使用你的母語溝通。請致電131450翻譯服務。
Heat: 161
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 我們可以使用你的母語溝通。請致電131450翻譯服務。
Button label: LEARN_MORE
Home

16 Days

在这段不稳定的时期,我们明白您可能在支付水费方面需要帮助,我们会助您一臂之力。 如果您的工作或收入受到了COVID-19的影响,并且在努力支付您的账单,请与我们的团队联系,我们将制定一个适合您的付费计划。 我们能说您的语言!请致电我们的翻译服务131450。
Heat: 152
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 我们能说您的语言!请致电我们的翻译服务131450。
Button label: LEARN_MORE
Home

11 Days

Trong những thời điểm bất ổn này, chúng tôi hiểu là quý vị có thể cần hỗ trợ để trả hóa đơn nước và chúng tôi sẵn lòng trợ giúp. Nếu việc làm hay lợi tức của quý vị bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và quý vị đang chật vật lo tiền để trả, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ lập một kế hoạch phù hợp cho quý vị. Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị! Hãy gọi cho dịch vụ phiên dịch của chúng tôi theo số 131450.
Heat: 129
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị! Hãy gọi cho dịch vụ phiên dịch của chúng tôi theo số 131450.
Button label: LEARN_MORE
Sydney Water

11 Days

Heat: 129
Website URL: 153436278069080
Headline: N/A
Button label: N/A
Home

11 Days

Heat: 123
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 새로운 Water Wise 가이드라인에서 식수용 물은 다음의 경우에서 사용할 수 있습니다:
🔵 오전 10시 이전 그리고 오후 4시 이후 잔디와 정원에 물을 줄 수 있습니다.
🔵 신설 잔디와 정원에는 최고 28일 동안 물을 줄 수 있습니다.
🔵 신설된 수영장과 스파 욕조에 물을 보충하거나 채울 수 있습니다.
🔵 차와 건물을 청소할 수 있습니다.
🔵 사람이나 동물들의 더위를 식히기 위해 물을 사용할 수 있습니다.
Button label: LEARN_MORE
Home

11 Days

Heat: 119
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 按精明用水指引,食水可用於:
🔵上午10時前和下午4時後澆灌草坪和花園
🔵新鋪草坪和園地頭28天隨時澆灌
🔵增補或灌注新泳池和水療池
🔵清潔車輛和建築物
🔵為人和動物降溫
Button label: LEARN_MORE
Home

8 Days

Heat: 100
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: Theo Hướng dẫn Sử dụng Nước Khôn ngoan, quý vị có thể sử dụng nước uống để:
🔵 tưới cỏ và vườn trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều
🔵 tưới cỏ và vườn mới trồng trong tối đa 28 ngày
🔵 đổ thêm nước hoặc đổ đầy hồ bơi hay bồn tắm khoáng mới
🔵 rửa xe và làm sạch tòa nhà
🔵 làm mát cho người và thú vật.
Button label: LEARN_MORE
Home

8 Days

Heat: 100
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: بموجب التوجيهات الجديدة لاستخدام المياه بحكمة، يمكنكم استعمال مياه الشرب من أجل:
🔵 ريّ العشب والحدائق قبل الساعة 10 صباحاً وبعد الساعة 4 مساءً
🔵 ريّ العشب الحديث والحدائق الجديدة لمدة تصل إلى 28 يوماً
🔵 زيادة أو تعبئة البُرك وأحواض الاستحمام الصحي (spa) الجديدة
🔵 غسل العربات وتنظيف الأبنية
🔵 إنعاش الناس والحيوانات برشّهم بالمياه.
Button label: LEARN_MORE
Home

8 Days

Heat: 100
Website URL: sydneywater.com.au
Headline: 根据新的明智用水指南,您可以在以下情况下使用饮用水:
🔵 在上午10点之前和下午4点之后给草坪和花园浇水
🔵为新草坪和新花园浇水,最多28天
🔵加满或补充新游泳池和水疗池的水
🔵洗车和清洁建筑物
🔵给人和动物降温。
Button label: LEARN_MORE
Sydney Water

7 Days

Heat: 92
Website URL: 153436278069080
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE