Top Ads on Svenskt Kött

Svenskt Kött Background Introduction:

Svenskt kött är det hållbara valet. För konsumenten, för bonden, för klimatet och för Sverige. www.svensktkott.se

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Svenskt Kött has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Svenskt Kött has placed 34 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Svenskt Kött has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Svenskt Kött on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Svenskt Kött. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Svenskt Kött.

BigSpy

1.Svenskt Kött Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Svenskt Kött  Svenskt Kött  Svenskt Kött
Page Categories  Organization  Organization  Organization
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  wordpress  wordpress  wordpress

Svenskt Kött Marketing Objectives Analysis: 

Svenskt Kött has been operating in Organization for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Svenskt Kött best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Svenskt Kött Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Genom att bli Svego äter du svenskt kött i kombination med mycket grönt i säsong  Sverige har världens duktigaste bönder – läs här och förstå varför Bli Svego: Här är sex anledningar till varför alla borde äta kött och grönt från Sverige 
Ad Copy Text  no setting  no setting  no setting
Link Description  Var snäll mot klimatet och miljön – Bli Svego! Vi behöver alla minska vår klimatpåverkan och arbeta för en hållbar utveckling utifrån de förutsättningar som finns ...  6 anledningar att välja svenskt kött Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Är det överhuvudtaget hållbart att äta ...  6 anledningar att välja svenskt kött Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Är det överhuvudtaget hållbart att äta ...
Website Link  www.svensktkott.se  www.svensktkott.se  www.svensktkott.se
CTA    LEARN_MORE  
Text Word Count 0  0  0
Like 0  0  0

Svenskt Kött Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Svenskt Kött Top 1 ads got 0 likes. Svenskt Kött uses a sentence with the finishing touch title: “Genom att bli Svego äter du svenskt kött i kombination med mycket grönt i säsong”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Svenskt Kött shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Svenskt Kött should continue to optimize the ad content.

3.Svenskt Kött Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2019-06-20-2020-06-16  2019-06-25-2020-06-16  2019-06-20-2020-06-16
Landing Page Link  https://svensktkott.se/svego/  https://svensktkott.se/6-anledningar-att-valja-svenskt-kott/   https://svensktkott.se/6-anledningar-att-valja-svenskt-kott/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Svenskt Kött are successful.

Svenskt Kött Creative Analysis: 

Svenskt Kött placed a Image ad in 2019-06-20-2020-06-16, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Svenskt Kött Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Sweden  Sweden  Sweden
Language  Swedish  Swedish  Swedish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Svenskt Kött has the best conversion in Sweden, and can advertise more in Sweden in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Svenskt Kött Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-06-20-2020-06-16  2019-06-25-2020-06-16  2019-06-20-2020-06-16
During  363 days  358 days 363 days 
Like  0  0  0
Share  0  0  0
Comment  0  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Svenskt Kött ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 363 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Svenskt Kött, helping Svenskt Kött to grasp the ad data more clearly.