Top Ads on SunDo סאנדו

SunDo - סאנדו

216 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 999
Website URL: 1444097345
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

195 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 999
Website URL: com.sundo.app
Headline: 商家和公共主页
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

136 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 999
Website URL: com.sundo.app
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

143 Days

מתי בפעם האחרונה יצאתם מהשגרה בלי להוציא על זה ים של כסף קבלו את "סאנדו" אפליקציה מבוססת מיקום להתנדבות חקלאית מאפשרת לכם חוויה של שבירת שגרה יחד עם הרגשה מופלאה של נתינה: מורידים את אפליקציית סאנדו בוחרים חקלאי באיזור שבא לכם להיות בו מגיעים לפעילות בשטח, לבד, עם חברים או המשפחה נהנים מפינוקים על הדרך, ארוחה בשטח, לימוד או הדרכה ומה קיבלתם ❣אקסטרה חוויה ❣מגה חיבור לטבע ❣אוויר משודרג ללא עלות הרגשה – וואו!
Heat: 999
Website URL: 1444097345
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

137 Days

מתי בפעם האחרונה יצאתם מהשגרה בלי להוציא על זה ים של כסף קבלו את "סאנדו" אפליקציה מבוססת מיקום להתנדבות חקלאית מאפשרת לכם חוויה של שבירת שגרה יחד עם הרגשה מופלאה של נתינה: מורידים את אפליקציית סאנדו בוחרים חקלאי באיזור שבא לכם להיות בו מגיעים לפעילות בשטח, לבד, עם חברים או המשפחה נהנים מפינוקים על הדרך, ארוחה בשטח, לימוד או הדרכה ומה קיבלתם ❣אקסטרה חוויה ❣מגה חיבור לטבע ❣אוויר משודרג ללא עלות הרגשה – וואו!
Heat: 999
Website URL: 1444097345
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

125 Days

מתי בפעם האחרונה יצאתם מהשגרה בלי להוציא על זה ים של כסף קבלו את "סאנדו" אפליקציה מבוססת מיקום להתנדבות חקלאית מאפשרת לכם חוויה של שבירת שגרה יחד עם הרגשה מופלאה של נתינה: מורידים את אפליקציית סאנדו בוחרים חקלאי באיזור שבא לכם להיות בו מגיעים לפעילות בשטח, לבד, עם חברים או המשפחה נהנים מפינוקים על הדרך, ארוחה בשטח, לימוד או הדרכה ומה קיבלתם ❣אקסטרה חוויה ❣מגה חיבור לטבע ❣אוויר משודרג ללא עלות הרגשה – וואו!
Heat: 999
Website URL: 1444097345
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

123 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 998
Website URL: 1444097345
Headline: 商家和公共主页
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

107 Days

ענף החקלאות שסובל גם ככה ממחסור קשה בידיים עובדות, זקוק לנו עכשיו יותר מתמיד! זה הזמן שלנו לעשות בשביל החקלאים וגם בשביל עצמנו! על פי משרד הבריאות, התנדבות בחקלאות היא צורך חיוני וכל הפעילויות בשטח נעשות בכפוף להנחיות. אז איך מתחילים מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 997
Website URL: com.sundo.app
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

90 Days

ענף החקלאות שסובל גם ככה ממחסור קשה בידיים עובדות, זקוק לנו עכשיו יותר מתמיד! זה הזמן שלנו לעשות בשביל החקלאים וגם בשביל עצמנו! על פי משרד הבריאות, התנדבות בחקלאות היא צורך חיוני וכל הפעילויות בשטח נעשות בכפוף להנחיות. אז איך מתחילים מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 992
Website URL: 1444097345
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו‎

72 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 963
Website URL: com.sundo.app
Headline: 商家和公共主页
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

38 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 535
Website URL: 1444097345
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

24 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 267
Website URL: 1444097345
Headline: N/A
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
SunDo - סאנדו

23 Days

בימים האלה חייבים לקטוף כל פרי או ירק - אין לנו תוצרת חקלאית לבזבז! בגלל משבר הקורונה, המחסור החמור בענף החקלאות בידיים עובדות העמיק. עכשיו, יותר מתמיד, חייבים להתגייס להתנדבות בחקלאות! בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ההתנדבות בחקלאות היא צורך חיוני. בואו ביחד נציל את הענף ונשמור על המזון של כולנו! מורידים את אפליקציית סאנדו - הרשת החברתית שמחברת בין מתנדבים לחקלאים, בוחרים חקלאי שקרוב אליכם ויוצאים להתנדב!
Heat: 241
Website URL: 1444097345
Headline: 商家和公共主页
Button label: INSTALL_MOBILE_APP
The web site is under construction

8 Days

שיא העונה, שיא הכייף! הורדתם את האפליקציה - עכשיו הגיע הזמן לקטוף את הפירות חוויה חקלאית אמיתית. עם חברים. עם משפחה וגם כרעיון לסופשבוע רומנטי שמש, שמים, טבע. מה צריך יותר מתנדבים ליהנות. מתנדבים לתת יד. מתנדבים לחוות. היכנסו. הירשמו. מחכים לכם! http://sundoapp.co/Activities
Heat: 98
Website URL: sundoapp.co
Headline: N/A
Button label: APPLY_NOW
The web site is under construction

6 Days

Heat: 77
Website URL: sundoapp.co
Headline: N/A
Button label: APPLY_NOW
SunDo סאנדו

5 Days

Heat: 74
Website URL: 491856151260336
Headline: N/A
Button label: N/A
SunDo סאנדו

5 Days

Heat: 74
Website URL: 491856151260336
Headline: N/A
Button label: N/A
SunDo סאנדו - מתנדבים לחקלאות

5 Days

שבוע האהבה יוצא לדרך! 💕☺️ לכבוד הוולנטיינס דיי שיהיה ביום ראשון, והיציאה מהסגר - אספנו בשבילכם כמה המלצות מגניבות שמשלבות התנדבויות בחקלאות 👩‍🌾🧑‍🌾 ליד מקומות מהממים שכיף לטייל בהם 🌻 או אפילו לעשות פיקניק משלכם 🌅: 💚איתמר חליף מאניעם (רמת הגולן) מזמין מתנדבים לסייע לו בגיזום כרם הענבים שלו. המתנדבים שיגיעו יקבלו פינוקים מאיתמר, וגם מוזמנים לנצל את הזמן לטיול ברמת הגולן, שתכלס, מה אין שם מסלולים מדהימים בכל רמות הקושי, אוויר מטריף ומלא מרחבים. ההמלצה שלנו - תביאו מראש ערכת פיקניק (או שתרכשו בגולן) ותצאו אחרי ההתנדבות לטיול ונשנושים ליד המעיין הנסתר של אניעם או בריכות נחל עיט הסמוכות. לא מכירים גוגל איט. לתיאום ההתנדבות אצל איתמר >> https://did.li/ffWYH 💚אפי ברזני מגדרה צריך עזרה בקטיף תותים והוצאת עלים במשק שלו. פינוקים מובטחים למגיעים - ואם כבר הגעתם, אולי תרצו לדעת שבמיוחד למתנדבים תהיה הנחה של 15% על כל היינות ביקב כהנוב שנמצא צמוד למשק של אפי. אחלה הזדמנות גם לעשות טוב, גם ליהנות, וגם לשתות קצת יין ישראלי משובח בנוף משגע. אם זאת לא רומנטיקה במיטבה, אנחנו לא יודעים מה כן >> https://did.li/qHz5q 💚ישי אהרון זקוק לסיוע של מתנדבים בקטיף הלימונים בפרדס שלו במושב ביטחה (ליד אופקים). מי שיגיע יקבל פינוקים כיפיים מישי, וגם יוכל אחרי הקטיף לקפוץ לפיקניק במקום מושלם - החורשה שמאחורי המושב, שנמצאת ממש במרחק הליכה מהפרדס, ולהינות משדה הכלניות היפייפה שצמח שם >> https://did.li/kYKw5 פרטים נוספים ושאלות: מיכל, רכזת קהילת המתנדבים שלנו - 055-2781876 👈אז יאללה, בואו לחגוג את יום האהבה בשטח, להחזיר אהבה לטבע 💚 להתנדב בחקלאות - וגם לחגוג את הטבע הישראלי המהמם בתקופה הכי יפה בשנה :)
Heat: 74
Website URL: 491856151260336
Headline: N/A
Button label: N/A
SunDo סאנדו

4 Days

Heat: 71
Website URL: 491856151260336
Headline: N/A
Button label: N/A
SunDo סאנדו

4 Days

Heat: 71
Website URL: 491856151260336
Headline: N/A
Button label: N/A