Top Ads on Slast

Slast Background Introduction:

Koktejl v ruce, farec na stole, art (nejen) na stěně a široko daleko nikdo, kdo by Vám říkal, jak se máte chovat.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Slast has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Slast has placed 1 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Slast has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Slast on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Slast. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Slast.

BigSpy

1.Slast Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Slast  Slast  Slast
Page Categories  Hookah Lounge  -  -
Marketing Objectives Other  -  -
ECommerce Softwares  N/A  -  -

Slast Marketing Objectives Analysis: 

Slast has been operating in Hookah Lounge for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, -, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Slast best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Slast Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Slast  -
Ad Copy Text  Od samého začátku jsme věděli, že jestli má art ve Slasti něco charakterizovat, tak to musí...  -  -
Link Description  Od samého začátku jsme věděli, že jestli má art ve Slasti něco charakterizovat, tak to musí být různorodost. Protože jestli má každý svoji Slast, tak má přece každý i ten svůj art, no ne? Prostě jsme tu chtěli mít od každého něco – od úspěšných umělců přes začínající experimentátory až třeba po naše hosty nebo rovnou naše lidi. Lidi z Baru! A tak jsme vyrazili do výtvarných potřeb, nakoupili plátna, barvy a štětce, rozdali je do rukou našeho Slastného týmu a dali každému hodinu na to, aby vyjádřil, co pro něj znamená slovo „Slast“. Výsledek jejich artového počínání si můžete prohlédnout v naší nejmenší místnosti, „Samitu“. A pokud zatoužíte mít kus Slasti u sebe doma, na webu www.slast.bar/art si můžete koupit nejen díla Lidí z Baru, ale i ostatní plátna, která zdobí stěny našeho labyrintu. Nebo se alespoň vyražte pokochat do jediné galerie, kde je povoleno obdivovat umění s koktejlem v ruce a farcem na stole. (Samit vyfotil Jiří Alexander Bednář Photography)  -  -
Website Link  www.slast.bar  -  -
CTA  LEARN_MORE  -  -
Text Word Count 1080  -  -
Like 84  -  -

Slast Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Slast Top 1 ads got 84 likes. Slast uses a sentence with the finishing touch title: “Slast”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Slast shared 1080 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Slast should continue to optimize the ad content.

3.Slast Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  -  -
Ad Time   2019-04-09-2019-04-12  -  -
Landing Page Link  https://www.slast.bar/art/autori  -   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Slast are successful.

Slast Creative Analysis: 

Slast placed a Image ad in 2019-04-09-2019-04-12, and got 84 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Slast Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Czech  -  -
Language  Czech  -  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Slast has the best conversion in Czech, and can advertise more in Czech in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Slast Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-04-09-2019-04-12  -  -
During  4 days  -
Like  84  -  -
Share  0  -  -
Comment  1  -  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Slast ‘s Top 1 ad received 84 likes, 0 shares, 1 comments in just 4 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Slast, helping Slast to grasp the ad data more clearly.