Top Ads on SalamWeb Türkçe

SalamWeb Türkçe Background Introduction:

SalamWeb olarak amacımız, Müslüman dostu bir internet hizmeti sunmaktır. Entegre bağış sistemimiz sayesinde sizinle Müslümanlara yardım eli uzatırız. Dünyanın ilk, Müslüman sertifikalı internet tarayıcısı.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

SalamWeb Türkçe has been advertising and marketing on Facebook for many years. And SalamWeb Türkçe has placed 51 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,SalamWeb Türkçe has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for SalamWeb Türkçe on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for SalamWeb Türkçe. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from SalamWeb Türkçe.

BigSpy

1.SalamWeb Türkçe Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  SalamWeb Türkçe  SalamWeb Türkçe  SalamWeb Türkçe
Page Categories  Community  Community  Community
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  wordpress  wordpress  wordpress

SalamWeb Türkçe Marketing Objectives Analysis: 

SalamWeb Türkçe has been operating in Community for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. SalamWeb Türkçe best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.SalamWeb Türkçe Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  İslam’ın Yaşlıya Bakış Açısı ve Huzurevleri | SalamWebToday  İbadetin Özü Dua | SalamWebToday Temiz Ruhun Üstünlüğü! | SalamWebToday 
Ad Copy Text  no setting  no setting  no setting
Link Description  “Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren sora gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, kudret sahibi olandır.” (Rum Suresi, 54. Ayet) İnsan tabiatı gereği çocukluk, ergenlik ve y...  Dua etmek Müslümanlar için farklı anlamlar ifade eden en temel ibadet biçimi. Duayı günlük ibadetimizin dışında bizi belalardan korusun diye, çok darda hissettiğimizde Allah’a sığınmak için, Allah’tan rahmet dilemek için ediyoruz. Dua etmek bir müminin iç huzurunu yerind...  “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstu...
Website Link  today.salamweb.com  today.salamweb.com  today.salamweb.com
CTA      
Text Word Count 0  0  0
Like 0  0  0

SalamWeb Türkçe Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. SalamWeb Türkçe Top 1 ads got 0 likes. SalamWeb Türkçe uses a sentence with the finishing touch title: “İslam’ın Yaşlıya Bakış Açısı ve Huzurevleri | SalamWebToday”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. SalamWeb Türkçe shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. SalamWeb Türkçe should continue to optimize the ad content.

3.SalamWeb Türkçe Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-20-2020-06-20  2020-06-20-2020-06-20  2020-06-19-2020-06-20
Landing Page Link  https://today.salamweb.com/tr/islamin-yasliya-bakis-acisi-ve-huzurevleri/  https://today.salamweb.com/tr/ibadetin-ozu-dua/   https://today.salamweb.com/tr/temiz-ruhun-ustunlugu/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by SalamWeb Türkçe are successful.

SalamWeb Türkçe Creative Analysis: 

SalamWeb Türkçe placed a Image ad in 2020-06-20-2020-06-20, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.SalamWeb Türkçe Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Azerbaijan  Azerbaijan  Turkey
Language  Turkish  Turkish  Turkish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

SalamWeb Türkçe has the best conversion in Azerbaijan, and can advertise more in Azerbaijan in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.SalamWeb Türkçe Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-20-2020-06-20  2020-06-20-2020-06-20  2020-06-19-2020-06-20
During  1 days  1 days 2 days 
Like  0  0  0
Share  0  0  0
Comment  0  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. SalamWeb Türkçe ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for SalamWeb Türkçe, helping SalamWeb Türkçe to grasp the ad data more clearly.