Top Ads on Saigon Books

Saigon Books Background Introduction:

Change your life

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Saigon Books has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Saigon Books has placed 58 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Saigon Books has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Saigon Books on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Saigon Books. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Saigon Books.

BigSpy

1.Saigon Books Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Saigon Books  Saigon Books  Saigon Books
Page Categories  Book  Book  Book
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Saigon Books Marketing Objectives Analysis: 

Saigon Books has been operating in Book for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Saigon Books best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Saigon Books Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Saigon Books  Tôi, tÆ°Æ¡ng lai và thế giới - Nguyễn Phi Vân Saigon Books 
Ad Copy Text  no setting  Chào đón #Birthday_Party của Saigon Books với các ưu đãi cực HOT dành cho độc giả...  no setting
Link Description  #Hình_ảnh_chuyên_nghiệp_nâng_cao_vị_thế #New_Book Khi đặt chân vào công việc, bất cứ ai cũng muốn bản thân trở nên tốt nhất có thể. Một sự thật rằng dù rốt cuộc chúng ta có thể sẽ làm những công việc khác nhau vì những thiên hướng học thuật khác nhau, nhưng sẽ luôn có một động lực giúp thúc đẩy sự thành công của chúng ta. Đó là thứ mà chúng ta không được học trong trường lớp, nhưng cũng không cần phải là thiên tài, giàu có hay xinh đẹp để có thể học hỏi. Động lực này chính là hình ảnh chuyên nghiệp của bạn. Tất cả mọi người, dù là nhà tuyển dụng hoặc khách hàng tiềm năng khi quyết định có nên thuê hay mua hàng của bạn thì cách thức bạn tạo ra sức ảnh hưởng sẽ là một “pha” ghi điểm sáng giá. Cuốn sách Hình ảnh chuyên nghiệp nâng cao vị thế của Pang Li Kin mang lại một “làn gió mới” giữa vô vàn sách kỹ năng và phát triển bản thân. Cụ thể, chi tiết, khai phá tiềm năng bên trong mỗi người thông qua việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp là điều mà cuốn sách này dành cho bạn. Bất kể trình độ và kinh nghiệm của bạn là gì, hình ảnh của bạn sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong việc giúp bạn nắm bắt được cơ hội và đứng đầu trong danh sách đề bạt thăng chức sắp tới. Tác giả Pang Li Kin khẳng định: “Quyển sách này sẽ chỉ cho bạn cách thức khiến hình ảnh của bạn làm việc cho bạn. Dù bạn mới tập tễnh bước chân vào nghề hay đang tìm kiếm hướng đi mới cho sự nghiệp, quyển sách này đều sẽ giúp ích cho bạn trong việc phát triển một hình ảnh chuyên nghiệp, có sức tác động mạnh mẽ để chuẩn bị cho thành công của bạn trong tương lai.” ------ Xem sách “Hình ảnh chuyên nghiệp nâng cao vị thế” tại:  N/A  #Saigon_Books #New_Book KINH DOANH CHẮC THẮNG – CUỐN SÁCH TIẾT LỘ NHỮNG SỰ THẬT QUAN TRỌNG VỀ KINH DOANH Giới kinh doanh trong một thập kỷ qua dường như đã quá ưu ái cho những thành công chóng vánh từ rất ít các doanh nhân mạo hiểm. Điều này vô tình cổ xúy các doanh nhân trẻ cứ "nhắm thẳng tới mặt trăng", "tận dụng tiền của người khác", "thất bại cũng chẳng sao", để rồi cuối cùng phải gánh chịu thất bại không cần thiết trong khi đáng ra có thể thành công, chưa kể còn làm nhụt chí nhiều người có tiềm năng mang đến những điều tốt đẹp, sự thịnh vượng, tiến bộ và niềm vui cho xã hội. Bằng tất cả những kinh nghiệm trên thương trường, tác giả Derek Lidow sẽ chỉ ra tường tận cách để bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành một doanh nhân thành công, dựa trên nguyên tắc chắc thắng: làm cho người khác hạnh phúc và thu lợi nhuận từ đó. Kinh doanh chắc thắng là bài kiểm chứng thú vị và rất cần thiết để thay đổi những bất cân xứng trong cộng đồng khởi nghiệp hiện nay. Cuốn sách đặc biệt này khai phá tiềm năng ở mọi doanh nhân. Nó cũng truyền cảm hứng cho người đọc để tự định nghĩa về những giá trị cốt lõi của bản thân họ như mục đích sống, thành công và hạnh phúc. -------
Website Link  www.facebook.com  saigonbooks.vn  www.facebook.com
CTA    SHOP_NOW  
Text Word Count 0  728  0
Like 0  0  0

Saigon Books Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Saigon Books Top 1 ads got 0 likes. Saigon Books uses a sentence with the finishing touch title: “Saigon Books”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Saigon Books shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Saigon Books should continue to optimize the ad content.

3.Saigon Books Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Carousel  Image
Ad Time   2020-06-18-2020-06-18  2020-06-11-2020-06-17  2020-06-14-2020-06-14
Landing Page Link  https://www.facebook.com/saigonbooks/?refid=28&_ft_=adid.6219135905180:qid.6839940629856085243:mf_story_key.-6710670746022440310:is_sponsored.1:ei.AI@AQKH5MOcVNDCjrNeXBtKB0sgo65e4YrDIJzi77OcDFs9DOttMcjwt08HKDMLLMUkndtOcBC_vthAED3_eHlaZZK1:top_level_post_id.3297838773582532:content_owner_id_new.1229252037107893:page_id.1229252037107893:src.22:photo_id.3303786236321119:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1592547535:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.1229252037107893:page_insights.%7B%221229252037107893%22:%7B%22page_id%22:1229252037107893,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:1229252037107893,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1592378149,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B3297838773582532%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:1229252037107893,%22page_id%22:1229252037107893,%22post_id%22:3297838773582532,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R  https://saigonbooks.vn/shop/product/cu-bay-roi-se-cao-tb-kn0909-4730?utm_campaign=S%C3%A1ch+Nguy%E1%BB%85n+Phi+V%C3%A2n&utm_medium=C%E1%BB%A9+bay+r%E1%BB%93i+s%E1%BA%BD+cao+&utm_source=Catalog+Product&   https://www.facebook.com/saigonbooks/photos/a.1229526763747087/3279675085398901/?type=3

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Saigon Books are successful.

Saigon Books Creative Analysis: 

Saigon Books placed a Image ad in 2020-06-18-2020-06-18, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Saigon Books Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  N/A  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Saigon Books has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Saigon Books Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-18-2020-06-18  2020-06-11-2020-06-17  2020-06-14-2020-06-14
During  1 days  7 days 1 days 
Like  0  0  0
Share  0  0  0
Comment  0  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Saigon Books ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Saigon Books, helping Saigon Books to grasp the ad data more clearly.