Top Ads on Sách cũ quận Hai Bà Trưng

Sách cũ quận Hai Bà Trưng Background Introduction:

Cửa hàng sách cũ tại hà nội. Mua bán sách cũ online và giao hàng trên toàn quốc. Đã phục vụ hàng nghìn khách hàng, và được đánh giá là có uy tín, lịch sự.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Sách cũ quận Hai Bà Trưng has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Sách cũ quận Hai Bà Trưng has placed 23 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Sách cũ quận Hai Bà Trưng has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Sách cũ quận Hai Bà Trưng on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Sách cũ quận Hai Bà Trưng. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Sách cũ quận Hai Bà Trưng.

BigSpy

1.Sách cũ quận Hai Bà Trưng Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Sách cũ quận Hai Bà Trưng  Sách cũ quận Hai Bà Trưng  Sách cũ quận Hai Bà Trưng
Page Categories  Comic Bookstore  Comic Bookstore  Comic Bookstore
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Sách cũ quận Hai Bà Trưng Marketing Objectives Analysis: 

Sách cũ quận Hai Bà Trưng has been operating in Comic Bookstore for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Sách cũ quận Hai Bà Trưng best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Sách cũ quận Hai Bà Trưng Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Sách cũ quận Hai Bà Trưng  N/A Fotos de la publicación de Sách cũ quận Hai Bà Trưng 
Ad Copy Text   5 cuốn sách PHẢI ĐỌC khi muốn LÀM GIÀU từ KINH DOANH “Có những ý tưởng hay...  no setting  Combo Tư duy Giá bìa 466k, sale giá sốc chỉ còn 225k/ 3 quyển. Số lượng có hạn ...
Link Description   5 cuốn sách PHẢI ĐỌC khi muốn LÀM GIÀU từ KINH DOANH “Có những ý tưởng hay chưa phải là tất cả. Bởi kinh doanh không phải là lý thuyết suông." Rất nhiều doanh nghiệp trẻ đang ngày càng phát triển và rất nhiều người trẻ vẫn đang nung nấu một giấc mơ khởi nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên, để có thể cắp cặp đi học từng người, từng người thành công một thì quả thực là một quãng đường dài. Thay vào đó hãy tích lũy và chiêm nghiệm tất cả những kiến thức vô cùng tuyệt vời từ những cuốn sách dưới đây: 1. Từ Tốt Đến Vĩ Đại 2. Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh 3. Thế Giới Phẳng 4. Quốc Gia Khởi Nghiệp 5. Trí Tuệ Do Thái Đặc biệt khi mua trọn #COMBO 5 cuốn giá cực sốc: Giá cũ 659K >>> #369K + Freeship toàn quốc -------------------- ☘️Đặt hàng với 2 bước đơn giản Tên sách + SĐT + Địa chỉ ➡ Nhận sách, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà ______ Cam kết: ☑️ Sách mới, chuẩn 100%, nhận hàng check trước khi thanh toán ☑️ Đổi trả hoàn toàn nếu sách lỗi, hỏng,... ____ Ship toàn quốc. Nhanh tay đặt mua ngay, số lượng có hạn  N/A  N/A
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  MESSAGE_PAGE  MESSAGE_PAGE  MESSAGE_PAGE
Text Word Count 1331  0  107
Like 218  0  17559

Sách cũ quận Hai Bà Trưng Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Sách cũ quận Hai Bà Trưng Top 1 ads got 218 likes. Sách cũ quận Hai Bà Trưng uses a sentence with the finishing touch title: “Sách cũ quận Hai Bà Trưng”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Sách cũ quận Hai Bà Trưng shared 1331 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is MESSAGE_PAGE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Sách cũ quận Hai Bà Trưng should continue to optimize the ad content.

3.Sách cũ quận Hai Bà Trưng Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-05-18-2020-05-25  2020-05-23-2020-05-23  2019-11-24-2020-04-22
Landing Page Link  https://www.facebook.com/sachcuohanoi/photos/a.1495950344052183/2553694781611062/?type=3  https://www.facebook.com/sachcuohanoi/photos/a.1495950344052183/2499086023738605/?type=3   https://www.facebook.com/sachcuohanoi/?refid=7&_ft_=adid.6141580445730:qid.6788547266357659747:mf_story_key.-2687343515460623016:is_sponsored.1:ei.AI@AQIkjwn6wUuvHkvaMBTNAz_xsyW583iBY0e_cyzmMz9N6hTfKhg571Nsy11jysJHhtqm-pOkRYYnxVDyX8xT04Bo:top_level_post_id.2390411704606038:content_owner_id_new.1493786687601882:call_to_action_type.MESSAGE_PAGE:page_id.1493786687601882:src.22:photo_attachments_list.%5B2390410771272798,2390410817939460,2390410781272797%5D:story_location.5:story_attachment_style.album:view_time.1580581829:filter.h_nor:actrs.1493786687601882:page_insights.%7B%221493786687601882%22:%7B%22page_id%22:1493786687601882,%22actor_id%22:1493786687601882,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1574647701,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B2390411704606038%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:1493786687601882,%22page_id%22:1493786687601882,%22post_id%22:2390411704606038,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=Cl-R

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Sách cũ quận Hai Bà Trưng are successful.

Sách cũ quận Hai Bà Trưng Creative Analysis: 

Sách cũ quận Hai Bà Trưng placed a Image ad in 2020-05-18-2020-05-25, and got 218 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Sách cũ quận Hai Bà Trưng Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  Vietnamese  N/A  Spanish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Sách cũ quận Hai Bà Trưng has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Sách cũ quận Hai Bà Trưng Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-18-2020-05-25  2020-05-23-2020-05-23  2019-11-24-2020-04-22
During  8 days  1 days 151 days 
Like  218  0  17559
Share  16  0  799
Comment  38  0  2381

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Sách cũ quận Hai Bà Trưng ‘s Top 1 ad received 218 likes, 16 shares, 38 comments in just 8 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Sách cũ quận Hai Bà Trưng, helping Sách cũ quận Hai Bà Trưng to grasp the ad data more clearly.