Top Ads on Polisen Karlskrona

Polisen Karlskrona Background Introduction:

Polisen Karlskronas officiella sida på Facebook. Denna sida kan inte användas för larm, anmälningar eller tips till Polisen. Vid akuta situationer, ring 112. För tips, ring 11414. Mer information om Polisen finns på www.polisen.se

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Polisen Karlskrona has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Polisen Karlskrona has placed 10 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Polisen Karlskrona has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Polisen Karlskrona on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Polisen Karlskrona. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Polisen Karlskrona.

BigSpy

1.Polisen Karlskrona Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Polisen Karlskrona  Polisen Karlskrona  Polisen Karlskrona
Page Categories  Law Enforcement Agency  Law Enforcement Agency  Law Enforcement Agency
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Polisen Karlskrona Marketing Objectives Analysis: 

Polisen Karlskrona has been operating in Law Enforcement Agency for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Polisen Karlskrona best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Polisen Karlskrona Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Polisen Karlskrona  Polisen Karlskrona Polisen Karlskrona 
Ad Copy Text  Det är inte lätt att vara kriminell i Karlskrona! Under natten mötte hundpatrull en stulen bil ...  Under kvällen inträffade en allvarlig trafikolycka på Kungsmarksvägen i Karlskrona. Vi tvingades...  2020-02-14 Under natten stängde vi ner en ungdomsfest i Leråkra. Det befann sig ca 200 ungdomar p...
Link Description  Det är inte lätt att vara kriminell i Karlskrona! Under natten mötte hundpatrull en stulen bil vid Torskors. Föraren gjorde ett försök att komma undan, men i höjd med Blåport gick bilen av vägen. Tre personer avvek från platsen, men kunde snabbt spåras upp av hundpatrullen. Alla tre greps misstänka för tillgrepp av fortskaffningsmedel och föraren misstänks även för drograttfylleri, grov olovlig körning och vårdslöshet i trafik. Tillägg: alla inblandade klarade sig utan skador! /Nattpatrullerna IGV Karlskrona  Under kvällen inträffade en allvarlig trafikolycka på Kungsmarksvägen i Karlskrona. Vi tvingades stänga av vägen och platsen för att kunna genomföra räddningsarbete, dokumentation och sanering. Avspärrningen respekterades tyvär dåligt och en person utmärkte sig så pass att han nu misstänks för blåljussabotage. Vi tycker det är tråkigt att behöva lägga tid och energi på denna arbetsuppgift, när vi egentligen har andra brådskande åtaganden på platsen. I Brb 13 kap 5c står att båljussabotage innebär att man tex angriper eller annars stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård genom att: 1. använda våld eller hot om våld mot dess personal, 2. tillgripa eller skada fordon eller annat hjälpmedel, eller 3. vidta annan otillbörlig åtgärd, om gärningen är ägnad att allvarligt hindra eller försena genomförandet av ett uppdrag. /Pa Micke  2020-02-14 Under natten stängde vi ner en ungdomsfest i Leråkra. Det befann sig ca 200 ungdomar på platsen och många var berusade av alkohol och så unga som 14 år. Det förekom även narkotika och två individer misstänks för narkotikabrott i samband med kontrollen. Anordnaren misstänks för brott mot ordningslagen, då han anordnat en offentlig tillställning utan tillstånd. Även om festen fick ett hastigt avslut, är vi tacksamma för mestadels trevligt bemötande och förståelse hos både ungdomar och föräldrar. Senare under natten försökte ett fordon köra ifrån en hundpatrull vid en rutinkontroll. Jakten gick från Kallinge till Tving, men som det så ofta brukar, fick vi stopp och föraren kunde gripas. Förutom att han misstänks vara påverkad och inte ha körkort, var han efterlyst för att avtjäna fängelsestraff. Det kan nu verkställas och han överlämnas till Kriminalvården. Pa Mikael Ingripandepolis
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 538  895  952
Like 49  108  915

Polisen Karlskrona Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Polisen Karlskrona Top 1 ads got 49 likes. Polisen Karlskrona uses a sentence with the finishing touch title: “Polisen Karlskrona”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Polisen Karlskrona shared 538 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Polisen Karlskrona should continue to optimize the ad content.

3.Polisen Karlskrona Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-02-17-2020-02-17  2020-02-16-2020-02-16  2020-02-15-2020-02-15
Landing Page Link  https://www.facebook.com/366721973349759/posts/2856112524410679/  https://www.facebook.com/366721973349759/posts/2853525374669394/   https://www.facebook.com/366721973349759/posts/2851491184872813/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Polisen Karlskrona are successful.

Polisen Karlskrona Creative Analysis: 

Polisen Karlskrona placed a Image ad in 2020-02-17-2020-02-17, and got 49 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Polisen Karlskrona Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  Swedish  Swedish  Swedish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Polisen Karlskrona has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Polisen Karlskrona Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-02-17-2020-02-17  2020-02-16-2020-02-16  2020-02-15-2020-02-15
During  1 days  1 days 1 days 
Like  49  108  915
Share  1  13  7
Comment  0  15  62

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Polisen Karlskrona ‘s Top 1 ad received 49 likes, 1 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Polisen Karlskrona, helping Polisen Karlskrona to grasp the ad data more clearly.