Top Ads on PCI - profesjonalna chemia budowlana

PCI - profesjonalna chemia budowlana Background Introduction:

PCI to firma dostarczająca systemy, produkty i technologie dla Klientów sektora budowlanego.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

PCI - profesjonalna chemia budowlana has been advertising and marketing on Facebook for many years. And PCI - profesjonalna chemia budowlana has placed 9 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,PCI - profesjonalna chemia budowlana has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for PCI - profesjonalna chemia budowlana on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for PCI - profesjonalna chemia budowlana. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from PCI - profesjonalna chemia budowlana.

BigSpy

1.PCI - profesjonalna chemia budowlana Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  PCI - profesjonalna chemia budowlana  PCI - profesjonalna chemia budowlana  PCI - profesjonalna chemia budowlana
Page Categories  Chemical Company  Chemical Company  Chemical Company
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

PCI - profesjonalna chemia budowlana Marketing Objectives Analysis: 

PCI - profesjonalna chemia budowlana has been operating in Chemical Company for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. PCI - profesjonalna chemia budowlana best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.PCI - profesjonalna chemia budowlana Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  PCI - profesjonalna chemia budowlana  PCI - profesjonalna chemia budowlana PCI - profesjonalna chemia budowlana 
Ad Copy Text  Producent chemii budowlanej dla prawdziwych Fachowców.  Nanotechnologia w zaprawach cementowych – na czym polega? W każdej zaprawie cementowej znajdują ...  Macie swoją kolekcję pacek?:) Wielkość zębów w packach należy dopasować do formatu płytki i...
Link Description  PCI to firma dostarczająca systemy, produkty i technologie dla Klientów sektora budowlanego.  Nanotechnologia w zaprawach cementowych – na czym polega? W każdej zaprawie cementowej znajdują się kryształy cementu, jednak ze względu na porowatość materiałów – niewidoczną gołym okiem, jednak wykrywalną pod mikroskopem - z których wykonane są niektóre płytki (gres, szkło), nie wypełniają one dokładnie powierzchni przylegania. Rozwiązaniem są wielokrotnie mniejsze nanokryształy, których obecność zapewnia dokładne zwilżenie zaprawą klejową powierzchni płytki, a co za tym idzie – lepszą przyczepność. Korzystacie z takich rozwiązań?  Macie swoją kolekcję pacek?:) Wielkość zębów w packach należy dopasować do formatu płytki i warunków podłoża. Warto pamiętać, że do płytek mozaikowych będziemy potrzebowali pacek z małymi zębami, wzrost ich wielkości w stosunku do wymiarów płytki jest proporcjonalny, ale tylko o pewnej granicy, tj do płytek 40 – 50 centymetrowych, płytki wielkoformatowe wymagają już zmiany w technice nakładania – metodą buttering floating.
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  LIKE_PAGE    
Text Word Count 55  580  458
Like 207  24  12

PCI - profesjonalna chemia budowlana Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. PCI - profesjonalna chemia budowlana Top 1 ads got 207 likes. PCI - profesjonalna chemia budowlana uses a sentence with the finishing touch title: “PCI - profesjonalna chemia budowlana”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. PCI - profesjonalna chemia budowlana shared 55 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LIKE_PAGE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. PCI - profesjonalna chemia budowlana should continue to optimize the ad content.

3.PCI - profesjonalna chemia budowlana Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-04-07-2020-04-07  2019-04-21-2019-04-25  2019-04-14-2019-04-19
Landing Page Link  https://www.facebook.com/pcipolska/  https://www.facebook.com/1810233809231195/posts/2230351233886115/   https://www.facebook.com/pcipolska/photos/a.1810616699192906/2230347100553195/?type=3

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by PCI - profesjonalna chemia budowlana are successful.

PCI - profesjonalna chemia budowlana Creative Analysis: 

PCI - profesjonalna chemia budowlana placed a Image ad in 2020-04-07-2020-04-07, and got 207 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.PCI - profesjonalna chemia budowlana Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Poland  Poland  Poland
Language  Polish  Polish  Polish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

PCI - profesjonalna chemia budowlana has the best conversion in Poland, and can advertise more in Poland in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.PCI - profesjonalna chemia budowlana Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-04-07-2020-04-07  2019-04-21-2019-04-25  2019-04-14-2019-04-19
During  1 days  5 days 6 days 
Like  207  24  12
Share  19  0  2
Comment  5  0  3

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. PCI - profesjonalna chemia budowlana ‘s Top 1 ad received 207 likes, 19 shares, 5 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for PCI - profesjonalna chemia budowlana, helping PCI - profesjonalna chemia budowlana to grasp the ad data more clearly.