Top Ads on Oxumağa nə var?

Oxumağa nə var? Background Introduction:

Münasib qiymətə Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və eləcə də avropada nəşr edilən biznes kitablarının online satışı. Səhifəmizdə olan istənilən kitabı online olaraq sifari edə bilərsiniz.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Oxumağa nə var? has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Oxumağa nə var? has placed 9 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Oxumağa nə var? has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Oxumağa nə var? on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Oxumağa nə var?. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Oxumağa nə var?.

BigSpy

1.Oxumağa nə var? Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Oxumağa nə var?  Oxumağa nə var?  Oxumağa nə var?
Page Categories  Religious Bookstore  Religious Bookstore  Religious Bookstore
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Oxumağa nə var? Marketing Objectives Analysis: 

Oxumağa nə var? has been operating in Religious Bookstore for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Oxumağa nə var? best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Oxumağa nə var? Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Oxumağa nə var?  Oxumağa nə var? Oxumağa nə var? 
Ad Copy Text  -  Seçimləriniz nəticəsini, məqsədləriniz, onların əhəmiyyəti və gələcəkdəki variantlar...  Kainatda sərhədlər mövcud deyil. Vizyonunuz, missiyanız və məqsədləriniz çox böyük olmal...
Link Description  Hər qurumun əlində bir böhran planı olmalıdır. Məzmunu, forması və necə olur-olsun bir böhran planının mövcud olması o qurumun idarəsinin “böhran idarəsinə” qərarlı olduğunun birinci göstəricisidir. "Kriz geliyorum der" Qiymət: 6 AZN Əlaqə: (+994 51) 295 46 77 Əhməd Rəcəbli 156 #oxumaganevar  Seçimləriniz nəticəsini, məqsədləriniz, onların əhəmiyyəti və gələcəkdəki variantları dəyərləndirmə formanızı dəyişdirməyi "Bolluk para-doksu" kitabından öyrənin. Qiymət: 10 AZN Əlaqə: (+994 51) 295 46 77 Əhməd Rəcəbli 156 #oxumaganevar  Kainatda sərhədlər mövcud deyil. Vizyonunuz, missiyanız və məqsədləriniz çox böyük olmalıdır. Əgər kiçik düşünsəniz elə də qalacaqsınız. Kainat sizin böyük ideyalarınızı gözləyir. Onları açıqlayın və bütün dünya ilə paylaşın. "Çekim Yasası Satışlarınızı Nasıl Artırır ? " Qiymət: 7 AZN Əlaqə: (+994 51) 295 46 77 Əhməd Rəcəbli 156 #oxumaganevar
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 330  274  407
Like 6  5  10

Oxumağa nə var? Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Oxumağa nə var? Top 1 ads got 6 likes. Oxumağa nə var? uses a sentence with the finishing touch title: “Oxumağa nə var?”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Oxumağa nə var? shared 330 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Oxumağa nə var? should continue to optimize the ad content.

3.Oxumağa nə var? Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2019-04-08-2019-04-10  2019-04-09-2019-04-10  2019-04-08-2019-04-10
Landing Page Link  https://www.facebook.com/727292694143519/posts/1032606186945500/  https://www.facebook.com/727292694143519/posts/1032802333592552/   https://www.facebook.com/727292694143519/posts/1032520913620694/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Oxumağa nə var? are successful.

Oxumağa nə var? Creative Analysis: 

Oxumağa nə var? placed a Image ad in 2019-04-08-2019-04-10, and got 6 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Oxumağa nə var? Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Azerbaijan  Azerbaijan  Azerbaijan
Language  Turkish  Turkish  Turkish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Oxumağa nə var? has the best conversion in Azerbaijan, and can advertise more in Azerbaijan in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Oxumağa nə var? Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-04-08-2019-04-10  2019-04-09-2019-04-10  2019-04-08-2019-04-10
During  3 days  2 days 3 days 
Like  6  5  10
Share  0  0  0
Comment  0  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Oxumağa nə var? ‘s Top 1 ad received 6 likes, 0 shares, 0 comments in just 3 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Oxumağa nə var?, helping Oxumağa nə var? to grasp the ad data more clearly.