Top Ads on Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

136 Days

‼️ MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Thời gian: 21h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 999
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Khai mở bí mật mô hình kinh doanh, tấm bản đồ chi tiết đi đến thành công trên Internet
Button label: LEARN_MORE
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

123 Days

‼️ MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Thời gian: 21h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 999
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Khai mở bí mật mô hình kinh doanh, tấm bản đồ chi tiết đi đến thành công trên Internet
Button label: LEARN_MORE
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

127 Days

Hey....Hey....Hey.... Chờ đã Tôi Khải đây...bạn còn nhớ tôi chứ. Tôi có thấy bạn bấm vào trang đăng kí của tôi. Nhưng.... Vì một lí do nào đó khiến bạn chưa thể tham dự được lớp học MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET của tôi. Nếu...như lần trước bạn chưa kịp tham gia lớp học này. bạn có thể bấm vào đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ để đăng kí tham dự chương trình. Chú ý: Sau khi đăng kí xong, bạn nhớ check mail để kiểm tra thông tin đăng kí lớp học. Và bấm vào nút "THAM GIA NHÓM KÍN" để tránh không vào được nhóm học tập nhé nhé -------- ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ P.S Sau khi đăng kí xong, bạn nhớ: 1- Check mail để kiểm tra thông tin đăng kí lớp học. 2- Bấm vào nút "THAM GIA NHÓM KÍN" để tránh không vào được nhóm học tập nhé
Heat: 999
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: N/A
Button label: APPLY_NOW
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

117 Days

‼️ MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Thời gian: 21h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 998
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Khai mở bí mật mô hình kinh doanh, tấm bản đồ chi tiết đi đến thành công trên Internet
Button label: LEARN_MORE
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

99 Days

Chương Trình #ĐàoTạo 7 Ngày MIỄN PHÍ trong nhóm kín. Học kinh doanh Online: https://nguyenquangkhai.com/obm --------------- Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" --------------- Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời --------------- Học kinh doanh Online: https://nguyenquangkhai.com/obm
Heat: 996
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: ONLINE BUSINESS MODEL Chương trình đào tạo 7 ngày MIỄN PHÍ Trong Nhóm kín giúp bạn Khai mở bí mật mô hình kinh doanh, bật mí tấm bản đồ chi tiết đi đến thành công trên Internet Days Hours Minutes Seconds Thời Gian: 21h00 Mỗi Tối (Sẽ thông báo trong...
Button label: LEARN_MORE
Nguyễn Quang Khải

71 Days

Vi rut Covi xem ra sẽ còn lâu mới kết thúc. Hơn 20,000 doanh nghiệp sẽ đóng cửa nhưng kinh doanh online thì không bị ảnh hưởng nhiều... Nhắc tới kinh doanh Online, người thường sẽ nhắc tới việc bán hàng trên Facebook, và như hiện tại vào thời điểm Offline đang bị rào cản lớn như này, thì Bán hàng trên Facebook là nghề của nhiều người. Và rất nhiều người có thu nhập từ nho nhỏ, đến to to và cũng có 1 số thì thu nhập gấp vài chục cho đến hàng trăm lần lương tháng cấp bộ trưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm tốt. Dưới đây là một vài sai lầm phổ biến của những người bán hàng trên Facebook. 1. Đăng bài bán hàng quá nhiều 2. Nội dung đơn điệu, không đầu không cuối 3. Đăng các bài viết có nội dung tiêu cực và không liên quan 4. Đăng bài không đúng giờ. Lúc rảnh thì đăng dồn dập, lúc thì lại chẳng thấy bài nào lên. 5. Nội dung giới thiệu không tạo được thiện cảm và sự tin tưởng. Khắc phục những sai lầm liên quan đến Nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân. Khải tặng bạn bộ tài liệu 30 Day Social Content Template Plan sẽ giúp bạn khắc phục sai lầm như trên. ☑ Có ngay ý tưởng đăng bài hàng ngày ☑ Tạo ra những nội dung thu hút, hấp dẫn khách hàng ☑ Tạo thiện cảm, gia tăng niềm tin của khách hàng với mình ☑ Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, nhanh chóng ☑ Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự cho việc đăng bài hàng ngày Để nhận tài liệu, bấm link: https://nguyenquangkhai.com/30-day-content-plan/ PS. Share để lan tỏa cho bạn bè
Heat: 976
Website URL: 1679752422315259
Headline: Vi rut Covi xem ra sẽ còn lâu mới kết thúc. Hơn 20,000 doanh nghiệp sẽ đóng cửa nhưng kinh doanh online thì không bị ảnh hưởng nhiều... Nhắc tới kinh doanh Online, người thường sẽ nhắc tới việc bán hàng trên Facebook, và như hiện tại vào thời điểm Offline đang bị rào cản lớn như này, thì Bán hàng trên Facebook là nghề của nhiều người. Và rất nhiều người có thu nhập từ nho nhỏ, đến to to và cũng có 1 số thì thu nhập gấp vài chục cho đến hàng trăm lần lương tháng cấp bộ trưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm tốt. Dưới đây là một vài sai lầm phổ biến của những người bán hàng trên Facebook. 1. Đăng bài bán hàng quá nhiều 2. Nội dung đơn điệu, không đầu không cuối 3. Đăng các bài viết có nội dung tiêu cực và không liên quan 4. Đăng bài không đúng giờ. Lúc rảnh thì đăng dồn dập, lúc thì lại chẳng thấy bài nào lên. 5. Nội dung giới thiệu không tạo được thiện cảm và sự tin tưởng. Khắc phục những sai lầm liên quan đến Nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân. Khải tặng bạn bộ tài liệu 30 Day Social Content Template Plan sẽ giúp bạn khắc phục sai lầm như trên. ☑ Có ngay ý tưởng đăng bài hàng ngày ☑ Tạo ra những nội dung thu hút, hấp dẫn khách hàng ☑ Tạo thiện cảm, gia tăng niềm tin của khách hàng với mình ☑ Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, nhanh chóng ☑ Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự cho việc đăng bài hàng ngày Để nhận tài liệu, bấm link: https://nguyenquangkhai.com/30-day-content-plan/ PS. Share để lan tỏa cho bạn bè
Button label: N/A
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

48 Days

Miễn phí bộ kịch bản 30 ngày giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Online, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. ☑ Có ngay ý tưởng đăng bài hàng ngày ☑ Tạo ra những nội dung thu hút, hấp dẫn khách hàng ☑ Tạo thiện cảm, gia tăng niềm tin của khách hàng với mình ☑ Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, nhanh chóng ☑ Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự cho việc đăng bài hàng ngày Nhận Miễn phí bộ tài liệu tại: https://bit.ly/2Wn6nCa
Heat: 827
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.
Button label: DOWNLOAD
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

39 Days

Social Content Template Plan 365 Day Tấm bản đồ ngầm giúp bạn thu hút khách hàng tiềm năng, bán được nhiều hàng hơn và đột phá doanh số bán hàng ✔️ Cách Thức Nhanh Nhất Giúp Bạn Lên Kế Hoạch 365 Ngày Ý Tưởng Kèm Nội Dung Mà Không Cần Phải Mất Thời Gian Tìm Kiếm. -------------------- ‼️ Ưu Đãi Giảm Giá 65%: https://bit.ly/3azbQdm
Heat: 673
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: 365 ngày chi tiết từng ý tưởng giúp bạn tạo ra nội dung thu hút hơn, xây dựng thương hiệu cá nhân và đột phá doanh số
Button label: LEARN_MORE
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

39 Days

Social Content Template Plan 365 Day Tấm bản đồ ngầm giúp bạn thu hút khách hàng tiềm năng, bán được nhiều hàng hơn và đột phá doanh số bán hàng ✔️ Cách Thức Nhanh Nhất Giúp Bạn Lên Kế Hoạch 365 Ngày Ý Tưởng Kèm Nội Dung Mà Không Cần Phải Mất Thời Gian Tìm Kiếm. -------------------- ‼️ Ưu Đãi Giảm Giá 65%: https://bit.ly/3azbQdm
Heat: 673
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: 365 ngày chi tiết từng ý tưởng giúp bạn tạo ra nội dung thu hút hơn, xây dựng thương hiệu cá nhân và đột phá doanh số
Button label: LEARN_MORE
168Edu Việt Nam

23 Days

MIỄN PHÍ 80 Vé tham dự khóa học "BÍ MẬT MÔ HÌNH KINH DOANH THEO TRENDS" Chi tiết khóa học: http://168edu.com.vn/ Bạn sẽ học được gì ----------------------- ✅ Phần1 Lựa chọn sản phẩm kinh doanh thành công - Bán gì khi bắt đầu kinh doanh - Công thức 5 bước lựa chọn sản phẩm kinh doanh "Làm Là Thắng" - Quy trình và gợi ý, những sản phẩm theo xu hướng đang bán chạy - Các nguồn tìm ý tưởng sản phẩm theo xu hướng - Tìm nguồn hàng và nhập hàng tập gốc. ✅ Phần 2 - Marketing theo xu hướng mới - Quy trình giúp bạn nhanh chóng thu hút hàng ngàn khách hàng tiềm năng mua hàng. - Kỹ thuật chuyển đổi từ người lạ thành khách hàng mua hàng - Cách thức biến khách hàng từ một khách hàng lạnh sang ấm và nóng - 7 yếu tố cốt lõi thúc đẩy khách hàng mua hàng ✅ Phần 3 - Bán hàng theo xu hướng - Cách thức, quy trình bán hàng theo phương pháp mới. - Quy trình bán hàng 6 pha giúp bạn sở hữu khách hàng mới theo cách bạn chưa hề nghĩ tới - Cập nhật xu hướng bán hàng 4.0, các phương pháp bán hàng mới, giúp bạn nhanh chóng bán được nhiều hàng hơn và sở hữu nhiều khách hàng hơn. --------------------------------- Diễn giả chương trình: Doanh nhân Nguyễn Quang Khải 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý bán hàng và đào tạo bán hàng Hiện đang tư vấn, xây dựng cho các doanh nghiệp về Nguồn hàng - Phễu Bán Hàng - Mô Hình Kinh Doanh - Hệ Thống Bán Hàng & Maketing Với hàng ngàn học viên theo học các khoá học ngắn hạn và chuyên sâu về Nhập hàng tận gốc, Marketing & Bán hàng Online – Nguyễn Quang Khải được mệnh danh là “Người kể chuyện” và “Người đồng hành” ➡ Chỉ còn 80 VÉ MIỄN PHÍ, Nhận ngay tại: https://168edu.com.vn ------------------------------ [Hotline]: 0938.935.168 [Website]: https://168edu.com.vn Khóa học Giúp bạn nhanh chóng tăng tốc công việc kinh doanh và ngay lập tức tìm ra ý tưởng kinh doanh trong vòng 5 phút
Heat: 256
Website URL: 168edu.com.vn
Headline: Khóa học Giúp bạn nhanh chóng tăng tốc công việc kinh doanh và ngay lập tức tìm ra ý tưởng kinh doanh trong vòng 5 phút
Button label: APPLY_NOW
168Edu Việt Nam

23 Days

MIỄN PHÍ 80 Vé tham dự khóa học "BÍ MẬT MÔ HÌNH KINH DOANH THEO TRENDS" Chi tiết khóa học: http://168edu.com.vn/ Bạn sẽ học được gì ----------------------- ✅ Phần1 Lựa chọn sản phẩm kinh doanh thành công - Bán gì khi bắt đầu kinh doanh - Công thức 5 bước lựa chọn sản phẩm kinh doanh "Làm Là Thắng" - Quy trình và gợi ý, những sản phẩm theo xu hướng đang bán chạy - Các nguồn tìm ý tưởng sản phẩm theo xu hướng - Tìm nguồn hàng và nhập hàng tập gốc. ✅ Phần 2 - Marketing theo xu hướng mới - Quy trình giúp bạn nhanh chóng thu hút hàng ngàn khách hàng tiềm năng mua hàng. - Kỹ thuật chuyển đổi từ người lạ thành khách hàng mua hàng - Cách thức biến khách hàng từ một khách hàng lạnh sang ấm và nóng - 7 yếu tố cốt lõi thúc đẩy khách hàng mua hàng ✅ Phần 3 - Bán hàng theo xu hướng - Cách thức, quy trình bán hàng theo phương pháp mới. - Quy trình bán hàng 6 pha giúp bạn sở hữu khách hàng mới theo cách bạn chưa hề nghĩ tới - Cập nhật xu hướng bán hàng 4.0, các phương pháp bán hàng mới, giúp bạn nhanh chóng bán được nhiều hàng hơn và sở hữu nhiều khách hàng hơn. --------------------------------- Diễn giả chương trình: Doanh nhân Nguyễn Quang Khải 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý bán hàng và đào tạo bán hàng Hiện đang tư vấn, xây dựng cho các doanh nghiệp về Nguồn hàng - Phễu Bán Hàng - Mô Hình Kinh Doanh - Hệ Thống Bán Hàng & Maketing Với hàng ngàn học viên theo học các khoá học ngắn hạn và chuyên sâu về Nhập hàng tận gốc, Marketing & Bán hàng Online – Nguyễn Quang Khải được mệnh danh là “Người kể chuyện” và “Người đồng hành” ➡ Chỉ còn 80 VÉ MIỄN PHÍ, Nhận ngay tại: https://168edu.com.vn ------------------------------ [Hotline]: 0938.935.168 [Website]: https://168edu.com.vn
Heat: 254
Website URL: 168edu.com.vn
Headline: N/A
Button label: APPLY_NOW
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

13 Days

Chương Trình Đào Tạo 7 Ngày MIỄN PHÍ Trong Nhóm Kín Giúp Bạn Khai Mở Bí Mật Mô Hình Kinh Doanh, Bật Mí Tấm Bản Đồ Chi Tiết Đi Đến Thành Công Trên Internet​ Đăng kí tại: https://nguyenquangkhai.com/obm
Heat: 151
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng là người tiếp theo có mặt tại chương trình đào tạo đặc biệt này
Button label: APPLY_NOW
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

14 Days

‼️ MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Thời gian: 20h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 150
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng là người tiếp theo có mặt tại chương trình đào tạo đặc biệt này
Button label: APPLY_NOW
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

13 Days

‼️ MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Thời gian: 20h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 143
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: ONLINE BUSINESS MODEL Chương Trình Đào Tạo 7 Ngày MIỄN PHÍ Trong Nhóm Kín Giúp Bạn Khai Mở Bí Mật Mô Hình Kinh Doanh, Bật Mí Tấm Bản Đồ Chi Tiết Đi Đến Thành Công Trên Internet​ Days Hours Minutes Seconds Thời gian từ: 03/09- 10/09 20h00 Mỗi Tối .....
Button label: APPLY_NOW
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

13 Days

‼️ MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Thời gian: 21h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 136
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: N/A
Button label: SIGN_UP
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

13 Days

7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Gửi những ai đang kinh doanh Online nhưng vẫn chưa hài lòng với kết quả hiện tại. Hoặc ....Đơn giản chỉ là chưa biết bắt đầu như thế nào!!! Bạn thân mến! Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ bạn đang sử dụng Internet cho công việc KINH DOANH của mình hoặc đang QUAN TÂM KHỞI SỰ công việc kinh doanh trực tuyến. Dù thế nào đi nữa, tôi tin bạn cũng sẽ ĐỒNG Ý rằng bạn cần THAM GIA vào một CỘNG ĐỒNG những người có cùng QUAN TÂM như bạn để trao đổi, chia sẻ và phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi có một THÁCH THỨC dành cho bạn: Trong 7 NGÀY LIÊN TỤC chúng ta sẽ cùng nhau HỆ THỐNG HÓA tất cả KIẾN THỨC cần thiết để XÂY DỰNG một công việc kinh doanh BỀN VỮNG. Đây là 1 Group Kín và HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ nơi tôi sẽ CHIA SẼ cho bạn tất cả KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM mà tôi có trong hơn 15 NĂM KINH DOANH TRÊN INTERNET. Nhóm cũng là nơi bạn có thể học hỏi, KẾT NỐI với những bạn học khác, mỗi người có thể đều là MẢNH GHÉP cần thiết cho nhau. Chúng ta sẽ ĐỒNG HÀNH cùng nhau trong 7 NGÀY để cùng nhau học tập trao đổi để phát triển công việc kinh doanh Lẽ dĩ nhiên, bạn có thể dừng đọc tại đây nếu đó không phải là điều bạn QUAN TÂM lúc này. Còn nếu bạn muốn TRỞ THÀNH một phần của nhóm này, tôi có một cơ hội ĐẶC BIỆT và DUY NHẤT dành cho bạn. ĐĂNG KÝ NGAY lúc này hoặc không bao giờ nhận được CƠ HỘI này lần nữa ---> nguyenquangkhai.com/obm/ BẠN CÓ 2 LỰA CHỌN: Lựa chọn 1: Không hành động - Rời khỏi đây và mọi thứ vẫn như cũ! Lựa chọn 2: Hành động ngay - Tạo ra kết quả ngay! P.s: Bạn cần ĐIỀN vào FORM ĐĂNG KÝ trước khi được xét duyệt THAM GIA. Tôi chỉ trả lời khi chấp nhận dành cho những ai NHANH và CHUẨN nhất. Nguyễn Quang Khải Thân Ái.
Heat: 133
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Câu hỏi đặt ra là bạn có sẵn sàng là người tiếp theo có mặt tại chương trình đào tạo đặc biệt này
Button label: APPLY_NOW
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

11 Days

Chương Trình Đào Tạo 7 Ngày MIỄN PHÍ Trong Nhóm Kín Giúp Bạn Khai Mở Bí Mật Mô Hình Kinh Doanh, Bật Mí Tấm Bản Đồ Chi Tiết Đi Đến Thành Công Trên Internet Thời gian: 21h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 129
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: Câu hỏi đặt ra bạn có sẵn sàng là người tiếp theo tham gia chương trình
Button label: LEARN_MORE
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

11 Days

Mở cổng đăng ký tham gia Khóa Huấn Luyện Chuyên Sâu ONLINE BUSINESS MODEL (MIỄN PHÍ 100 người đầu tiên) Đây là khóa đào tạo Kinh Doanh Thực Tế giúp bạn khai mở bí mật mô hình Kinh doanh online, đưa cho bạn Tấm Bản Đồ chi tiết để dẫn dắt bạn bắt đầu đi đúng hướng và có kết quả lớn nhanh nhất. ------------- Thời gian: 20h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: - Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. - Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. - Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. - Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. - Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng - Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ - Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: - Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời - Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí ) -------- BẠN CÓ 2 LỰA CHỌN: Lựa chọn 1: Không hành động - Rời khỏi đây và mọi thứ vẫn như cũ! Lựa chọn 2: Hành động ngay - Tạo ra kết quả ngay! P.s: Bạn cần ĐIỀN vào FORM ĐĂNG KÝ trước khi được xét duyệt THAM GIA. Tôi chỉ trả lời khi chấp nhận dành cho những ai NHANH và CHUẨN nhất.
Heat: 129
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: ONLINE BUSINESS MODEL Chương Trình Đào Tạo 7 Ngày MIỄN PHÍ Trong Nhóm Kín Giúp Bạn Khai Mở Bí Mật Mô Hình Kinh Doanh, Bật Mí Tấm Bản Đồ Chi Tiết Đi Đến Thành Công Trên Internet​ Days Hours Minutes Seconds Thời gian từ: 03/09- 10/09 20h00 Mỗi Tối .....
Button label: N/A
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

12 Days

‼️ MIỄN PHÍ 7 NGÀY HỌC CÁCH BÁN HÀNG TRÊN INTERNET Thời gian: 21h:00 (7 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 tiếng buổi tối có thể dài hơn) Địa điểm: Học online trên nhóm kín Ở đây bạn sẽ nhận được những bí mật để phát triển công việc kinh doanh và doanh nghiệp của bạn nhanh chóng ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu. ✅ Nó phù hợp cho những ai: - Chưa kinh doanh, có ý tưởng, đam mê kinh doanh nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. - Đang kinh doanh, nhưng gặp bế tắc trong công việc hiện tại, không có chiến lược, định hướng phát triển. ♻️ Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training ➡️ Đăng ký ngay tại đây: https://nguyenquangkhai.com/obm/ ( Hoàn toàn miễn phí )
Heat: 129
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: N/A
Button label: SIGN_UP
Nguyễn Quang Khải: Chuyên Gia Huấn Luyện Kinh Doanh Online

10 Days

Chương Trình #ĐàoTạo 7 Ngày MIỄN PHÍ trong nhóm kín. Học kinh doanh Online: https://nguyenquangkhai.com/obm --------------- Đây là những gì bạn sẽ học được trong chương trình: ✔️ Ngày #1: Làm thế nào để nhanh chóng, xây dựng mô hình kinh doanh Online thành công trên internet. ✔️ Ngày #2: Công thức tìm kiếm sản phẩm ngách, tăng tốc và phát triển công việc kinh doanh đánh bại mọi đối thủ. ✔️ Ngày #3: Bí mật giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm chính xác khách hàng tiềm năng. ✔️ Ngày #4: Công thức giúp bạn có bài thuyết trình bán hàng thu hút khiến khách hàng khao khát được nghe những gì bạn nói. ✔️ Ngày #5: Công thức chốt sale đưa khách hàng vào trạng thái mua hàng ✔️ Ngày #6: Bí mật giúp bạn tạo ra những Content đỉnh cao, thu hút khách hàng và bán cho họ ✔️ Ngày #7: Tấm bản đồ kinh doanh thành công và ra công việc kinh doanh "Digital Info Business" --------------- Bonus: ✔️Ngày #0: Pre Training - Bí mật 4 quy luật thay đổi cuộc đời ✔️Ngày #8: Push training --------------- Học kinh doanh Online: https://nguyenquangkhai.com/obm
Heat: 118
Website URL: nguyenquangkhai.com
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE