Top Ads on Nguyễn Quang Khải

Nguyễn Quang Khải Background Introduction:

Chia Sẻ Đam Mê Khởi Nghiệp & Marketing Online

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Nguyễn Quang Khải has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Nguyễn Quang Khải has placed 92 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Nguyễn Quang Khải has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Nguyễn Quang Khải on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Nguyễn Quang Khải. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Nguyễn Quang Khải.

BigSpy

1.Nguyễn Quang Khải Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Nguyễn Quang Khải  Nguyễn Quang Khải  Nguyễn Quang Khải
Page Categories  Product/Service  Coach  Product/Service
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  woocommerce  N/A  woocommerce

Nguyễn Quang Khải Marketing Objectives Analysis: 

Nguyễn Quang Khải has been operating in Product/Service for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Nguyễn Quang Khải best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Nguyễn Quang Khải Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Miễn phí bộ kịch bản 30 ngày giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Online  N/A [MIỄN PHÍ] bộ kịch bản 30 ngày giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Online 
Ad Copy Text  ‼️ Miễn phí bộ kịch bản 30 ngày giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trê...  Vi rut Covi xem ra sẽ còn lâu mới kết thúc. Hơn 20,000 doanh nghiệp sẽ đóng cửa nh...  ✴️ [MIỄN PHÍ] bộ kịch bản 30 ngày giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân tr...
Link Description  Tải miễn phí tài liệu Content Template xây dựng thương hiệu cá nhân  Vi rut Covi xem ra sẽ còn lâu mới kết thúc. Hơn 20,000 doanh nghiệp sẽ đóng cửa nhưng kinh doanh online thì không bị ảnh hưởng nhiều... Nhắc tới kinh doanh Online, người thường sẽ nhắc tới việc bán hàng trên Facebook, và như hiện tại vào thời điểm Offline đang bị rào cản lớn như này, thì Bán hàng trên Facebook là nghề của nhiều người. Và rất nhiều người có thu nhập từ nho nhỏ, đến to to và cũng có 1 số thì thu nhập gấp vài chục cho đến hàng trăm lần lương tháng cấp bộ trưởng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm tốt. Dưới đây là một vài sai lầm phổ biến của những người bán hàng trên Facebook. 1. Đăng bài bán hàng quá nhiều 2. Nội dung đơn điệu, không đầu không cuối 3. Đăng các bài viết có nội dung tiêu cực và không liên quan 4. Đăng bài không đúng giờ. Lúc rảnh thì đăng dồn dập, lúc thì lại chẳng thấy bài nào lên. 5. Nội dung giới thiệu không tạo được thiện cảm và sự tin tưởng. Khắc phục những sai lầm liên quan đến Nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân. Khải tặng bạn bộ tài liệu 30 Day Social Content Template Plan sẽ giúp bạn khắc phục sai lầm như trên. ☑ Có ngay ý tưởng đăng bài hàng ngày ☑ Tạo ra những nội dung thu hút, hấp dẫn khách hàng ☑ Tạo thiện cảm, gia tăng niềm tin của khách hàng với mình ☑ Xây dựng thương hiệu cá nhân chuyên nghiệp, nhanh chóng ☑ Tiết kiệm thời gian, chi phí nhân sự cho việc đăng bài hàng ngày Để nhận tài liệu, bấm link: https://nguyenquangkhai.com/30-day-content-plan/ PS. Share để lan tỏa cho bạn bè  Chỉ một cú hích chuột nhận ngay bộ kịch bản 30 ngày giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Online
Website Link  nguyenquangkhai.com  www.facebook.com  nguyenquangkhai.com
CTA  DOWNLOAD    DOWNLOAD
Text Word Count 586  1861  644
Like 12  22  5

Nguyễn Quang Khải Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Nguyễn Quang Khải Top 1 ads got 12 likes. Nguyễn Quang Khải uses a sentence with the finishing touch title: “Miễn phí bộ kịch bản 30 ngày giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân trên Online”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Nguyễn Quang Khải shared 586 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is DOWNLOAD.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Nguyễn Quang Khải should continue to optimize the ad content.

3.Nguyễn Quang Khải Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-03-30-2020-05-24  2020-03-15-2020-05-24  2020-03-30-2020-05-19
Landing Page Link  https://nguyenquangkhai.com/30-day-content-plan/  https://www.facebook.com/Nguoidonghanhtantuy/photos/a.1679756128981555/2398332777123883/?type=3   https://nguyenquangkhai.com/30-day-content-plan/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Nguyễn Quang Khải are successful.

Nguyễn Quang Khải Creative Analysis: 

Nguyễn Quang Khải placed a Image ad in 2020-03-30-2020-05-24, and got 12 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Nguyễn Quang Khải Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Nguyễn Quang Khải has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Nguyễn Quang Khải Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-03-30-2020-05-24  2020-03-15-2020-05-24  2020-03-30-2020-05-19
During  56 days  71 days 51 days 
Like  12  22  5
Share  0  1  2
Comment  3  3  1

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Nguyễn Quang Khải ‘s Top 1 ad received 12 likes, 0 shares, 3 comments in just 56 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Nguyễn Quang Khải, helping Nguyễn Quang Khải to grasp the ad data more clearly.