Top Ads on NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Background Introduction:

Stránka, ktorá sa venuje adopciám psíkov a mačiek, ktorým domov hľadá občianské združenie NÁDEJ pre hendikepované zvieratá

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať has been advertising and marketing on Facebook for many years. And NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať has placed 2 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať.

BigSpy

1.NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať  NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať  NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať
Page Categories  Pet Adoption Service  Pet Adoption Service  -
Marketing Objectives Other  Other  -
ECommerce Softwares  N/A  N/A  -

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Marketing Objectives Analysis: 

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať has been operating in Pet Adoption Service for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať  NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať
Ad Copy Text  Milí naši priatelia! Ak ste ZAMESTNANÝ, teda nepodnikáte alebo nemáte živnosť, ešte stále m...  ZASE NÁM ZOSTALA SEKERA!!! Bez vás to nejde, pomôžete nám?!? Je tu apríl a my si žiaľ za se...  -
Link Description  Milí naši priatelia! Ak ste ZAMESTNANÝ, teda nepodnikáte alebo nemáte živnosť, ešte stále máte možnosť poukázať vaše 2% z daní zvieratkám z Nádej pre hendikepované zvieratá!!! Čas na podanie daňového priznania končí 30. apríla a s ním aj možnosť nenechať prepadnúť 2% z vašich daní štátu. Je to pre nás nesmierna pomoc a uľahčenie neľahkej situácie, ktorej čelíme mesiac čo mesiac. Povedzte svojím partnerom, deťom, rodičom,kolegom, tetám či ujom, že nám ich 2% veľmi pomôžu a zvieratká a dobrovoľníci z Nádeje pre hendikepované zvieratá vám budú nesmierne vďačné. Sme tu už 6 rokov a vďaka vašej pomoci zachraňujeme zvieratká ktoré sa stali nechcenými a nepotrebnými. Často ťažko hendikepované a choré. Na tejto stránke nájdete kompletné informácie ku darovaniu vašich 2%: www.nadejzvierat.sk/darujte-nam-2/  ZASE NÁM ZOSTALA SEKERA!!! Bez vás to nejde, pomôžete nám?!? Je tu apríl a my si žiaľ za sebou opäť ťaháme dlh z minulého mesiaca. V apríli nás opäť čaká množstvo nákladov a nám stále chýba približne 250€ na zaplatenie restov z marca. Prosíme vás preto o vašu pomoc. Každý Váš príspevok nám pomáha pomáhať a bez Vás to proste na Slovensku nejde. Na stránke máme takmer 13 tisíc fanúšikov. Každé 1€ je pre nás obrovskou pomocou. Prispieť môžete priamo cez našu stránku pomoci: http://www.nadejzvierat.sk/darujte-nam-hned/ Alebo prevodom na náš účet: SK6102000000003481183058, BIC: SUBASKBX (VÚB) Do poznámky: APRIL VOPRED SRDEČNÁ VĎAKA!  -
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  -
CTA      -
Text Word Count 893  700  -
Like 39  74  -

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Top 1 ads got 39 likes. NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať uses a sentence with the finishing touch title: “NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať shared 893 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať should continue to optimize the ad content.

3.NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  -
Ad Time   2019-04-14-2019-04-20  2019-03-31-2019-04-02  -
Landing Page Link  https://www.facebook.com/nadejhendikepovanychzvierat/photos/a.679907182083752/2555790704495381/?type=3  https://www.facebook.com/nadejhendikepovanychzvierat/photos/a.679907182083752/2525052997569152/?type=3   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať are successful.

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Creative Analysis: 

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať placed a Image ad in 2019-04-14-2019-04-20, and got 39 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Slovak  Slovak  -
Language  Slovak  Slovak  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať has the best conversion in Slovak, and can advertise more in Slovak in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-04-14-2019-04-20  2019-03-31-2019-04-02  -
During  7 days  3 days
Like  39  74  -
Share  56  206  -
Comment  0  3  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať ‘s Top 1 ad received 39 likes, 56 shares, 0 comments in just 7 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať, helping NÁDEJ pre hendikepované zvieratá - pomôžte nám pomáhať to grasp the ad data more clearly.