Top Ads on McDonald's Vietnam

McDonald's Vietnam Background Introduction:

Tham khảo chi tiết địa chỉ các nhà hàng McDonald's tại Việt Nam tại link: https://goo.gl/XsgxU0

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

McDonald's Vietnam has been advertising and marketing on Facebook for many years. And McDonald's Vietnam has placed 92 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,McDonald's Vietnam has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for McDonald's Vietnam on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for McDonald's Vietnam. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from McDonald's Vietnam.

BigSpy

1.McDonald's Vietnam Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  McDonald's Vietnam  McDonald's Vietnam  McDonald's Vietnam
Page Categories  Burger Restaurant  Burger Restaurant  Burger Restaurant
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

McDonald's Vietnam Marketing Objectives Analysis: 

McDonald's Vietnam has been operating in Burger Restaurant for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. McDonald's Vietnam best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.McDonald's Vietnam Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  McDonald's  Photos de la publication de McDonald's Miễn phí 2 miếng gà rán 
Ad Copy Text  -  Đam mê giúp ta bắt đầu một cuộc tình, còn sự thấu hiểu kết nối ta gần nhau...  Nhận ngay 2 miếng gà rán chuẩn giòn da thấm thịt siêu ngon từ McDonald’s cho lần...
Link Description  Nếu bạn thành tâm muốn tìm kiếm một vị CAY ĐÚNG ĐÃ, thì McDonald's đã sẵn sàng trả lời. Để thoả mãn nguyện vọng chưa được đáp ứng của phe ghiền ăn cay, để giúp phe ghiền ăn cay tìm ra CHÂN ÁI của đời mình. McDonald's xin trân trọng giới thiệu Gà Giòn Cay McDonald's với bốn điểm đầy khả ái và ngây ngất lòng người. CAY THẤM: Cay cả phần da bên ngoài và phần thịt bên trong nhờ phương pháp tẩm ướp độc đáo cùng thời gian ướp đủ lâu. CAY ĐỦ ĐÔ: Từ miếng đầu tiên, bạn sẽ phải cảm thán một tiếng “ĐÃAAAAA!!!” chữ “Ã" kéo dài. CAY ĐỦ VỊ: Không cay gắt kiểu ớt mà cay thơm hài hoà nhờ sự kết hợp của nhiều loại gia vị bí mật. CAY ĐỦ LÂU: Ăn xong cảm giác vẫn còn vương vấn the the nơi đầu lưỡi. Càng ăn càng cay, càng ăn càng đã. Dù bạn là ai, yêu vị #cay_truyền_thống hay #cay_hiện_đại, Gà Giòn Cay McDonald's cũng chính là CHÂN ÁI của bạn. Vừa quen thuộc với phe #cay_truyền_thống, mà vẫn hợp gu của đội #cay_hiện_đại. ️️️ Một tương lai ngập tràn màu hồng hạnh phúc đang chờ bạn cùng CHÂN ÁI GÀ GIÒN CAY McDONALD'S. Giá chỉ 36.000đ/miếng. #McDonalds #McDonaldsVietnam #GàgiòncayMcDonalds #Caythấm #Cayđủđô #Cayđủvị #Cayđủlâu  N/A  N/A
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  play.google.com
CTA      INSTALL_MOBILE_APP
Text Word Count 1489  618  267
Like 142  181  6208

McDonald's Vietnam Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. McDonald's Vietnam Top 1 ads got 142 likes. McDonald's Vietnam uses a sentence with the finishing touch title: “McDonald's”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. McDonald's Vietnam shared 1489 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. McDonald's Vietnam should continue to optimize the ad content.

3.McDonald's Vietnam Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Carousel  Image
Ad Time   2020-06-14-2020-06-18  2020-06-09-2020-06-13  2020-03-09-2020-06-07
Landing Page Link  https://www.facebook.com/402822549840003/posts/2853712578084309/  https://www.facebook.com/402822549840003/posts/2838489176273316/   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcdonalds.mobileapp&fbclid=IwAR0GFuOCLm5ToSdJzq56McOv6QhUrZgW_wiah-dOGxrLfsIIjq2J0lJRYzg

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by McDonald's Vietnam are successful.

McDonald's Vietnam Creative Analysis: 

McDonald's Vietnam placed a Image ad in 2020-06-14-2020-06-18, and got 142 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.McDonald's Vietnam Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  Vietnam  Vietnam
Language  Vietnamese  Spanish  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

McDonald's Vietnam has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.McDonald's Vietnam Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-14-2020-06-18  2020-06-09-2020-06-13  2020-03-09-2020-06-07
During  5 days  5 days 91 days 
Like  142  181  6208
Share  18  6  291
Comment  6  4  594

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. McDonald's Vietnam ‘s Top 1 ad received 142 likes, 18 shares, 6 comments in just 5 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for McDonald's Vietnam, helping McDonald's Vietnam to grasp the ad data more clearly.