Top Ads on Leidykla „Šviesa“

Leidykla „Šviesa“ Background Introduction:

Inovatyvi mokomojo turinio leidykla ir sprendimo, apimančio kokybišką turinį, skaitmeninę aplinką, technologijas bei metodinę pagalbą, teikėja.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Leidykla „Šviesa“ has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Leidykla „Šviesa“ has placed 39 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Leidykla „Šviesa“ has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Leidykla „Šviesa“ on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Leidykla „Šviesa“. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Leidykla „Šviesa“.

BigSpy

1.Leidykla „Šviesa“ Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Leidykla „Šviesa“  Leidykla „Šviesa“  Leidykla „Šviesa“
Page Categories  Education  Education  Education
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  magento  N/A

Leidykla „Šviesa“ Marketing Objectives Analysis: 

Leidykla „Šviesa“ has been operating in Education for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Leidykla „Šviesa“ best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Leidykla „Šviesa“ Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Leidykla „Šviesa“  Leidykla „Šviesa“ Leidykla „Šviesa“ 
Ad Copy Text  no setting  Pakartoti nereikia užmiršti. Kur dėsite kablelį šią vasarą? Specialistų teigiama, kad norint...  no setting
Link Description  Dabartinis mūsų gyvenimo tempas panašus į kosminiu greičiu skriejantį erdvėlaivį, tačiau kartais turėtume sustoti ir pamąstyti, savęs paklausti, ar galėtume apsaugoti save ir kitus, kilus netikėtam pavojui. Dažnai atrodo, kad žinome, kaip elgtis įvairiose gyvenimo situacijose, pavyzdžiui, išgirdus civilinės saugos garsinį signalą, atsidūrus gamtos stichijos epicentre arba pamačius ką tik kilusį gaisrą. Teoriškai tikrai pasakytume, ką daryti, tačiau kilus realiai grėsmei, tokios situacijos kiekvienam taptų didžiuliu iššūkiu. Leidinio „Žmogaus sauga. Veiklos sąsiuvinis 7–8 klasei“ tikslas – padėti vaikams išmokti analizuoti įvairias netikėtas situacijas, planuoti veiksmus, priimti sprendimus ir išvengti galimų grėsmių.  N/A  Pasaulis tobulėja neįtikėtinu greičiu, todėl labai svarbu jau nuo mažens užtikrinti vaikų gebėjimą tikslingai ir atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis.
Website Link  www.facebook.com  www.knyguklubas.lt  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 0  613  0
Like 0  18  0

Leidykla „Šviesa“ Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Leidykla „Šviesa“ Top 1 ads got 0 likes. Leidykla „Šviesa“ uses a sentence with the finishing touch title: “Leidykla „Šviesa“”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Leidykla „Šviesa“ shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Leidykla „Šviesa“ should continue to optimize the ad content.

3.Leidykla „Šviesa“ Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Carousel  Image
Ad Time   2020-06-16-2020-06-16  2020-06-11-2020-06-14  2020-06-09-2020-06-09
Landing Page Link  https://www.facebook.com/leidyklaSviesa/photos/a.127651860719508/1690016244483054/?type=3  https://www.knyguklubas.lt/gramatikos-uzduotys-5-klasei   https://www.facebook.com/leidyklaSviesa/photos/a.127651860719508/1682538568564155/?type=3

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Leidykla „Šviesa“ are successful.

Leidykla „Šviesa“ Creative Analysis: 

Leidykla „Šviesa“ placed a Image ad in 2020-06-16-2020-06-16, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Leidykla „Šviesa“ Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Lithuania  N/A  Lithuania
Language  Lithuanian  Lithuanian  Lithuanian

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Leidykla „Šviesa“ has the best conversion in Lithuania, and can advertise more in Lithuania in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Leidykla „Šviesa“ Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-16-2020-06-16  2020-06-11-2020-06-14  2020-06-09-2020-06-09
During  1 days  4 days 1 days 
Like  0  18  0
Share  0  2  0
Comment  0  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Leidykla „Šviesa“ ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Leidykla „Šviesa“, helping Leidykla „Šviesa“ to grasp the ad data more clearly.