Top Ads on LALIN

LALIN

33 Days

\ud835\udc13\ud835\udc07\ud835\udc0e\ud835\udc00́\ud835\udc0d\ud835\udc06 \ud835\udc07\ud835\udc00̀ \ud835\udc13\ud835\udc07\ud835\udc00̀\ud835\udc0d\ud835\udc07 \ud83c\udf42\ud83c\udf42\ud83c\udf42\n\n"\ud835\udc3b\ud835\udc4è \ud835\udc41\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56 \ud835\udc5a\ud835\udc62̀\ud835\udc4e \ud835\udc61ℎ\ud835\udc62, \ud835\udc50\ud835\udc4ê\ud835\udc66 \ud835\udc50\ud835\udc5c̛\ud835\udc5a \ud835\udc5b\ud835\udc54\ud835\udc62\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56 \ud835\udc63\ud835\udc4è\ud835\udc5b\ud835\udc54\n\ud835\udc36\ud835\udc4ê\ud835\udc66 \ud835\udc4f\ud835\udc4è\ud835\udc5b\ud835\udc54 \ud835\udc59\ud835\udc4é đ\ud835\udc5c̉, \ud835\udc5b\ud835\udc4ĕ̀\ud835\udc5a \ud835\udc58\ud835\udc52̂̀ \ud835\udc4f\ud835\udc52̂\ud835\udc5b \ud835\udc5bℎ\ud835\udc4e\ud835\udc62\n\ud835\udc43ℎ\ud835\udc5ĉ́ \ud835\udc65\ud835\udc62̛\ud835\udc4e \ud835\udc5bℎ\ud835\udc4è \ud835\udc50\ud835\udc5ĉ̉, \ud835\udc5a\ud835\udc4é\ud835\udc56 \ud835\udc5b\ud835\udc54\ud835\udc5ć\ud835\udc56 \ud835\udc61ℎ\ud835\udc4ễ\ud835\udc5a \ud835\udc5b\ud835\udc4ê\ud835\udc62\n\ud835\udc3b\ud835\udc4è \ud835\udc41\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56 \ud835\udc5a\ud835\udc62̀\ud835\udc4e \ud835\udc61ℎ\ud835\udc62, \ud835\udc5a\ud835\udc62̀\ud835\udc4e \ud835\udc61ℎ\ud835\udc62 \ud835\udc3b\ud835\udc4è \ud835\udc41\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56..."\n\n\ud83c\udf3eMỗi sáng tinh mơ gió heo may se se lạnh chạm bên khung cửa nhỏ, nàng có thấy một Hà Nội dịu dàng, yên tĩnh đến lạ. Mùa thu đã về trên từng con phố, cả đất trời như những thước phim chậm rãi bên bản nhạc mùa thu xao xuyến, bồi hồi, gợi nhớ những nét đẹp truyền thống.\n\n\ud83c\udf3eLấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ kính của mùa thu Hà Nội và niềm say mê với nét thanh tú của những cô tiểu thư khuê các, kiêu kỳ chốn Hà Thành, Lalin ra mắt Bộ sưu tập "Thoáng Hà Thành" tái hiện lại hình ảnh những cô gái cành vàng lá ngọc, bước đi chậm rãi trong tà áo lụa trang nhã - Một phong thái, cốt cách thanh lịch của đất kinh kỳ nghìn năm. \n\n\ud83c\udf3eLựa chọn những chất liệu ấm áp vừa đủ, kết hợp
Heat: 500
Website URL: 1705285259496662
Headline: 𝐓𝐇𝐎𝐀́𝐍𝐆 𝐇𝐀̀ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 🍂🍂🍂 "𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑢𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝐶𝑎̂𝑦 𝑏𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎́ đ𝑜̉, 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑘𝑒̂̀ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑃ℎ𝑜̂́ 𝑥𝑢̛𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑜̂̉, 𝑚𝑎́𝑖 𝑛𝑔𝑜́𝑖 𝑡ℎ𝑎̂̃𝑚 𝑛𝑎̂𝑢 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢, 𝑚𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖..." 🌾Mỗi sáng tinh mơ gió heo may se se lạnh chạm bên khung cửa nhỏ, nàng có thấy một Hà Nội dịu dàng, yên tĩnh đến lạ. Mùa thu đã về trên từng con phố, cả đất trời như những thước phim chậm rãi bên bản nhạc mùa thu xao xuyến, bồi hồi, gợi nhớ những nét đẹp truyền thống. 🌾Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ kính của mùa thu Hà Nội và niềm say mê với nét thanh tú của những cô tiểu thư khuê các, kiêu kỳ chốn Hà Thành, Lalin ra mắt Bộ sưu tập "Thoáng Hà Thành" tái hiện lại hình ảnh những cô gái cành vàng lá ngọc, bước đi chậm rãi trong tà áo lụa trang nhã - Một phong thái, cốt cách thanh lịch của đất kinh kỳ nghìn năm. 🌾Lựa chọn những chất liệu ấm áp vừa đủ, kết hợp
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

31 Days

Heat: 492
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

31 Days

Heat: 492
Website URL: 1705285259496662
Headline: \ud835\udc13\ud835\udc07\ud835\udc0e\ud835\udc00́\ud835\udc0d\ud835\udc06 \ud835\udc07\ud835\udc00̀ \ud835\udc13\ud835\udc07\ud835\udc00̀\ud835\udc0d\ud835\udc07 \ud83c\udf42\ud83c\udf42\ud83c\udf42\n\n"\ud835\udc3b\ud835\udc4è \ud835\udc41\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56 \ud835\udc5a\ud835\udc62̀\ud835\udc4e \ud835\udc61ℎ\ud835\udc62, \ud835\udc50\ud835\udc4ê\ud835\udc66 \ud835\udc50\ud835\udc5c̛\ud835\udc5a \ud835\udc5b\ud835\udc54\ud835\udc62\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56 \ud835\udc63\ud835\udc4è\ud835\udc5b\ud835\udc54\n\ud835\udc36\ud835\udc4ê\ud835\udc66 \ud835\udc4f\ud835\udc4è\ud835\udc5b\ud835\udc54 \ud835\udc59\ud835\udc4é đ\ud835\udc5c̉, \ud835\udc5b\ud835\udc4ĕ̀\ud835\udc5a \ud835\udc58\ud835\udc52̂̀ \ud835\udc4f\ud835\udc52̂\ud835\udc5b \ud835\udc5bℎ\ud835\udc4e\ud835\udc62\n\ud835\udc43ℎ\ud835\udc5ĉ́ \ud835\udc65\ud835\udc62̛\ud835\udc4e \ud835\udc5bℎ\ud835\udc4è \ud835\udc50\ud835\udc5ĉ̉, \ud835\udc5a\ud835\udc4é\ud835\udc56 \ud835\udc5b\ud835\udc54\ud835\udc5ć\ud835\udc56 \ud835\udc61ℎ\ud835\udc4ễ\ud835\udc5a \ud835\udc5b\ud835\udc4ê\ud835\udc62\n\ud835\udc3b\ud835\udc4è \ud835\udc41\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56 \ud835\udc5a\ud835\udc62̀\ud835\udc4e \ud835\udc61ℎ\ud835\udc62, \ud835\udc5a\ud835\udc62̀\ud835\udc4e \ud835\udc61ℎ\ud835\udc62 \ud835\udc3b\ud835\udc4è \ud835\udc41\ud835\udc5ĉ̣\ud835\udc56..."\n\n\ud83c\udf3eMỗi sáng tinh mơ gió heo may se se lạnh chạm bên khung cửa nhỏ, nàng có thấy một Hà Nội dịu dàng, yên tĩnh đến lạ. Mùa thu đã về trên từng con phố, cả đất trời như những thước phim chậm rãi bên bản nhạc mùa thu xao xuyến, bồi hồi, gợi nhớ những nét đẹp truyền thống.\n\n\ud83c\udf3eLấy cảm hứng từ vẻ đẹp cổ kính của mùa thu Hà Nội và niềm say mê với nét thanh tú của những cô tiểu thư khuê các, kiêu kỳ chốn Hà Thành, Lalin ra mắt Bộ sưu tập "Thoáng Hà Thành" tái hiện lại hình ảnh những cô gái cành vàng lá ngọc, bước đi chậm rãi trong tà áo lụa trang nhã - Một phong thái, cốt cách thanh lịch của đất kinh kỳ nghìn năm. \n\n\ud83c\udf3eLựa chọn những chất liệu ấm áp vừa đủ, kết hợp
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

31 Days

Heat: 429
Website URL: 1705285259496662
Headline: ℒ
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

13 Days

̂̃ ✨Tặng 01 mũ cói trị giá 300.000đ khi mua 01 sản phẩm BST "Viễn Du" ✨Duy nhất tại cửa hàng "ℎ̂ ̂ ̂̃ ̛́ ́ ℎ̂ ̛ ̂̀ ́ ̂̀ ̂̃ ℎ̉ ℎ̂̀ ̂ ℎ̣̂ ̀ ̂ ̃ ℎ̛̣ ℎ̂́ ̣̂ đ̛̀ ℎ̣̂ ℎ̂ℎ ℎ..." Lalin tin rằng, khi chúng ta đã quá quen thuộc với bộn bề cao ốc, khói bụi thành phố... thì trong sâu thẳm mỗi tâm hồn bay bổng của những nàng thơ đều mong muốn được tận hưởng tình yêu với thiên nhiên. Một nơi không có khói bụi, ồn ào, chỉ có ánh nắng ban mai đổ tràn trên những bờ cát trắng, tiếng sóng biển dập dìu, từng đợt gió vi vu thổi nhẹ trong lành khiến tâm hồn ta như được buông bỏ muộn phiền, đem đến cảm giác bình yên đến lạ! Lấy cảm hứng từ đó, Bộ sưu tập "Viễn Du" trên nền chất liệu tơ tằm tự nhiên bay bổng, mướt nhẹ quyện vào mùi hương của nắng, của mênh mông biển cả là bức họa đầy mê hoặc, lãng mạn với sắc hoa duyên dáng hay nâu trầm, xanh biếc đưa nàng đến với những miền đất xa xôi. Thưởng thức những thiết kế mới nhất từ Lalin và cùng tận hưởng những cung đường viễn du mùa hạ thật thơ, lựa chọn một chiếc váy ưng ý cho chuyến du lịch của mình nàng nhé! ---------------------- Khám phá trọn BST Viễn Du tại: https://lalin.vn/collections/vien-du ---------------------- Contact us: ▪Hotline: 096 2731 333 ▪️Inbox đặt hàng: https://m.me/Lalin.vn.brand/ ▪️Instagram: https://www.instagram.com/lalin.vn/ ▪️Website: https://lalin.vn/ Hệ thống cửa hàng: ▪️ 8a Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 0347605683 ▪️ 103C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội - 0374138425
Heat: 143
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

13 Days

Heat: 140
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

10 Days

Heat: 113
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
LALIN

9 Days

Heat: 109
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

8 Days

Heat: 100
Website URL: 1705285259496662
Headline: 𝟖𝐚𝐦 𝐭𝐨 𝟓𝐩𝐦 👠Tám giờ sáng tới năm giờ chiều có lẽ là khoảng thời gian mà mỗi chúng ta thường hay quên lãng, xoay quanh bao bộn bề công việc. Thế nhưng chỉ cần nàng lắng lại đôi chút, khẽ quan sát những cô bạn đồng nghiệp trong những bộ váy áo kiêu kỳ, túm tụm cùng nhau nhâm nhi ly cafe sáng hay bữa trưa văn phòng với muôn vàn câu chuyện thủ thỉ,... Đôi khi, quãng thời gian tại văn phòng ấy lại ghi dấu những cung bậc cảm xúc, từng khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi chúng mình trong cả một ngày dài. 👠Thấu hiểu điều đó, Lookbook "8am to 5pm" như một món quà Lalin dành tặng nàng cho những ngày công sở mùa hạ. Chiếc áo blouse cổ đổ đầy quyến rũ, chiếc áo sơ mi với chi tiết rút nhún, cúc bọc tỉ mỉ được sử dụng chủ đạo xuyên suốt khiến cho mọi nét đẹp như được dịp thả lỏng và cứ tự nhiên phô diễn để nàng tận hưởng trọn vẹn những nguồn cảm hứng mới trong công việc. Chất liệu lụa signature nhà Lalin đảm bảo sự thoải mái và mát mẻ, phù hợp cho người mặc ngay cả trong những ngày hè nóng nực. 👠 Thanh lịch trong những buổi gặp mặt đối tác hay rạng rỡ bên cô bạn đồng nghiệp, Lalin tin rằng mỗi nàng thơ sẽ tìm được cho mình một vẻ đẹp thường nhật kiều diễm nhất qua bộ sưu tập "8am to 5pm". ---------------------- Tham khảo BST "8am to 5pm" tại: https://lalin.vn/collections/bo-8am-to-5pm ---------------------- 📞 Contact us: ▪Hotline: 096 2731 333 ▪️Inbox đặt hàng: https://m.me/Lalin.vn.brand/ ▪️Instagram: https://www.instagram.com/lalin.vn/ ▪️Website: https://lalin.vn/ 📌 Hệ thống cửa hàng: ▪️ 8a Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội - 0347605683 ▪️ 103C2 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội - 0374138425
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

8 Days

Heat: 100
Website URL: 1705285259496662
Headline: 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐓𝐇𝐈̣🌤🌤🌤

"𝑇𝑜̛ 𝑙𝑢̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑜̂ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐
𝐺𝑎̂́𝑚 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑛𝑒́𝑡 𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎
Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛, 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑣𝑢𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̣̂𝑖
𝑇𝑎̀ 𝑎́𝑜 đ𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔, 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑙𝑎̀."

🌾Những ngày đầu đông, đứng đón gió heo may, nghe một tiếng xuýt xoa nhè nhẹ, tiếng bản nhạc không lời lặng lẽ phát ra từ căn gác nhỏ, từng mái ngói xô nghiêng, nét cổ kính của Hà Nội hiện lên như một bức tranh đầy thi vị, nhuốm màu thời gian được chắt lọc còn đọng lại. Hà Nội trong nàng vẫn luôn là một hoài niệm níu chân kẻ si tình là vậy đó, để rồi nàng lại đắm mình trong nét nền nã thanh tân vương vấn của đất Hà Thành.

🌾Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những quý cô sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn thập niên 60s, Bộ sưu tập "Phố Thị" đưa nàng dạo quanh những con phố cổ Hà Nội trong dáng vẻ yêu kiều nhất. Trên nền chất liệu nhung the dệt từ sợi tơ tằm cao cấp, "Phố Thị" khắc họa sự mềm mại, nét quý phái củ
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

7 Days

Heat: 92
Website URL: 1705285259496662
Headline: 🎉🎉🎉𝐘𝐄𝐀𝐑-𝐄𝐍𝐃 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 🎉🎉🎉
✨𝐆𝐈𝐀̉𝐌 𝟑𝟎% 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐁𝐎̣̂ 𝐀́𝐎 𝐋𝐄𝐍
✨𝟏𝟐/𝟎𝟏 - 𝟐𝟓/𝟎𝟏

Thời tiết chuyển lạnh sâu, lúc này chẳng còn gì tuyệt vời hơn là được vùi mình trong những chiếc áo len thật mềm mịn, ấm áp, mượt mà trên từng điểm chạm. Vừa xinh xắn lại hợp thời tiết, còn có nhiều cách mix-match đa dạng, hãy để những chiếc áo len xinh xắn từ Lalin cùng nàng đón năm mới thật rộn ràng.

🛒 Đặc biệt, Lalin tặng nàng ưu đãi GIẢM 30% TOÀN BỘ ÁO LEN trên toàn bộ hệ thống cửa hàng & Online. Số lượng sản phẩm có hạn. Ghé Lalin diện áo ấm với giá thật mềm ngay nàng nhé!
----------------------
📞 Contact us:
▪Hotline: 096 2731 333
▪️Inbox đặt hàng: https://m.me/Lalin.vn.brand/
▪️Instagram: https://www.instagram.com/lalin.vn/
▪️Website:
LALIN

6 Days

Heat: 84
Website URL: 1705285259496662
Headline: \u269c\ufe0f\ud835\udc06\ud835\udc0b\ud835\udc00\ud835\udc0c\ud835\udc0e\ud835\udc11\ud835\udc0e\ud835\udc14\ud835\udc12\u269c\ufe0f

\ud83d\udc5bPhụ nữ hiện đại đứng giữa ranh giới của những quy tắc chuẩn mực về giá trị truyền thống và sự khao khát theo đuổi phong cách độc lập, quyến rũ. Lalin tin rằng, khi phụ nữ trải nghiệm đủ, cô ấy hiểu sự dung hoà giữa truyền thống và hiện đại tạo nên khí chất thật riêng của chính bản thân mình.

\ud83d\udc5bLookbook Glamorous mới này, Lalin mang đến bản phối đầy sang trọng, quý phái, nơi nàng bắt gặp dáng hình của người thiếu nữ Viễn Đông trang nhã mà tinh tế. Lấy cảm hứng từ thời kì vàng son ấy, Glamorous là sự cộng hưởng của những kiểu dáng cổ điển, thanh lịch vượt thời gian từ chất liệu vải Tweed hay Nhung the và vẻ tươi mới, hiện đại của chất liệu ren đầy nữ tính – sự kết hợp hoàn hảo hình thành nên nét thanh lịch đương đại, cuốn hút trong cốt cách của người phụ nữ.

\ud83d\udc5bVới những phom đầm cổ điển, tôn dáng, đường cắt sắc nét được may kĩ lưỡng, chi tiết vai bồng tạo điểm nhấn vừa đủ cho ngoại hình thêm nổi bật, Glamorous mang đến hương vị ngọt ngào, pha chút cổ điển và hiện đại cùng chút quyến rũ để nàng luôn thật kiêu kỳ, duyên dáng trong những ngày cuối năm.

\u2728Đặc biệt, Lalin thân tặng nàng \ud835\udfce\ud835\udfcf \ud835\udc15\ud835\udc28\ud835\udc2e\ud835\udc1c\ud835\udc21\ud835\udc1e\ud835\udc2b \ud835\udc06\ud835\udc22\ud835\udc1ả\ud835\udc26 \ud835\udfcf\ud835\udfce\ud835\udfce.\ud835\udfce\ud835\udfce\ud835\udfceđ cho BST Glamorous khi \ud835\udc0b\ud835\udc22\ud835\udc24\ud835\udc1e & \ud835\udc12\ud835\udc21\ud835\udc1a\ud835\udc2b\ud835\udc1e \ud835\udc00\ud835\udc25\ud835\udc1b\ud835\udc2e\ud835\udc26 ở chế độ công khai kèm \ud835\udc21\ud835\udc1a\ud835\udc2c\ud835\udc21\ud835\udc2d\ud835\udc1a\ud835\udc20 #LALINART. Cùng Lalin khám phá vẻ đẹp của Glamorous nàng nhé!
----------------------
\ud835\udc7b\ud835\udc89\ud835\udc82\ud835\udc8e \ud835\udc8c\ud835\udc89\ud835\udc82̉\u
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

6 Days

Heat: 82
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

6 Days

Heat: 82
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

5 Days

Heat: 77
Website URL: 1705285259496662
Headline: 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐓𝐇𝐈̣🌤🌤🌤

"𝑇𝑜̛ 𝑙𝑢̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑜̂ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐
𝐺𝑎̂́𝑚 𝑛ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑛𝑒́𝑡 𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎
Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛, 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑣𝑢𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̣̂𝑖
𝑇𝑎̀ 𝑎́𝑜 đ𝑎̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔, 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑙𝑎̀."

🌾Những ngày đầu đông, đứng đón gió heo may, nghe một tiếng xuýt xoa nhè nhẹ, tiếng bản nhạc không lời lặng lẽ phát ra từ căn gác nhỏ, từng mái ngói xô nghiêng, nét cổ kính của Hà Nội hiện lên như một bức tranh đầy thi vị, nhuốm màu thời gian được chắt lọc còn đọng lại. Hà Nội trong nàng vẫn luôn là một hoài niệm níu chân kẻ si tình là vậy đó, để rồi nàng lại đắm mình trong nét nền nã thanh tân vương vấn của đất Hà Thành.

🌾Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những quý cô sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn thập niên 60s, Bộ sưu tập "Phố Thị" đưa nàng dạo quanh những con phố cổ Hà Nội trong dáng vẻ yêu kiều nhất. Trên nền chất liệu nhung the dệt từ sợi tơ tằm cao cấp, "Phố Thị" khắc họa sự mềm mại, nét quý phái củ
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

5 Days

Heat: 77
Website URL: 1705285259496662
Headline: 💮💮💮 𝐘́ 𝐍𝐈𝐄̂𝐍 💮💮💮
Tặng 10% Toàn bộ Áo Dài Tết 2021
Duy nhất từ 15/1 - 21/01

"𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑔𝑜̃ 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒̂𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑙𝑜̣̂𝑐
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑢𝑖 𝑇𝑒̂́𝑡 đ𝑜́𝑛 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑎𝑛
𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝑎𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑦́
𝑁𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣𝑛ℎ 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑡ℎ𝑜̣ 𝑣𝑜̂ 𝑏𝑖𝑒̂𝑛."

🏮Xuân gõ cửa, Hà Nội qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên những cung bậc rộn ràng mà sâu lắng trong những ngày giáp Tết. Hôm nay xuống phố, ắt hẳn nàng cũng thấy lòng thêm xao xuyến, bồi hồi mong ngóng hương đỗ thơm, gạo dẻo, thoáng thấy cành đào hồng, bông thược dược, lại nhớ đến chiếc Áo Dài mà nàng đã mong chờ cả năm đến ngày được nhìn ngắm, được mặc vào. Tết không chỉ là dịp gia đình sum vầy đoàn tụ, đó cũng là lúc chúng ta dành cho nhau những lời chúc thân thương nhất để bày tỏ tình thương yêu và mong ước cho một năm mới an vui, may mắn.

🏮Như lời chúc tốt đẹp cho một năm mới tinh khôi, vạn s
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

5 Days

Heat: 77
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

5 Days

Heat: 75
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

5 Days

Heat: 73
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
LALIN

4 Days

Heat: 71
Website URL: 1705285259496662
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE