Top Ads on Làng Niêu & Nướng

Làng Niêu & Nướng Background Introduction:

Làng Niêu và Nướng chuyên đồ nướng dân tộc được phục vụ trong Niêu đất do Giám khảo MasterChef Việt Nam- Phạm Tuấn Hải làm Bếp trưởng.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Làng Niêu & Nướng has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Làng Niêu & Nướng has placed 14 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Làng Niêu & Nướng has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Làng Niêu & Nướng on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Làng Niêu & Nướng. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Làng Niêu & Nướng.

BigSpy

1.Làng Niêu & Nướng Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Làng Niêu & Nướng  Làng Niêu & Nướng  Làng Niêu & Nướng
Page Categories  Vietnamese Restaurant  Vietnamese Restaurant  Vietnamese Restaurant
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Làng Niêu & Nướng Marketing Objectives Analysis: 

Làng Niêu & Nướng has been operating in Vietnamese Restaurant for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Làng Niêu & Nướng best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Làng Niêu & Nướng Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Photos from Làng Niêu & Nướng's post  Làng Niêu & Nướng Photos from Làng Niêu & Nướng's post 
Ad Copy Text  CỨ ĂN ĐÃ RỒI GẬP BỤNG SAU Làng toàn món ngon không thưởng thức thì phí quá ....  THƠM GIÒN ĐẬM ĐÀ LÒNG HEO HẤP CHẤM MẮM TÔM #TUYỆT_CÚ_MÈO Trời oi bức, bất...  -
Link Description  N/A  THƠM GIÒN ĐẬM ĐÀ LÒNG HEO HẤP CHẤM MẮM TÔM #TUYỆT_CÚ_MÈO Trời oi bức, bất chợt thèm một chút lòng hấp dân dã đậm đà hương vị. Hãy cùng nhắm mắt và tưởng tượng về miếng lòng heo sau khi được sơ chế bóp muối cẩn thận sẽ được chần nước sôi rồi ngâm nước sạch sẽ khiến lòng giòn, ngon không dai ⚡️ Chỉ nên dùng các loại gia vị: mắm, muối, đường, tiêu với lượng vừa đủ, không cho quá nhiều vì làm thế sẽ mất vị ngọt tự nhiên của lòng heo Có thực khách nào nhanh tay gọi điện thoại đặt bàn ngay tại Làng Niêu & Nướng nhé! ---------------------------------------- Nhà hàng Làng Niêu & Nướng Địa chỉ: Số 4, TT4, khu đô thị Mỹ đình - Sông Đà, Hà Nội. Hotline: 02437876969  N/A
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  MESSAGE_PAGE    
Text Word Count 318  880  912
Like 11  490  99

Làng Niêu & Nướng Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Làng Niêu & Nướng Top 1 ads got 11 likes. Làng Niêu & Nướng uses a sentence with the finishing touch title: “Photos from Làng Niêu & Nướng's post”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Làng Niêu & Nướng shared 318 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is MESSAGE_PAGE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Làng Niêu & Nướng should continue to optimize the ad content.

3.Làng Niêu & Nướng Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Carousel
Ad Time   2020-06-11-2020-06-16  2019-04-23-2019-04-26  2019-04-20-2019-04-26
Landing Page Link  https://www.facebook.com/1883477658641548/posts/2690532011269438/  https://www.facebook.com/langnieuvanuong/photos/a.1890727937916520/2304787543177222/?type=3   https://www.facebook.com/1883477658641548/posts/2303286773327299/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Làng Niêu & Nướng are successful.

Làng Niêu & Nướng Creative Analysis: 

Làng Niêu & Nướng placed a Image ad in 2020-06-11-2020-06-16, and got 11 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Làng Niêu & Nướng Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  Vietnam  Vietnam
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Làng Niêu & Nướng has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Làng Niêu & Nướng Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-11-2020-06-16  2019-04-23-2019-04-26  2019-04-20-2019-04-26
During  6 days  4 days 7 days 
Like  11  490  99
Share  0  4  1
Comment  0  7  1

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Làng Niêu & Nướng ‘s Top 1 ad received 11 likes, 0 shares, 0 comments in just 6 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Làng Niêu & Nướng, helping Làng Niêu & Nướng to grasp the ad data more clearly.