Top Ads on Không Sợ Chó

Không Sợ Chó Background Introduction:

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Không Sợ Chó has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Không Sợ Chó has placed 40 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Không Sợ Chó has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Không Sợ Chó on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Không Sợ Chó. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Không Sợ Chó.

BigSpy

1.Không Sợ Chó Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Không Sợ Chó  Không Sợ Chó  Không Sợ Chó
Page Categories  Media/News Company  Media/News Company  Media/News Company
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Không Sợ Chó Marketing Objectives Analysis: 

Không Sợ Chó has been operating in Media/News Company for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Không Sợ Chó best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Không Sợ Chó Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Không Sợ Chó  صور من منشور ‏‎Không Sợ Chó‎‏ Không Sợ Chó 
Ad Copy Text  Tối qua sinh nhật thằng bạn, mấy anh em rủ nhau đi hát một trận tưn...  Chờ bao lâu mới được thấy những tác phẩm sáng tạo nhân vật cổ tích này, nh...  -
Link Description  Tối qua sinh nhật thằng bạn, mấy anh em rủ nhau đi hát một trận tưng bừng để chúc mừng sinh nhật nó. Trong lúc r.ượu b.ia s.ay xưa, đ’ hiểu sao ở đâu ra một cô em nắm tay nắm chân mình, cô em còn thủ thỉ bảo mình là đang sale 50% để khuyến khích các anh em. Mình nửa tỉnh nửa s.ay đ’ để ý, chỉ nhớ là có xin số điện thoại của em nó để sau có gì còn tác nghiệp. Chiều nay ngủ dậy, chợt thấy trong lòng thèm chút tình cảm nam nữ nên mới mở máy nhắn tin zalo cho em nó. Lúc ấy, mình chợt nhớ đến câu chuyện sale 50% ngày hôm qua của em nó nên mới mạnh dạn chụp luôn ảnh thẻ sinh viên để chứng minh bản thân nghèo khó, rất cần được sale. Hồi hộp, háo hức, hưng phấn, mình còn mạnh dạn ra hẳn nhà nghỉ thuê sẵn phòng để chờ em nó lên. Đợi mãi cuối cùng em nó cũng trả lời tôi, và đ..m cuộc đời tôi một lần nữa lại bị vào quả thòng lừa, mất cụ nó 2 lít tiền nhà nghỉ chả được cái việc đếch gì. Còn về cái anh TORANO này thì tôi mặc nhiều rồi, ổn áp v.l. Anh em cần thì canh sales ở đây nhé: bit.ly/TORANO  N/A  15/4 - Mừng bước đầu chiến thắng đại dịch, "Tạm biệt Cô Vy - Cùng đi mua sắm" Đi mà lại không đi, tưởng ra đường mà lại ở nhà hóng vì đây là chương trình của Shopee, đặt hàng ship tận cửa thì vác thân đi đâu làm gì cho mệt :))) Đồng hành với Shopee là nhãn hàng thời trang GenZ với ưu đãi chưa từng có, đồng giá toàn bộ sản phẩm áo thun Unisex chỉ 39k/c tại đây: bit.ly/genz_official Duy nhất trong ngày 15/4, 15/4 là ngày duy nhất đồng giáaaa, sản phẩm có hạn vào ngay bây giờ để cho các sản phẩm và giỏ hàng và chờ đến 0h thanh toán luônnn, vào ngay anh em ơiiii chờ ngày toàn dân ra đường có áo mới diện luônn
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 1509  560  796
Like 9144  964  340

Không Sợ Chó Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Không Sợ Chó Top 1 ads got 9144 likes. Không Sợ Chó uses a sentence with the finishing touch title: “Không Sợ Chó”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Không Sợ Chó shared 1509 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Không Sợ Chó should continue to optimize the ad content.

3.Không Sợ Chó Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-05-22-2020-05-24  2020-05-07-2020-05-08  2020-04-14-2020-04-14
Landing Page Link  https://www.facebook.com/1756687557948931/posts/2845633455720997/  https://www.facebook.com/khongsocho.official/?refid=7&_ft_=adid.23844739447050576:qid.6824688943195890378:mf_story_key.6537747612568142318:is_sponsored.1:ei.AI@AQKZp1TWK0VDoydwfTItAh2GFaTkdO5lmicL-YuZITHphR5smHSgugX1ctOM_cB0kV91TSd4qNo0Se8BcbMZaG4B:top_level_post_id.2830578170559859:content_owner_id_new.1756687557948931:page_id.1756687557948931:src.22:photo_attachments_list.%5B2830576120560064,2830576297226713,2830576820559994,2830576927226650%5D:story_location.5:story_attachment_style.album:view_time.1588996718:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.1756687557948931:page_insights.%7B%221756687557948931%22:%7B%22page_id%22:1756687557948931,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:1756687557948931,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1588912034,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B2830578170559859%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:1756687557948931,%22page_id%22:1756687557948931,%22post_id%22:2830578170559859,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=Cl-R   https://www.facebook.com/khongsocho.official/?refid=28&_ft_=adid.23844607350830576:qid.6815629658940579057:mf_story_key.-8551777808549438008:is_sponsored.1:ei.AI@AQIPhWfvIhjOA364JztUDqFO4EkIgqWK_aFd0xKGdgylC1X_itxVzuqdHB8M4qqQiwKfrQdZ8gdMj1BoKmRTw0mN:top_level_post_id.2807691286181881:content_owner_id_new.1756687557948931:page_id.1756687557948931:src.22:photo_id.2807691039515239:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1586887075:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.1756687557948931:page_insights.%7B%221756687557948931%22:%7B%22page_id%22:1756687557948931,%22actor_id%22:1756687557948931,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1586880578,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B2807691286181881%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:1756687557948931,%22page_id%22:1756687557948931,%22post_id%22:2807691286181881,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Không Sợ Chó are successful.

Không Sợ Chó Creative Analysis: 

Không Sợ Chó placed a Image ad in 2020-05-22-2020-05-24, and got 9144 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Không Sợ Chó Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  Vietnam  Vietnam
Language  Vietnamese  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Không Sợ Chó has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Không Sợ Chó Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-22-2020-05-24  2020-05-07-2020-05-08  2020-04-14-2020-04-14
During  3 days  2 days 1 days 
Like  9144  964  340
Share  203  9  1
Comment  733  53  14

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Không Sợ Chó ‘s Top 1 ad received 9144 likes, 203 shares, 733 comments in just 3 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Không Sợ Chó, helping Không Sợ Chó to grasp the ad data more clearly.