Top Ads on Histadrut - ההסתדרות החדשה

Histadrut - ההסתדרות החדשה

487 Days

Heat: 1000
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

471 Days

Heat: 1000
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

534 Days

Heat: 1000
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

479 Days

Heat: 1000
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

478 Days

Heat: 1000
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

479 Days

Heat: 1000
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

591 Days

Heat: 1000
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

226 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Saloona - מגזין אינטרנט לנשים

231 Days

Heat: 999
Website URL: saloona.co.il
Headline: בשנת 1999 פוטרתי מעבודתי. הייתי אז סטודנטית לתואר ראשון
Button label: N/A
Saloona - מגזין אינטרנט לנשים

249 Days

Heat: 999
Website URL: saloona.co.il
Headline: שלום לכולן ולכולם, נעים להכיר, אני אליס בוחניק, בת 62, עליתי
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

225 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

227 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

236 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

246 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

227 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

255 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

197 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

227 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

208 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: N/A
Button label: N/A
Histadrut - ההסתדרות החדשה

316 Days

Heat: 999
Website URL: 141721971504
Headline: חברי ההסתדרות היקרים,
חשוב לי לשתף אתכם ברגשות ובמחשבות שלי בעת הקשה בה אנו נמצאים:
מעולם המשק הישראלי לא היה במבחן ובסכנה כמו במשבר הזה. כל טעות בשיקול הדעת שלי הייתה יכולה לפגוע ביכולת מקומות העבודה לשרוד, והייתה עלולה לפגוע במרקם ובסולידריות שבנינו בעמל רב בשנה האחרונה, בבית של העובדים בישראל. לכן קיבלתי החלטה שגם אנו נרתם, נסייע ו"ניכנס תחת האלונקה".

חילקתי את המשבר לשני מהלכים:
עד לאחר חג הפסח אנו יודעים לשמור על המשק בפתרונות שנתנו.
אם המשבר יימשך לאחר חג הפסח נהיה במצב אחר לחלוטין, אשר גם איתו נדע להתמודד.

אני מרגיש בימים האחרונים את גאוות העובדים בבית שלנו ואת אהדת הציבור כולו למהלכים שלנו ולדאגה לכלל המשק. אני גאה בכל אחת ואחד מכם, במסירות, בהקרבה ובשירות שאתם מעניקים לאזרחי ישראל, ומקווה שנחזור לשגרה במהרה.

אבקש לאחל לכם ולבני משפחותיכם בריאות טובה.

יחד נמשיך לחזק ולשמור על ההסתדרות שתמיד תהא הבית של העובדים בישראל.

שלכם,
ארנון בר-דוד,
יו"ר ההסתדרות
Button label: N/A