Top Ads on Hiệp Khách - DzoGame

Hiệp Khách - DzoGame Background Introduction:

Yulgang Hiệp Khách - trò chơi kiếm hiệp 3D chính chủ mang đậm phong cách Hàn Quốc với hàng triệu người hâm mộ

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Hiệp Khách - DzoGame has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Hiệp Khách - DzoGame has placed 58 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Hiệp Khách - DzoGame has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Hiệp Khách - DzoGame on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Hiệp Khách - DzoGame. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Hiệp Khách - DzoGame.

BigSpy

1.Hiệp Khách - DzoGame Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Hiệp Khách - DzoGame  Hiệp Khách - DzoGame  Hiệp Khách - DzoGame
Page Categories  Games/Toys  Games/Toys  Games/Toys
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Hiệp Khách - DzoGame Marketing Objectives Analysis: 

Hiệp Khách - DzoGame has been operating in Games/Toys for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Hiệp Khách - DzoGame best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Hiệp Khách - DzoGame Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  DzoGame - Yulgang Hiệp Khách  CODE DZOQUATANGTANTHU CODE DZOQUATANGTANTHU 
Ad Copy Text   [Ưu Đãi] Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame - 05/2020 ⏳ Từ (00:00) ngày 01/05/2020 ~...   Máy Chủ Mới ̂́ ̃ ̂ ➡️ Chính Thức Ra Mắt #Ngày -- ⬅️ Nhiều Sự Kiện & ...  ❓❓❓́ ̀ ́ ̀ ❓❓❓ ➡️ Khai Mở #Server ̂́ ̃ ̂ ⬅️ #ĐăngNhập Ngay Để...
Link Description   [Ưu Đãi] Hoàn Tiền Khi Sử Dụng Ví DzoGame - 05/2020 ⏳ Từ (00:00) ngày 01/05/2020 ~ (23:59) ngày 31/05/2020 ⚡️ Nhận ngay ưu đãi hấp dẫn bằng Ví DzoGame ⚡️ ●▬๑۩۩๑▬●๑۩۩๑●▬● ✍️ Chào các huynh tỷ, Tiểu Hương xin gửi đến các huynh tỷ ưu đãi hoàn tiền khi nạp tiền vào Ví DzoGame với nhiều mức ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Ưu Đãi: - Trong thời gian sự kiện chư vị nạp DzoDong vào Ví DzoGame đạt 1 trong 3 mốc sẽ được hoàn trả tương ứng. Cách Thức Nhận: - Để nhận hoàn trả Ví DzoGame, chư vị hãy gửi thông tin về kênh hotro.dzogame.vn để được ghi nhận và kiểm tra. Chi Tiết Sự Kiện: https://hk.dzogame.vn/su-kien/10323 ●▬๑۩۩๑▬●๑۩۩๑●▬● ⁉️ Lưu Ý: - Dzodong được tính riêng biệt trên từng DzoID (không cộng dồn nhiều DzoID). - Dzodong sau khi nạp vào Ví DzoGame có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm nào của DzoGame. - Dzocoin sẽ tổng kết và hoàn trả trực tiếp vào các DzoID báo danh thỏa điều kiện sự kiện sau khi kết thúc sự kiện mỗi tháng. - Hạn cuối báo danh là 7 ngày kể từ ngày kết thúc của sự kiện ở tháng tương ứng, sau 7 ngày nếu không báo danh xem như DzoID từ chối nhận ưu đãi từ sự kiện. ♨️ Những lưu ý khác: https://hk.dzogame.vn/su-kien/10323 ➡️ Mọi thắc mắc liên quan sự kiện, các huynh tỷ vui lòng nêu tại bài viết sự kiện này để được hỗ trợ giải đáp nhanh nhất có thể. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn từ Ví DzoGame nhé các bạn !!! ●▬๑۩۩๑▬●๑۩۩๑●▬● Trang chủ : https://hk.dzogame.vn/ ✔️ Tải game : https://hk.dzogame.vn/cai-dat/8116 Sự Kiện : https://hk.dzogame.vn/450/ ✅ Hotline : 028.62644982 ✅ Hỗ trợ : https://hotro.dzogame.vn/ ❎ Hội nhóm : Nhóm Hiệp Khách DzoGame #Yulgang_Hiệp_Khách #Yulgang_Dzogame #YGHK #YulangHiệpKhách #Hiệp_Khách_Dzogame #PK #Chiến  Đăng Nhập Nhận Ngay Quà VIP  Quà Tặng Giá Trị Nhất Trong Năm
Website Link  www.facebook.com  hk.dzogame.vn  pcid.dzogame.vn
CTA    WATCH_MORE  WATCH_MORE
Text Word Count 2175  579  593
Like 187  24  1

Hiệp Khách - DzoGame Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Hiệp Khách - DzoGame Top 1 ads got 187 likes. Hiệp Khách - DzoGame uses a sentence with the finishing touch title: “DzoGame - Yulgang Hiệp Khách”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Hiệp Khách - DzoGame shared 2175 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Hiệp Khách - DzoGame should continue to optimize the ad content.

3.Hiệp Khách - DzoGame Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Video  Image
Ad Time   2020-05-13-2020-05-28  2020-04-13-2020-04-22  2020-04-15-2020-04-15
Landing Page Link  https://www.facebook.com/hiepkhachonline/?refid=28&_ft_=adid.6179923638855:qid.6830654738788042060:mf_story_key.-8965103396140606816:is_sponsored.1:ei.AI@AQIceI6XwOnlWwOHMwrjhwPvRVE9c5yy9u1NZqC-eUQro2REkqLT0uv7Sq-B1C9ffxB8L103Ut5YAGGZQvVEUrUJ:top_level_post_id.3380145998702722:content_owner_id_new.237181319665888:page_id.237181319665888:src.22:photo_id.3380140812036574:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1590385738:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.237181319665888:page_insights.%7B%22237181319665888%22:%7B%22page_id%22:237181319665888,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:237181319665888,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1589507764,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B3380145998702722%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:237181319665888,%22page_id%22:237181319665888,%22post_id%22:3380145998702722,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R  https://hk.dzogame.vn/   https://hk.dzogame.vn/su-kien/10169/chuoi-su-kien-chao-mung-tong-vo-mon?clickid=99d8188738e3d81a

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Hiệp Khách - DzoGame are successful.

Hiệp Khách - DzoGame Creative Analysis: 

Hiệp Khách - DzoGame placed a Image ad in 2020-05-13-2020-05-28, and got 187 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Hiệp Khách - DzoGame Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  N/A  Vietnamese  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Hiệp Khách - DzoGame has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Hiệp Khách - DzoGame Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-13-2020-05-28  2020-04-13-2020-04-22  2020-04-15-2020-04-15
During  16 days  10 days 1 days 
Like  187  24  1
Share  3  8  0
Comment  19  8  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Hiệp Khách - DzoGame ‘s Top 1 ad received 187 likes, 3 shares, 19 comments in just 16 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Hiệp Khách - DzoGame, helping Hiệp Khách - DzoGame to grasp the ad data more clearly.