Top Ads on Helle Sjelle

Helle Sjelle

373 Days

Heat: 999
Website URL: sjelle.com
Headline: FREDERIKSBERG SKAL VÆRE DANMARKS ELBILBY NR. 1

Adgangen til en ladestander er af stor betydning for, om folk vælger at købe en elbil. Derfor indfører vi en ordning, der betyder, at alle, som køber en elbil, kan bede kommunen om at få sat en ladestander op på fortorvet højst 250 meter fra deres deres gadedør, hvis der ikke er en i forvejen. Ladestanderen vil være tilgængelig for alle. Endnu et tiltag der gerne skulle bidrage til mindre CO2-udledning og et grønnere Frederiksberg😊
Button label: LEARN_MORE
Helle Sjelle

319 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: HVAD MED KULTUREN?

På Frederiksberg har vi normalt et rigt og mangfoldigt kulturliv. Det skal vi have tilbage! Lige nu lider det imidlertid som så meget andet under coronakrisen. Derfor har kommunen også besluttet at fastholde sin støtte til allerede planlagte aktiviteter, selvom de skulle blive aflyst, og fremrykke udbetaling af tilskud. Det er et vigtigt første skridt for at sikre, at vi stadig har et sprudlende kultur- og fritidsliv på Frederiksberg🎭🤽‍♀️🎻
Button label: N/A
Helle Sjelle

253 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: GLÆDELIG GRUNDLOVSDAG🇩🇰

Vi fejrer vores grundlovsdag midt i en coronatid, hvor det er vigtigt, at vi står sammen på tværs af de politiske skel og også husker at finde løsninger på f.eks. klimaudfordringerne.

Pas godt på jer selv og hinanden❤️

Rigtig glædelig grundlovsdag til jer alle🇩🇰
Button label: N/A
Helle Sjelle

277 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: FLERE GRØNNE GAVLE PÅ FREDERIKSBERG🌿

Frederiksberg skal naturligvis være i front, når det handler om klima. Derfor er der brug for grønne og bæredygtige tiltag. Det kan f.eks. være flere flotte, grønne gavle som her ved Ågade. Den grønne gavl bidrager bl.a. til at reducere risikoen for skybrud og begrænse CO2-udledningen. Der er brug for både store og små tiltag for at sikre Frederiksberg mod fremtidens klimaudfordringer. Jeg er glad for, at der blandt kommunens fremrykkede anlægsinvesteringer er blevet plads til flere grønne gavle🌿💦🍃
Button label: N/A
Helle Sjelle

308 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: DE SMÅ ERHVERSDRIVENDE FÅR LOV AT ÅBNE IGEN👍

Det er rigtig godt, at der nu er lavet en aftale om, at de små erhvervsdrivende, som bl.a. frisøren, endelig får lov at åbne igen👍 Det betyder meget for livet her på Frederiksberg, at vi har et stærkt og levende handelsliv. Vi skal selvfølgelig stadig sørge for at holde afstand og passe godt på hinanden pga. coronaen. Men der er håb forude😊
Button label: N/A
Helle Sjelle

150 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: MERE NATUR PÅ FREDERIKSBERG 💚

Frederiksberg er en grøn by. Naturen betyder meget for vores liv, og så er den med til at gøre byen grønnere og smukkere. Jeg er derfor glad for, at der i det nye budget er afsat flere penge til grønne områder med bl.a. træer og blomster for at styrke biodiversiteten💚
Button label: N/A
Helle Sjelle

466 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: MERE KLIMAVENLIGE BUSLÆSKURE PÅ FREDERIKSBERG🌿

Når Frederiksberg fremover skal have nye læskure ved busstoppestederne, så skal de være mere klimavenlige. I forbindelse med budgettet blev det besluttet med inspiration fra bl.a. Holland, at læskurene skal have grønne tage. De nedbringer CO2-udledningen og tilbageholder regnvand. Frederiksberg skal have flere grønne tage for klimaet, biodiversiteten og livskvalitetens skyld🌿💦🌳🌻🌱
Button label: N/A
Helle Sjelle

273 Days

Heat: 999
Website URL: sjelle.com
Headline: FREDERIKSBERGS KLIMASTEN💚

Klimaforandringerne skaber store udfordringer, og de kræver løsninger både globalt og lokalt. I den forbindelse har Frederiksberg Kommune i samarbejde med private firmaer udviklet en særlig Frederiksberg Klimasten, som bl.a. er blevet brugt her på P.G. Ramms Allé. Stenen er konstrueret på en særlig måde, så den kan opfange regnvand og være med til at sikre Frederiksberg mod oversvømmelser. Dejligt at Frederiksberg går foran og udvikler nye klimaløsninger💚💦🌿
Button label: LEARN_MORE
Helle Sjelle

295 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: KAN DU SE ET TRÆ FRA DIT VINDUE?

Hvor er det livsbekræftende at opleve, at træerne er ved at springe ud🌳 På Frederiksberg har vi en fantastisk målsætning om, at alle skal kunne se mindst et træ fra deres hjem. Træerne betyder meget for klimaet og biodiversiteten, og så er de med til at gøre byen grønnere. Kan du også se mindst et træ fra dit vindue? Hvis det ikke er tilfældet, så kan du kontakte kommunen på fleretraeer@frederiksberg.dk med henblik på at få plantet et træ🌳
Button label: N/A
Helle Sjelle

125 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: FLERE GRØNNE OG KLIMAVENLIGE BYRUM🌿

De grønne og klimavenlige områder er med til at gøre Frederiksberg til noget særligt. Derfor er jeg også glad for, at vi med budgettet for 2021-22 afsætter penge til at udvikle flere af vores byrum, som f.eks. her på P.G. Ramms Allé, hvor det gamle bunkersanlæg snart er omdannet til et klimavenligt område med træer, buske og blomster. Glæder mig til at se det færdige resultat💚
Button label: N/A
Helle Sjelle

327 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: METROEN - EN BÆREDYGTIG TRANSPORTFORM💚

Jeg indrømmer det gerne - jeg er vild med metroen😊 Metroen gør det nemmere at komme hurtigt rundt i byen på en grøn og bæredygtig måde. Med Metro Cityringen har Frederiksberg bl.a. fået en flot, grøn station midt på Frederiksberg Allé inspireret af alléens skønne træer🌳 Hvad synes du om metroen?
Button label: N/A
Helle Sjelle

368 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: URIMELIGT FORSLAG TIL UDLIGNINGSREFORM!

Frederiksberg Kommune betaler mere end 1,5 mia. kr. til andre kommuner som følge af den kommunale udligning. Dermed er den en af de kommuner, der bidrager allermest! Men det er åbenbart slet ikke nok for regeringen. De har nu fremlagt et forslag til en ny udligningsreform, hvor Frederiksberg skal af med yderligere 153 mio. kr.! Det er simpelthen ikke rimeligt, og det betyder enten mindre velfærd eller højere skat for Frederiksberg-borgerne. Forslaget er ikke et fair og afbalanceret forslag til en udligningsaftale. Det er en ommer!
Button label: N/A
Helle Sjelle

128 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: VORES GRØNNE FREDERIKSBERG💚

De skønne, grønne åndehuller som f.eks. Lindevangsparken er med til at gøre Frederiksberg til et bedre sted at leve. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi i kommunens budget for de kommende år har afsat flere penge til at gøre Frederiksberg endnu grønnere og mere bæredygtig. Ha’ en dejlig weekend💚
Button label: N/A
Helle Sjelle

473 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: ET GRØNT OG KLIMANEUTRALT FREDERIKSBERG🌿

Frederiksberg skal naturligvis være i front, når det handler om klima. Derfor er der behov for flere grønne og bæredygtige tiltag, og det er der også fokus på i aftalen om næste års budget. Det kan f.eks. være flere flotte, grønne tage eller gavle, som her ved Ågade. Den grønne gavl bidrager bl.a. til at reducere risikoen for skybrud og begrænse CO2-udledningen. Der er brug for både store og små tiltag for at sikre Frederiksberg mod fremtidens klimaudfordringer. Det er bare om at komme i gang🌿💦🌻
Button label: N/A
Helle Sjelle

315 Days

Heat: 999
Website URL: 1428729747208113
Headline: N/A
Button label: N/A
Helle Sjelle

414 Days

Heat: 999
Website URL: sjelle.com
Headline: I ØNSKES ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTÅR🎄🍾
Button label: LEARN_MORE
Helle Sjelle

87 Days

Heat: 992
Website URL: 1428729747208113
Headline: KLAR TIL KOMMUNALVALG 2021💚

Til november næste år er der igen kommunalvalg. Det er et vigtigt valg, fordi det handler om din hverdag her på Frederiksberg. Jeg håber, at jeg bliver genvalgt til kommunalbestyrelsen og dermed kan fortsætte arbejdet for, at vi har en veldrevet og bæredygtig by. Det handler bl.a. om en ordentlig klimatilpasning, grønne åndehuller og masser af træer og blomster, der kan være med til at styrke biodiversiteten. Kort sagt så vil jeg gerne yde mit til, at vi bevarer og udvikler det Frederiksberg, som vi kender og holder så meget af💚
Button label: N/A
Helle Sjelle

56 Days

Heat: 871
Website URL: sjelle.com
Headline: GLÆDELIG JUL TIL JER ALLE - PAS GODT PÅ JER SELV OG HINANDEN❤️
Button label: LEARN_MORE
Helle Sjelle

27 Days

Heat: 400
Website URL: 1428729747208113
Headline: GLEM IKKE KLIMAET MIDT I CORONAKRISEN!
(Indlæg bragt i Frederiksberg Bladet i denne uge)

I et nyt år sætter vi ofte nytårsforsætter. I år bør et af dem være, at klimaet ikke må blive glemt midt i kampen mod corona.2020 blev året, hvor coronaen satte sit præg på vores liv. På vores hverdag. På alt. Forhåbentlig sætter vaccinen inden længe en stopper for coronaen. Så kan vi få vores frihed og hverdag tilbage, selvom virussen har forandret os for altid. Til gengæld er der så hårdt brug for at tage fat på alle de andre udfordringer, vi har; det gælder ikke mindst klimaudfordringen.Det er vigtigt at vi husker klimaet. Mere end nogensinde er det nødvendigt, at vi arbejder for at sikre en bæredygtig fremtid. Klimaforandringerne påvirker vores liv og hverdag nu og i fremtiden. Vi skal både gøre, hvad vi kan for at bremse CO2-udslippet og dermed begrænse klimaforandringerne og samtidig gennemføre foranstaltninger, der kan begrænse skader og ulykker som følge af de klimaforandringer, der sker. Her har vi også et ansvar lokalt.Det handler om alt lige fra f.eks. etableringen af grønne åndehuller med træer, blomster og klimatilpasningsanlæg til energieffektive og bæredygtige bygninger med bl.a. grønne tage og gavle. Det er nogle af de lokale redskaber, som vi kan gøre endnu mere brug af i fremtiden. Til gavn og glæde for udviklingen af et bæredygtigt Frederiksberg. Der er nok at tage fat på i det nye lokalpolitiske år, hvor klimaet bør have en nøglerolle. Godt nytår!
Button label: N/A
Helle Sjelle

24 Days

Heat: 334
Website URL: 1428729747208113
Headline: INGEN FORÆLDREBETALING NÅR DAGTILBUDDET IKKE BRUGES I DENNE CORONATID

Hvis du som forældre har brug for at sende dit barn i et af Frederiksbergs gode dagtilbud, kan du selvfølgelig trygt gøre dette. Men i denne coronatid har ikke alle børnefamilier samme behov for pasning som normalt. Derfor har vi i Frederiksberg Kommune besluttet, at forældre, der vælger at passe deres børn hjemme, ikke skal betale for institutionspladsen. Tilbuddet gælder fra d. 19. januar til 28. februar. Pas godt på jer selv og hinanden❤️

Her på fotoet har moster Helle lige hentet Erik fra vuggestuen😊
Button label: MESSAGE_PAGE