Top Ads on Hack não 1500 từ tiếng Anh

Hack não 1500 từ tiếng Anh Background Introduction:

Hotline: 0969409766 Group: https://www.facebook.com/groups/hacknao Website: http://stepup.edu.vn

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Hack não 1500 từ tiếng Anh has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Hack não 1500 từ tiếng Anh has placed 111 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Hack não 1500 từ tiếng Anh has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Hack não 1500 từ tiếng Anh on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Hack não 1500 từ tiếng Anh. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Hack não 1500 từ tiếng Anh.

BigSpy

1.Hack não 1500 từ tiếng Anh Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Hack não 1500 từ tiếng Anh  Hack não 1500 từ tiếng Anh  Hack não 1500 từ tiếng Anh
Page Categories  Campus Building  Campus Building  Campus Building
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  wordpress  wordpress

Hack não 1500 từ tiếng Anh Marketing Objectives Analysis: 

Hack não 1500 từ tiếng Anh has been operating in Campus Building for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Hack não 1500 từ tiếng Anh best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Hack não 1500 từ tiếng Anh Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Fotos de la publicación de Hack não 1500 từ tiếng Anh  Học từ vựng theo NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Hack não 1500 từ tiếng Anh 
Ad Copy Text  ❓ NGƯỜI ẤY LÀ AI? “Cuối tuần ai cũng có đôi, Em đây chỉ cần Hack Não mà ...   TIẾNG ANH XỊN TỰ TIN XIN VIỆC TỐT Hack não 1500 - Học từ vựng theo NGHIÊN CỨU ...  Sợ khách chán nên sách Hack Não 1500 quyết định ưu đãi theo cách khác! Xem ưu đ...
Link Description  N/A  N/A  Sợ khách chán nên sách Hack Não 1500 quyết định ưu đãi theo cách khác! Xem ưu đãi ngay: https://bit.ly/sachhacknao150 Tự hào là sách học ngoại ngữ best - seller suốt 3 năm 2018 - 2020, Hack Não tri ân ngàn ưu đãi sập sàn tới khách hàng với bộ quà tặng cực chất: -Tặng lớp học trực tuyến qua livestream với giáo viên 4 buổi/tuần -Tặng App Hack Não tích hợp trên điện thoại trị giá 200.000đ -Tặng 1200 video dạy phát âm trọn đời trị giá 800.000đ -Hoàn tiền 100% khi hoàn thành sách trong 30 ngày -Ưu đãi thêm 20% giá bìa của sách -Miễn phí vận chuyển đơn sách trên toàn quốc Mua sách giá tốt tại : https://bit.ly/sachhacknao150 ❓Cuốn sách gối đầu giường của hàng trăm nghìn học viên có điều gì đặc biệt giúp bạn bật nhanh năng khiếu ngoại ngữ? Phương pháp học tiếng Anh thông minh: - Âm thanh tương tự và truyện chêm. Giúp não bộ liên kết và ghi nhớ thông tin nhẹ nhàng, hiệu quả. Chỉ 30s là bạn nhớ ngay 1 từ vựng - Hình ảnh đẹp thu hút, tăng cảm hứng học tiếng Anh hơn bất cứ quyển sách nào - Nội dung thiết thực với 1500 từ và cụm từ nền tảng, xuất hiện 80% trong học tập, giao tiếp hay thi lấy chứng chỉ. Giúp bạn đủ vốn từ để sử dụng từ vựng linh hoạt và đa dạng hơn. App phát âm độc quyền: - Với 250 audio học phát âm tiện lợi, tận dụng mọi thời gian rảnh để bạn học tiếng Anh tự nhiên, chỉ mất 1 phút để nhớ cách phát âm chuẩn - 1200 video dạy chi tiết cách đọc từ vựng chuẩn bản xứ, hướng dẫn cách đặt khẩu hình miệng, nhấn trọng âm từ chậm đến nhanh. - Bài tập kiểm tra đa chiều, ghi nhớ trọn vẹn các chiều Anh - Việt của từ vựng - Kho bài hát hit hot tích hợp trong App để bạn học phát âm tự nhiên, dễ ghi nhớ với những giai điệu quen thuộc. Đăng ký học sách ngay: https://bit.ly/sachhacknao150 Cách học nhẹ nhàng trong Hack Não sẽ giúp từ vựng đi vào trí nhớ dài hạn mà không dễ quên như cách học truyền thống. Chỉ với 50 ngày bạn đã xây chắc nền tảng ngoại ngữ: ✔Đủ từ vựng để tăng 2 - 3 điểm trong bài thi tiếng Anh trọng tâm, tăng 200 - 300 điểm bài thi TOEIC, B1,.. ✔Đủ từ vựng để đọc hiểu - nghe hiểu và giao
Website Link  www.facebook.com  bit.ly  hacknao2020.stepup.edu.vn
CTA    SIGN_UP  GET_OFFER
Text Word Count 3289  2949  3024
Like 1522  6375  3486

Hack não 1500 từ tiếng Anh Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Hack não 1500 từ tiếng Anh Top 1 ads got 1522 likes. Hack não 1500 từ tiếng Anh uses a sentence with the finishing touch title: “Fotos de la publicación de Hack não 1500 từ tiếng Anh”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Hack não 1500 từ tiếng Anh shared 3289 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Hack não 1500 từ tiếng Anh should continue to optimize the ad content.

3.Hack não 1500 từ tiếng Anh Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Video  Image
Ad Time   2020-06-15-2020-06-18  2020-06-01-2020-06-18  2020-06-01-2020-06-18
Landing Page Link  https://www.facebook.com/hacknao1500/?refid=28&_ft_=adid.23845038665880111:qid.6839905772096815880:mf_story_key.-3871979993520169054:is_sponsored.1:ei.AI@AQLpCPxbAwJSzkCs2u0biwYIVZzKXhGbZirRZFXdWh8n_g98WnvviRuztMVAPh77icpzkqUXedrJwm1tYTeXvElI:top_level_post_id.605838006723341:content_owner_id_new.160626587911154:page_id.160626587911154:src.22:photo_attachments_list.%5B605834276723714,605834380057037,605834440057031,605834540057021%5D:photo_id.605834276723714:story_location.5:story_attachment_style.album:view_time.1592539257:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.160626587911154:page_insights.%7B%22160626587911154%22:%7B%22page_id%22:160626587911154,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:160626587911154,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1592297942,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B605838006723341%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:160626587911154,%22page_id%22:160626587911154,%22post_id%22:605838006723341,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R  https://hacknao2020.stepup.edu.vn/fb?utm_source=facebook_0206_ldp02&utm_medium=qctt_chris_video&utm_campaign=chris_huong91   https://hacknao2020.stepup.edu.vn/fb?utm_source=facebook_0206_ldp2&utm_medium=hn1500_QCTT_anh&utm_campaign=giamgiasach_thach97

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Hack não 1500 từ tiếng Anh are successful.

Hack não 1500 từ tiếng Anh Creative Analysis: 

Hack não 1500 từ tiếng Anh placed a Image ad in 2020-06-15-2020-06-18, and got 1522 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Hack não 1500 từ tiếng Anh Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  Vietnam  Vietnam
Language  Spanish  Vietnamese  N/A

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Hack não 1500 từ tiếng Anh has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Hack não 1500 từ tiếng Anh Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-15-2020-06-18  2020-06-01-2020-06-18  2020-06-01-2020-06-18
During  4 days  18 days 18 days 
Like  1522  6375  3486
Share  10  304  54
Comment  28  317  159

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Hack não 1500 từ tiếng Anh ‘s Top 1 ad received 1522 likes, 10 shares, 28 comments in just 4 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Hack não 1500 từ tiếng Anh, helping Hack não 1500 từ tiếng Anh to grasp the ad data more clearly.