Top Ads on Haaretz הארץ

Haaretz הארץ Background Introduction:

הארץ בפייסבוק. התעדכנו בחדשות, קראו פרשנויות, צפו בקריקטורות ובתמונות וספרו לכולם מה דעתכם על המצב http://www.haaretz.co.il

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Haaretz הארץ has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Haaretz הארץ has placed 1472 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Haaretz הארץ has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Haaretz הארץ on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Haaretz הארץ. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Haaretz הארץ.

BigSpy

1.Haaretz הארץ Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Haaretz הארץ  Haaretz הארץ  Haaretz הארץ
Page Categories  Media/News Company  Media/News Company  Media/News Company
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Haaretz הארץ Marketing Objectives Analysis: 

Haaretz הארץ has been operating in Media/News Company for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Haaretz הארץ best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Haaretz הארץ Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  ראש עיר אחת החליטה לגשת אחרת לגמרי לבעיות של החברה הישראלית  פרידה מנמל מבטחים: הבר הירושלמי שלא שרד את הקורונה ניר והגר, מה בדיוק העולם עשה לכם? 
Ad Copy Text  "אפילו ביבי לא עובד קשה כמוה" ו"האישה היחידה בעולם שנולד...  לא יודעים לגבי קבין של יופי, אבל לפחות שלושה קבין של קול...  המדינה כולה מחבקת אותם, אבל אם שמים לב לניונאנסים הקטני...
Link Description  באחת עשרה בלילה יצאה ד"ר עליזה בלוך, ראש העיר בית שמש (ראש, ולא ראשת, מטעמים שיוסברו בהמשך), מבניין העירייה וחצתה את הכביש. בפיצוצייה שמול קניון נעימי, שבו שוכנת באופן זמני העירייה, ישבו חמישה גברים. כולם נולדו במקום כשעוד היה מעברה ולאחר מכן עיירת פיתוח שאיכלסה עולים מצפון אפריקה, איראן, עיראק ורומניה. השעה מאוחרת, מתחת לשולחן כבר נערמו לא מעט בקבוקי בירה ריקים, על השולחן גבהה ערימת קליפות הפיסטוקים והמאפרות התמלאו. חברי הפרלמנט שמחו לקראתה של בלוך, והיא מיהרה לברך אותם בחום, אבל נאלצה לסרב להצעתם להצטרף, משום שמאמנת הריצה שלה חיכתה לה לאימון לילי. חוץ מזה, היא לא מוכנה לשבת עם מעשנים. "נקבע פגישה, אבל לא עם סיגריה", הכריזה בלבביות, תוך שהיא מנופפת לשלום לזוג חרדי שעבר ברחוב ולא כל כך הבחין בה, ובה בעת מחמיאה לשתי נשים שהיו באמצע הליכה ספורטיבית נמרצת. בבית שמש, מתברר, עניין הריצה וההליכות תפס חזק מאוד בשנים האחרונות.  בתשע השנים האחרונות היה הקזינו דה פריז העוגן שלי בירושלים. אדם שמרבה בנסיעות צריך נמלי מבטחים, והקזינו היה לי המקום הבטוח בירושלים שבו מכירים את שמי, כל עוד מישהו ממשפחת מזרחי היה על הבר, ובדרך כלל היה. גם אם לא היה אדם כזה בנמצא — במקום קידמו את פניך חברים מוכרים כמו כוס גינס על הבר בצהרי היום או קערת מרק אפונה חם בליל סערה. לא לחינם יצא למרחקים שמם של בתי המרזח והמסבאות ששכנו בערי נמל: אדם שירד מספינה לאחר שהות ארוכה בים נזקק לא רק לקרקע יציבה תחת רגליו, אלא גם לתזכורת מחודשת לחיוניות החיים, לצלילי מוזיקה ולשאון שיחות; למזון ולמשקה שאינם נמדדים במשורה; ולחמימות של הכנסת אורחים הממיסה צינה מלב ומפוגגת קור מן האיברים. ירושלים אמנם אינה שוכנת לחוף ים, אבל מסעות יבשתיים, גם אלה הקצרים יותר של העידן המודרני, מצריכים עוגנים יציבים לא פחות מאלה שנערכו פעם בלב אוקיינוסים וימים.  ••• מאחר שזו תקופה של "אמת" — לכל אחד יש לפחות אחת כזאת — אז זו גם תקופה של אלימות. הקשר בין אמת לאלימות הוא כמעט סימביוטי: שהרי ל"אמת" יש מעמד מיוחד בקרב כל מי שמחזיק בה — היא משמשת מעין מקבילה ל"אני" הפנימי העמוק ביותר של האדם — ולכן כל מי שמבקש "ללכת עם האמת שלו" לא יכול להתחשב באנשים אחרים שעומדים בדרכו עם "האמת שלהם" וסתם מפריעים.
Website Link  www.haaretz.co.il  www.haaretz.co.il  www.haaretz.co.il
CTA      
Text Word Count 708  188  184
Like 102  22  3

Haaretz הארץ Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Haaretz הארץ Top 1 ads got 102 likes. Haaretz הארץ uses a sentence with the finishing touch title: “ראש עיר אחת החליטה לגשת אחרת לגמרי לבעיות של החברה הישראלית”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Haaretz הארץ shared 708 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Haaretz הארץ should continue to optimize the ad content.

3.Haaretz הארץ Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-19-2020-06-19  2020-06-18-2020-06-19  2020-06-18-2020-06-19
Landing Page Link  https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.8927900?fbclid=IwAR2X52P6Mo7KjW2bJQSBuuumbuF1FXNKzKa_vNn1KjDWu8NPppk2ZMnwi6I  https://www.haaretz.co.il/food/dining/.premium-MAGAZINE-1.8927933   https://www.haaretz.co.il/magazine/1.8928234

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Haaretz הארץ are successful.

Haaretz הארץ Creative Analysis: 

Haaretz הארץ placed a Image ad in 2020-06-19-2020-06-19, and got 102 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Haaretz הארץ Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Israel  Israel  Israel
Language  N/A  N/A  N/A

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Haaretz הארץ has the best conversion in Israel, and can advertise more in Israel in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Haaretz הארץ Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-19-2020-06-19  2020-06-18-2020-06-19  2020-06-18-2020-06-19
During  1 days  2 days 2 days 
Like  102  22  3
Share  2  2  1
Comment  5  4  5

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Haaretz הארץ ‘s Top 1 ad received 102 likes, 2 shares, 5 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Haaretz הארץ, helping Haaretz הארץ to grasp the ad data more clearly.