Top Ads on Esports namai

Esports namai Background Introduction:

Visos karščiausios esporto naujienos vienoje vietoje: žaidėjai, renginiai, turnyrai.

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Esports namai has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Esports namai has placed 21 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Esports namai has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Esports namai on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Esports namai. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Esports namai.

BigSpy

1.Esports namai Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Esports namai  Esports namai  Esports namai
Page Categories  Gamer  Gamer  Gamer
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Esports namai Marketing Objectives Analysis: 

Esports namai has been operating in Gamer for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Esports namai best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Esports namai Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  „GRIND Esports“ įkūrėjas – apie agentūros veiklą ir koronaviruso užkurtą sporto žaidimų katilą Lietuvoje  Buvusiai CS:GO profesionalei gresia 116 metų kalėjimo vienutėje Transliacijos metu iš tikro ginklo pokštelėjęs žaidėjas sulaukė griežtų sankcijų 
Ad Copy Text  Dėl artimiausių GRIND Esports projektų sporto žaidimų statusas šalyje gali greitai pasikeisti ...  Boni ir Klaidas????‍♂️  Bravo Six, going dumb
Link Description  Pasak jo, visai neseniai susikūrusiai agentūrai jau dabar tenka susidurti su dideliais darbo krūviais, nes prisijaukinti esportą pamažu bando vis daugiau sporto organizacijų, verslo įmonių ir aukštųjų mokyklų.  Pranešama, jog jųdviejų vadovaujama internetinė parduotuvė nevykdė užsakymų ir pasisavino klientų pinigus. Teisme dalyvavo 118 nukentėjusiųjų.  Nors žaidėjo reakcija išduoda, kad jis to nei tikėjosi, nei norėjo, ginklas visgi iššovė ir dabar C.Riemeriui teks susitaikyti su padariniais.
Website Link  www.15min.lt  www.15min.lt  www.15min.lt
CTA      
Text Word Count 110  28  21
Like 12  13  5

Esports namai Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Esports namai Top 1 ads got 12 likes. Esports namai uses a sentence with the finishing touch title: “„GRIND Esports“ įkūrėjas – apie agentūros veiklą ir koronaviruso užkurtą sporto žaidimų katilą Lietuvoje”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Esports namai shared 110 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Esports namai should continue to optimize the ad content.

3.Esports namai Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-03-21-2020-03-21  2020-03-11-2020-03-11  2020-03-09-2020-03-09
Landing Page Link  https://www.15min.lt/esports-namai/naujiena/naujienos/grind-esports-ikurejas-apie-agenturos-veikla-ir-koronaviruso-uzkurta-sporto-zaidimu-katila-lietuvoje-1200-1292394  https://www.15min.lt/esports-namai/naujiena/naujienos/buvusiai-cs-go-profesionalei-gresia-116-metu-kalejimo-vienuteje-1200-1287434   https://www.15min.lt/esports-namai/naujiena/naujienos/transliacijos-metu-is-tikro-ginklo-pokstelejes-zaidejas-sulauke-grieztu-sankciju-1200-1286418

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Esports namai are successful.

Esports namai Creative Analysis: 

Esports namai placed a Image ad in 2020-03-21-2020-03-21, and got 12 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Esports namai Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  Lithuanian  Lithuanian  Lithuanian

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Esports namai has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Esports namai Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-03-21-2020-03-21  2020-03-11-2020-03-11  2020-03-09-2020-03-09
During  1 days  1 days 1 days 
Like  12  13  5
Share  0  21  1
Comment  0  4  2

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Esports namai ‘s Top 1 ad received 12 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Esports namai, helping Esports namai to grasp the ad data more clearly.