Top Ads on Elohim Centre

Elohim Centre Background Introduction:

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Elohim Centre has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Elohim Centre has placed 11 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Elohim Centre has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Elohim Centre on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Elohim Centre. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Elohim Centre.

BigSpy

1.Elohim Centre Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Elohim Centre  Elohim Centre  Elohim Centre
Page Categories  Meditation Center  Meditation Center  Meditation Center
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Elohim Centre Marketing Objectives Analysis: 

Elohim Centre has been operating in Meditation Center for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Elohim Centre best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Elohim Centre Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Channeling, healing "Een zee van Liefde; Sekhmet-Hathor-Isis helen je hart en teleurstelling"  Elohim Centre Elohim Centre 
Ad Copy Text  In deze audio opname van een helende live channeling van Joke ElZiam Nootebos, aarden je lichtlicham...  UNIEKE SODALIET Grootste geslepen exemplaar van Europa! Dit schitterende stuk Sodaliet trekt van he...  IK BEN RIMM Mag ik jouw reisgenoot zijn op je levenspad? Ik geef je aarding, kracht en doelgerich...
Link Description  In deze audio opname van een helende live channeling van Joke ElZiam Nootebos, aarden je lichtlichamen dieper in je lichaamscellen. Een zee van Liefde komt voelbaar binnen in je hart, buik en al je auralagen. Hierdoor wordt je lichter, en kan verdriet, pijn en teleurstelling verder los laten. De  UNIEKE SODALIET Grootste geslepen exemplaar van Europa! Dit schitterende stuk Sodaliet trekt van heinde en verre lichtwezens aan waardoor een enorm helend lichtveld en krachtplaats ontstaat voor de ontplooiing van je Ware Zelf. Het stuk is dienstbaar aan jou, je omgeving en het evolutie plan van de aarde. Sodaliet maakt dat je trouw blijft aan jezelf en zorgt voor kalmering van je geest. Emotioneel evenwicht ontstaat en oude angsten en overtuigingen verdwijnen. Sodaliet herstelt schade door straling en verbindt de hogere geest met het fysieke niveau. Stimulatie van het 3 e oog en verdieping van meditatie is ook wat deze bijzondere edelsteen je brengt. Voor meer informatie over de afmeting, gewicht en prijs zie:http://www.elohlm.nl/wwx3M82D  IK BEN RIMM Mag ik jouw reisgenoot zijn op je levenspad? Ik geef je aarding, kracht en doelgerichtheid. Ik maak dat jij het altijd goed hebt met jezelf, dat je in jezelf kunt rusten en dat je je ten alle tijden veilig en geliefd voelt. Levenskracht en levenslust, inspiratie, leiding en een wonderlijk mooi pad is wat ik jou breng. Ik geef je moed en doorzettingsvermogen en laat je putten uit een oneindige bron van energie. Je doel is je hoogste licht in de vorm te brengen en daarvan te genieten. Ik geef je de kracht, moed en inspiratie om dit te doen. Ik geef je vertrouwen in jezelf en in je eigen gevoel zodat je geen angst meer hebt om je eigen unieke ziele-pad te gaan. Leren luisteren en vertrouwen op je intuïtie geeft een zeer waardevol kompas in elke situatie van je leven. Je zult geen moeite meer hebben met het nemen van beslissingen: je weet wat te doen, wanneer en met wie of wanneer je iets los mag laten. Afgestemd op de zuiverheid van je ziel en met je voeten stevig op de aarde zul je verbaast zijn welk ongelooflijk mooi leven jij tot vorm brengt. Met mij aan je zijde kom jij tot volledige zelfontplooiing en zul je in de vruchten van je leven uitgedrukt zien wie jij in essentie bent. Voor meer informatie over Rimm zie: http://ELOHlM.nl/j1DR9AJH
Website Link  elohlm.nl  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA      
Text Word Count 1244  752  1279
Like 3  16  9

Elohim Centre Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Elohim Centre Top 1 ads got 3 likes. Elohim Centre uses a sentence with the finishing touch title: “Channeling, healing "Een zee van Liefde; Sekhmet-Hathor-Isis helen je hart en teleurstelling"”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Elohim Centre shared 1244 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Elohim Centre should continue to optimize the ad content.

3.Elohim Centre Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2019-04-17-2019-04-25  2019-04-13-2019-04-25  2019-04-19-2019-04-25
Landing Page Link  https://www.elohim-centre.org/site/mc/1/EloOpname/360/200/zuiveren+karma+ouderlijnen+zielegroep+dna+healing/Een%20zee%20van%20Liefde;%20Sekhmet-Hathor-Isis%20helen%20je%20hart%20en%20teleurstelling.html  https://www.facebook.com/257695547593855/posts/2563926286970758/   https://www.facebook.com/257695547593855/posts/2576597102370343/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Elohim Centre are successful.

Elohim Centre Creative Analysis: 

Elohim Centre placed a Image ad in 2019-04-17-2019-04-25, and got 3 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Elohim Centre Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Belgium,Netherlands  Belgium,Netherlands  Netherlands,Belgium
Language  Dutch  Dutch  Dutch

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Elohim Centre has the best conversion in Belgium,Netherlands, and can advertise more in Belgium,Netherlands in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Elohim Centre Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-04-17-2019-04-25  2019-04-13-2019-04-25  2019-04-19-2019-04-25
During  9 days  13 days 7 days 
Like  3  16  9
Share  0  2  0
Comment  0  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Elohim Centre ‘s Top 1 ad received 3 likes, 0 shares, 0 comments in just 9 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Elohim Centre, helping Elohim Centre to grasp the ad data more clearly.