Top Ads on Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Background Introduction:

Di Động Xanh chuyên cung cấp các mặt hàng điện tử chất lượng cao, các dòng điện thoại cao cấp của Samsung, Iphone,...

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn has placed 15 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn.

BigSpy

1.Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn  Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn  Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn
Page Categories  Phone/Tablet  Phone/Tablet  Phone/Tablet
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Marketing Objectives Analysis: 

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn has been operating in Phone/Tablet for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn  Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn N/A 
Ad Copy Text  no setting  GIẢM GIÁ SIÊU SỐC ❗THU CŨ ĐỔI MỚI – ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ 30/4 ⛔ Đã 45 năm...  ???? GIẢI CỨU 7 PLUS CHỈ 4.990K - THU CŨ ĐỔI MỚI KHÔNG LO BÙ TIỀN – LÃI SUẤT Ư...
Link Description   CHỈ CẦN 1.590K RINH NGAY IP 8 PLUS ‼️ THU CŨ ĐỔI MỚI KHÔNG LO BÙ TIỀN IP 8 PLUS là sản phẩm hot nhất trong thời gian qua, các iFan đã săn lùng rất nhiều vì giá IP 8 Plus đã giảm sâu về miền giá mong đợi của mọi người. Hiện tại Didongxanh đang GIẢM GIÁ chính dòng sản phẩm này deal sốc 1 triệu đồng kèm theo quà tặng lên đến 2 triệu đồng đang đợi khách yêu trong 3 ngày vàng duy nhất. Nhanh tay ib vì số lượng có hạn chương trình sẻ kết thúc sớm nếu sp hết. Với chiếc điện thoại bạn đang dùng IP6 - IP6 P- IP 6S - 6SP - 7G -7P hay các dòng SAMSUNG hay OPPO cũ bạn hay mang đến shop để lên đời 8 PLUS với chi phí tiết kiệm nhất, kèm theo chính sách 5 không và 3 có chỉ có tại Didongxanh. Không cần xuất xứ Không cần hộp và phụ kiện không cần thêm tiền không cần bảo hành ( máy ngừng hoạt động ) không lãi suất ✅ Có không gian trải nghiệm tiêu chuẩn 5 sao ✅ Có quà lưu niệm, có giảm giá  Phone/Tablet  Phone/Tablet
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  MESSAGE_PAGE  MESSAGE_PAGE  MESSAGE_PAGE
Text Word Count 0  1975  2042
Like 0  77  364

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Top 1 ads got 0 likes. Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn uses a sentence with the finishing touch title: “Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is MESSAGE_PAGE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn should continue to optimize the ad content.

3.Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-14-2020-06-14  2020-04-25-2020-05-01  2020-03-23-2020-04-08
Landing Page Link  https://www.facebook.com/109332177159678/posts/255158442577050/  https://www.facebook.com/messenger-destination/cta/?ad_id=23844720349790749&page_id=109332177159678&post_id=225402595552635&ext=1588601907&hash=AeSw5DoY5WOGrRjL&refid=28&_ft_=adid.23844720349790749:qid.6821878985296161821:mf_story_key.-972375662004088480:is_sponsored.1:ei.AI@AQLfWSdtpoKmOnRBmRuB7C06gQm8Oc3s0tcd0tievGwtZXaOcLZ01RTeGAgFYEhAyNvKv60b12haMOC4hdil5lk_:top_level_post_id.225402595552635:content_owner_id_new.109332177159678:call_to_action_type.MESSAGE_PAGE:page_id.109332177159678:src.22:photo_attachments_list.%5B225402428885985,225402458885982,225402478885980,225402515552643%5D:story_location.5:story_attachment_style.album:view_time.1588342475:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.109332177159678:page_insights.%7B%22109332177159678%22:%7B%22page_id%22:109332177159678,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:109332177159678,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1587830426,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B225402595552635%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:109332177159678,%22page_id%22:109332177159678,%22post_id%22:225402595552635,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=*JH-R   https://www.facebook.com/messenger-destination/cta/?ad_id=23844812808380299&page_id=109332177159678&post_id=190159022410326&ext=1585271584&hash=AeTmqqHV0UvlSfpq&refid=28&_ft_=adid.23844812808380299:qid.6807576342144834991:mf_story_key.-8568339979316358648:is_sponsored.1:ei.AI@AQLUPvH0UqjjJ8EvYWdgimz5MUEipsiQhotOfl53w3VjzwYHv9oqTT3i0lHvfMc0bf-kM-qDB3V92GaqoVvLtWPw:top_level_post_id.190159022410326:content_owner_id_new.109332177159678:call_to_action_type.MESSAGE_PAGE:page_id.109332177159678:src.22:photo_id.190158995743662:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1585011436:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.109332177159678:page_insights.%7B%22109332177159678%22:%7B%22page_id%22:109332177159678,%22actor_id%22:109332177159678,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1584418675,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B190159022410326%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:109332177159678,%22page_id%22:109332177159678,%22post_id%22:190159022410326,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=*JH-R

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn are successful.

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Creative Analysis: 

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn placed a Image ad in 2020-06-14-2020-06-14, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  Vietnamese  English  English

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-14-2020-06-14  2020-04-25-2020-05-01  2020-03-23-2020-04-08
During  1 days  7 days 17 days 
Like  0  77  364
Share  0  2  9
Comment  0  32  280

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn, helping Di Động Xanh 07 Lê Đình Lý, Đà Nẵng - didongxanh.com.vn to grasp the ad data more clearly.