Top Ads on Centrum Medyczne GOLDEN CARE

Centrum Medyczne GOLDEN CARE Background Introduction:

� Lekarze dla Dzieci i Dorosłych � Referencyjne USG � Laboratorium � Chirurgia skóry � Leczenie żylaków � Szeroka dermatologia � Densytometria � Biopsje

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Centrum Medyczne GOLDEN CARE has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Centrum Medyczne GOLDEN CARE has placed 6 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Centrum Medyczne GOLDEN CARE has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Centrum Medyczne GOLDEN CARE on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Centrum Medyczne GOLDEN CARE. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Centrum Medyczne GOLDEN CARE.

BigSpy

1.Centrum Medyczne GOLDEN CARE Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Centrum Medyczne GOLDEN CARE  Centrum Medyczne GOLDEN CARE  Centrum Medyczne GOLDEN CARE
Page Categories  Internist (Internal Medicine)  Internist (Internal Medicine)  Internist (Internal Medicine)
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Centrum Medyczne GOLDEN CARE Marketing Objectives Analysis: 

Centrum Medyczne GOLDEN CARE has been operating in Internist (Internal Medicine) for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Centrum Medyczne GOLDEN CARE best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Centrum Medyczne GOLDEN CARE Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Opieka Medyczna Golden Care  Centrum Medyczne GOLDEN CARE Centrum Medyczne GOLDEN CARE 
Ad Copy Text  Kompleksowa Opieka Medyczna dla całej Rodziny od 2011 r. Nowoczesna Klinika. Szybka diagnostyka. Sp...  Przewlekły kaszel, duszność, alergie płucne, astma oskrzelowa, obturacyjna choroba płuc, zwłó...  no setting
Link Description  N/A  Przewlekły kaszel, duszność, alergie płucne, astma oskrzelowa, obturacyjna choroba płuc, zwłóknienie płuc, pylica są przykładowymi schorzeniami, którymi zajmuje się ➡ SPECJALISTA PULMONOLOG Poradnią chorób płuc w Centrum Medycznym Golden Care we Wrocławiu kieruje ceniona Dr n. med. ANETA KOWAL ☎ 71 733 66 50 https://www.goldencare.pl/pl/specjalizacje/pulmonologia.html  LECZENIE PRZEPUKLINY ℹ ➡ PRZEPUKLINA to uwypuklenie zawartości jamy ciała poprzez fizjologiczny lub patologiczny obszar o obniżonej oporności w jej powłokach. Najczęściej przepukliny dotyczą powłok oraz obszaru jamy brzusznej. Przepukliny brzuszne zbudowane są z następujących elementów: wrota, worek i zawartość. Zawartością worka przepuklinowego mogą być jelita, tłuszcz wewnątrzbrzuszny (np. sieć większa) lub płyn. Zawartość worka przepuklinowego może być odprowadzalna, a wtedy główną dolegliwością u pacjenta jest uwypuklanie się powłok podczas napięcia mięśni brzucha lub wysiłku fizycznego. W sytuacji, gdy do worka przepuklinowego wejdzie jelito i w nim utknie mówimy o przepuklinie uwięźniętej, która może być nawet zagrożeniem życia. ➡ RYZYKO powstania przepuklin brzusznych wzrasta z nadwagą i otyłością, ciężką fizyczną pracą, intensywnym uprawianiem sportu, zaawansowanym wiekiem, po przebytych operacjach w obrębie jamy brzusznej, po ciążach. ➡ W Klinice Golden Care dysponujemy wyjątkową Pracownią Ultrasonograficzną, którą prowadzi dr Tomasz Szczepański, a dzięki której możliwa będzie bardzo dokładna przedoperacyjna DIAGNOSTYKA rodzaju przepukliny. Należy pamiętać, że objawy podobne do przepuklin mogą dawać także nowotwory powłok ciała. ➡ Przepuklinę WYLECZYĆ można jedynie operacyjnie. Operacje polegają na zeszyciu ubytku włóknisto-mięśniowego ściany jamy brzusznej lub odtworzeniu ubytku za pomocą wszczepianej siatki. Zalecana metoda operacyjna jest zawsze dobierana indywidualnie do określonych warunków pacjenta Zapraszamy na konsultację i kwalifikację do wybitnej Specjalisty chirurgii Pani Dr n. med. Kingi Chabik. ZALETY OPERACJI PRZEPUKLINY W GOLDEN CARE 1/ Sprawdzona i uznana w środowisku lekarskim Kadra chirurgów. 2/ Procedury operacyjne w Klinice Golden Care objęte są wewnętrznym systemem zarządzania jakością. 3/ Wielopoziomowa minimalizacja ryzyka przenoszenia infekcji. 4/ Sala zabiegowa o wysokiej klasie czystości mikrobiologicznej, w tym z dedykowanym systemem wentylacji i systemem dezynf
Website Link  www.goldencare.pl  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  LEARN_MORE    
Text Word Count 107  399  0
Like 10  70  0

Centrum Medyczne GOLDEN CARE Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Centrum Medyczne GOLDEN CARE Top 1 ads got 10 likes. Centrum Medyczne GOLDEN CARE uses a sentence with the finishing touch title: “Opieka Medyczna Golden Care”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Centrum Medyczne GOLDEN CARE shared 107 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Centrum Medyczne GOLDEN CARE should continue to optimize the ad content.

3.Centrum Medyczne GOLDEN CARE Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Carousel  Image  Image
Ad Time   2019-12-08-2019-12-13  2019-04-03-2019-04-13  2019-04-10-2019-04-13
Landing Page Link  https://www.goldencare.pl/?utm_campaign=Centra+handlowe+we+Wroc%C5%82awiu&utm_source=facebook&utm_medium=paid&hsa_acc=751973234812925&hsa_cam=6156030593463&hsa_grp=6156030594663&hsa_ad=6156030595463&hsa_src=fb&hsa_net=facebook&hsa_ver=3  https://www.facebook.com/262230700471023/posts/2606080169419386/   https://www.facebook.com/goldencare.polska/photos/a.266100293417397/2616115911749145/?type=3

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Centrum Medyczne GOLDEN CARE are successful.

Centrum Medyczne GOLDEN CARE Creative Analysis: 

Centrum Medyczne GOLDEN CARE placed a Carousel ad in 2019-12-08-2019-12-13, and got 10 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Centrum Medyczne GOLDEN CARE Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  Poland  Poland
Language  Polish  Polish  Polish

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Centrum Medyczne GOLDEN CARE has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Centrum Medyczne GOLDEN CARE Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-12-08-2019-12-13  2019-04-03-2019-04-13  2019-04-10-2019-04-13
During  6 days  11 days 4 days 
Like  10  70  0
Share  0  35  0
Comment  0  0  0

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Centrum Medyczne GOLDEN CARE ‘s Top 1 ad received 10 likes, 0 shares, 0 comments in just 6 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Centrum Medyczne GOLDEN CARE, helping Centrum Medyczne GOLDEN CARE to grasp the ad data more clearly.