Top Ads on Bolt (Taxify)

Bolt Armenia

342 Days

Heat: 999
Website URL: bolt.eu
Headline: Դարձիր վարորդ Երևանում և սկսիր վաստակել ավելին։ Աշխատիր քեզ հարմար ժամանակ և ստացիր բոնուսներ ամեն երթից։
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

209 Days

Heat: 999
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները ավելի բարձր են` շնորհիվ շատ երթերի և ցածր միջնորդավճարների։ Ընդամենը 10% միջնորդավճար։ Ստացի՛ր ավելի շատ եկամուտ ամեն երթից:
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

342 Days

Heat: 999
Website URL: bolt.eu
Headline: Ինչպե՞ս է աշխատում Bolt հավելվածը. ✓ Բացիր հավելվածը և դարձիր օնլայն ✓ Ընդունիր և կատարիր պատվերներ ✓ Հետևիր վաստակածդ գումարին հավելվածի միջոցով ✓ Ամեն շաբաթ ստացիր վաստակածդ գումարը
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

342 Days

Heat: 999
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները ավելի բարձր են` շնորհիվ շատ երթերի և ցածր միջնորդավճարների։ Ընդամենը 10% միջնորդավճար։ Ստացի՛ր ավելի շատ եկամուտ ամեն երթից:
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

342 Days

Heat: 999
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները ավելի բարձր են` շնորհիվ շատ երթերի և ցածր միջնորդավճարների։ Ընդամենը 10% միջնորդավճար։ Ստացի՛ր ավելի շատ եկամուտ ամեն երթից:
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

342 Days

Heat: 999
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները ավելի բարձր են` շնորհիվ շատ երթերի և ցածր միջնորդավճարների։ Ընդամենը 10% միջնորդավճար։ Ստացի՛ր ավելի շատ եկամուտ ամեն երթից:
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

66 Days

Heat: 901
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները բարձր թե՛ մեծ թվով պատվերների, թե՛ հավելյալ բոնուսների ու ցածր 10% միջնորդավճարի հաշվին: Վաստակի՛ր ավելին` վարելով մեզ հետ 😉
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

32 Days

Դարձիր վարորդ Երևանում և սկսիր վաստակել ավելին։ Աշխատիր քեզ հարմար ժամանակ և ստացիր բոնուսներ ամեն երթից։
Heat: 444
Website URL: bolt.eu
Headline: Գրանցվիր ընդամենը 5 րոպեում
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

33 Days

Heat: 411
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները բարձր թե՛ մեծ թվով պատվերների, թե՛ հավելյալ բոնուսների ու ցածր 10% միջնորդավճարի հաշվին: Վաստակի՛ր ավելին` վարելով մեզ հետ 😉
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

33 Days

Heat: 411
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները ավելի բարձր են` շնորհիվ շատ երթերի և ցածր միջնորդավճարների։ Ընդամենը 10% միջնորդավճար։ Ստացի՛ր ավելի շատ եկամուտ ամեն երթից:
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

33 Days

Heat: 411
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները բարձր թե՛ մեծ թվով պատվերների, թե՛ հավելյալ բոնուսների ու ցածր 10% միջնորդավճարի հաշվին: Վաստակի՛ր ավելին` վարելով մեզ հետ 😉
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

33 Days

Heat: 411
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները բարձր թե՛ մեծ թվով պատվերների, թե՛ հավելյալ բոնուսների ու ցածր 10% միջնորդավճարի հաշվին: Վաստակի՛ր ավելին` վարելով մեզ հետ 😉
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

33 Days

Heat: 411
Website URL: bolt.eu
Headline: Ինչպե՞ս է աշխատում Bolt հավելվածը. ✓ Միացրու հավելվածը և դարձիր օնլայն ✓ Կատարիր պատվերներ օրվա ցանկացած ժամի ✓ Հետևիր վաստակածդ գումարին հենց հավելվածում ✓ Ստացիր գումարդ բանկային փոխանցումով
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

33 Days

Heat: 411
Website URL: bolt.eu
Headline: Դարձիր վարորդ Երևանում և սկսիր վաստակել ավելին։ Աշխատիր քեզ հարմար ժամանակ և ստացիր բոնուսներ ամեն երթից։
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

33 Days

Heat: 411
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները ավելի բարձր են` շնորհիվ շատ երթերի և ցածր միջնորդավճարների։ Ընդամենը 10% միջնորդավճար։ Ստացի՛ր ավելի շատ եկամուտ ամեն երթից:
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

31 Days

Heat: 372
Website URL: bolt.eu
Headline: Ինչպե՞ս է աշխատում Bolt հավելվածը. ✓ Միացրու հավելվածը և դարձիր օնլայն ✓ Կատարիր պատվերներ օրվա ցանկացած ժամի ✓ Հետևիր վաստակածդ գումարին հենց հավելվածում ✓ Ստացիր գումարդ բանկային փոխանցումով
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

31 Days

Heat: 372
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները բարձր թե՛ մեծ թվով պատվերների, թե՛ հավելյալ բոնուսների ու ցածր 10% միջնորդավճարի հաշվին: Վաստակի՛ր ավելին` վարելով մեզ հետ
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

31 Days

Heat: 372
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները բարձր թե՛ մեծ թվով պատվերների, թե՛ հավելյալ բոնուսների ու ցածր 10% միջնորդավճարի հաշվին: Վաստակի՛ր ավելին` վարելով մեզ հետ
Button label: SIGN_UP
Bolt Armenia

31 Days

Heat: 372
Website URL: bolt.eu
Headline: Bolt-ի վարորդների եկամուտները բարձր թե՛ մեծ թվով պատվերների, թե՛ հավելյալ բոնուսների ու ցածր 10% միջնորդավճարի հաշվին: Վաստակի՛ր ավելին` վարելով մեզ հետ
Button label: SIGN_UP
Bolt (Taxify)

27 Days

Bolt հավելվածի միջոցով երթևեկելը հեշտ է և արագ ✓ Ներբեռնեք Bolt հավելվածը ✓ Պատվիրիր մեքենա ✓ Մեքենա կժամանի մի քանի րոպեում ✓ Վայելեք ուղևորությունը ✓ Գնահատեք Ձեր ուղևորությունը և վճարեք Bolt – քո խելացի ընկերը Երևանում
Heat: 324
Website URL: 675033630
Headline: ‎Bolt (formerly Taxify) is a transport app for requesting a fast and affordable ride. Just tap the button to order a ride, get picked up by a nearby driver, and enjoy a low-cost ride to your destination. How to request a ride with Bolt app: 1. Open the app and set your destination 2. Request a dri...
Button label: INSTALL_MOBILE_APP