Top Ads on Balticom

Balticom Background Introduction:

www.balticom.lv

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Balticom has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Balticom has placed 76 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Balticom has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Balticom on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Balticom. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Balticom.

BigSpy

1.Balticom Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Balticom  Balticom  Balticom
Page Categories  Internet Service Provider  Internet Service Provider  Internet Service Provider
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

Balticom Marketing Objectives Analysis: 

Balticom has been operating in Internet Service Provider for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Balticom best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Balticom Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Balticom  Проверьте доступность по Вашему адресу Balticom 
Ad Copy Text  Sakiet, kad pēdējo reizi dzirdējāt interesantu zvana signālu? Nu, tādu, ka pa visu trešo auto...  -  Šodien Rīgā ‍♂️
Link Description  Sakiet, kad pēdējo reizi dzirdējāt interesantu zvana signālu? Nu, tādu, ka pa visu trešo autobusu no kādas izsmalcinātas dāmas somiņas skanētu “Raimonda Paula dziesmu popūrijs_remix.mp3” vārdi “Ar tevi, mīļais draugs, ar Tevi vien, ar Tevi vien man kopā būt” un nekas, ka šī melodija uzlikta picu piegādātāja zvanam – mīļais taču! ⬇️ Vai sētā redzi mīlīgu omīti-pienenīti pastaigā ar suni, kā pēkšņi viņai zvana telefons, bet tur – visiem zināmā “Brigādes” polifonija. Un tā jau vairs nav omīte, kas pastaigājas pa rajonu, bet Kosmoss iet kārtot darīšanas blakus sētā. ⬇️ Šajā nedēļā atlidoja vienkārši fantastiski jaunumi – sociālais tīkls “VKontakte” tagad atšifrēs audio ziņojumus un ekrānā rādīs to kā tekstu! Sākumā rekomendējam, visādam gadījumam, pārbaudīt atšifrēšanu, citādi būs ar kā T9, kad viņš pats izdomā, ko likt priekšā. “Apetītes” vietā “apendicīts”, “drīz iešu mājās” vietā “nu mēs vēl pa vienam”. No oras puses – sistēmas izveidotāji saka, ka audio atpazīšanu veiks mākslīgais intelekts, tātad dažos čatos intelekta klātbūtne kļūs vēl par nebijušu notikumu! ⬇️ Mēs reti kad apspriežam asas politiskās tēmas, nu, no sērijas – likt ananāsu uz picas un vai pieliet aukstu ūdeni tējai. Tomēr mūs patiesi ir ieintriģējusi situācija ASV, precīzāk sakot, dažu uzņēmumu reakcija uz šiem notikumiem. Piemēram, Go programmēšanas valodas izstrādāji ieguva atzinumu no Googles, ka termini “baltais saraksts” un “melnais saraksts” ir politiski nekorekti. To vietā stāsies neitrālāki apzīmējumi. Ideja, droši vien, ir laba, bet galvenais ir nepārcensties. Atnāksi uz maiznīcu pēc maizes un domāsi, kā to politkorektāk nopirkt. Dodiet man, lūdzu, svaigu afrolatviešu! Iedegušo ķiegelīti? Pusīti melnīgsnējās? Šaham arī beigas – tur baltie vispār pirmie iet! Labi, ka vīns vēl ir baltais un sarkanais, lai gan pagaidīsim, ko par to teiks indiāņi... ⬇️ Bet mēs, Balticom mārketinga un Sabata nodaļa, esam šokā, ka šajā sestdienā nāksies strādāt. Tagad arī piektdiena vairs nav piektdiena un brīvdienas vairs nav brīvdienas. Tādēļ mēs vēlējāmi  Интернет + ТВ за 6.95€  Šodien Rīgā ‍♂️
Website Link  www.facebook.com  lp.balticom.lv  www.facebook.com
CTA    LEARN_MORE  
Text Word Count 2677  219  24
Like 718  2  1726

Balticom Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Balticom Top 1 ads got 718 likes. Balticom uses a sentence with the finishing touch title: “Balticom”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Balticom shared 2677 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Balticom should continue to optimize the ad content.

3.Balticom Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-11-2020-06-17  2020-06-04-2020-06-14  2020-06-10-2020-06-11
Landing Page Link  https://www.facebook.com/balticom.lv/?refid=7&_ft_=adid.6197556387517:qid.6837779615928874549:mf_story_key.4935285890526631481:is_sponsored.1:ei.AI@AQLutTt9vDjzk1nXZbXNajtenKU-T2gnTzx2q2px2TPaa_vmD41c8bclwKgs3z0xSTqg5cPWWfJwUJA7-yjQxjyO:top_level_post_id.3473192492693562:content_owner_id_new.132224156790429:page_id.132224156790429:src.22:photo_id.3473190652693746:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1592044627:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.132224156790429:page_insights.%7B%22132224156790429%22:%7B%22page_id%22:132224156790429,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:132224156790429,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1591950678,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B3473192492693562%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:132224156790429,%22page_id%22:132224156790429,%22post_id%22:3473192492693562,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=~-R  https://lp.balticom.lv/lp-june2020/original/index.ru.php?utm_source=facebook&utm_medium=cpl&utm_term=men&utm_campaign=mobile-ru&fbclid=IwAR2O1fkyhBMwo_IUMp-9GzL2Z53DYp0Rr4hs_aIbAJhT4xKG5pzVsuG54Xw   https://www.facebook.com/balticom.lv/?refid=28&_ft_=adid.6197218564117:qid.6837239361776576743:mf_story_key.-6684496257153488119:is_sponsored.1:ei.AI@AQIcFiGPSYFhR4AnJq2NLvROLq1Zo2vyy7baUhd716_frHMYDvHCwzJMkW8j5Mg4cAn6FNP4cvi9k9DuzYIv4wVD:top_level_post_id.3470593616286783:content_owner_id_new.132224156790429:page_id.132224156790429:src.22:photo_id.3470593426286802:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1591918444:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.132224156790429:page_insights.%7B%22132224156790429%22:%7B%22page_id%22:132224156790429,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:132224156790429,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1591865709,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B3470593616286783%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:132224156790429,%22page_id%22:132224156790429,%22post_id%22:3470593616286783,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=C-R

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Balticom are successful.

Balticom Creative Analysis: 

Balticom placed a Image ad in 2020-06-11-2020-06-17, and got 718 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Balticom Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Sweden  Sweden  Latvia
Language  Latvian  Bulgarian  Latvian

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Balticom has the best conversion in Sweden, and can advertise more in Sweden in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Balticom Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-11-2020-06-17  2020-06-04-2020-06-14  2020-06-10-2020-06-11
During  7 days  11 days 2 days 
Like  718  2  1726
Share  70  0  1780
Comment  117  0  76

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Balticom ‘s Top 1 ad received 718 likes, 70 shares, 117 comments in just 7 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Balticom, helping Balticom to grasp the ad data more clearly.