Top Ads on Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Background Introduction:

Page chia sẻ về giá trị, ảnh hưởng của sở hữu trí tuệ, bản quyền trong phát triển kinh tế, hội nhập & sáng tạo; phân tích của các luật sư về bản quyền nóng

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội has been advertising and marketing on Facebook for many years. And Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội has placed 2 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội.

BigSpy

1.Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội  Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội  Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội
Page Categories  Intellectual Property Lawyer  Intellectual Property Lawyer  -
Marketing Objectives Other  Other  -
ECommerce Softwares  N/A  N/A  -

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Marketing Objectives Analysis: 

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội has been operating in Intellectual Property Lawyer for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội  Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội
Ad Copy Text  no setting  -  -
Link Description  BÍ KÍP LẬN LƯNG CHỐNG BỊ PHẠT TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI Tình hình là anh chị em bạn dì đã nắm được thông tin Nghị định 15/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2020 và có mức phạt rất nghiêm khắc cho các cá nhân có các hành vi vi phạm trong việc khởi tạo, chia sẻ, lan truyền các thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng. Bài viết này cung cấp cho các bạn một ít bí kíp lận lưng để có thể sống tốt và sinh tồn trong quá trình múa phím, rê chuột bình thiên hạ. Tuy nhiên, điều này ko đồng nghĩa với việc nó sẽ giúp các bạn an toàn tuyệt đối. Vì thế, hãy luôn lưu ý và cẩn thận với mỗi lượt like hay share, ke ke ke. Lưu ý: Bài viết dài, anh em ngại đọc thì đừng có đọc, nếu đọc thì chuẩn bị sẵn bỏng ngô, nước uống để tận hưởng. 1. Chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng vi phạm pháp luật cũng bị xử phạt. Nghĩa là trước khi đưa link của bất cứ thông tin gì, các bạn nên tỉnh táo và có tư duy phản biện với các thông tin được cung cấp trên website. Theo ngôn từ của điều luật thì bất kể bạn có biết hay không biết các thông tin được nêu trong đường dẫn là vi phạm pháp luật hay không thì bạn cũng bị coi là có hành vi vi phạm. Do đó, hãy tỉnh táo trước khi hành động, cái lý do “em không biết nên em vô tội” xưa rồi Diễm ơi. Nếu muốn chia sẻ bất cứ đường dẫn nào, mình khuyến cáo các bạn nên chia sẻ các thông tin đã được kiểm chứng, các thông tin trên các website chính thống của các cơ quan nhà nước, các báo điện tử trực tuyến được phép phát hành tại Việt Nam. Tính chính thống của nguồn phát tán thông tin cũng đồng nghĩa với độ tin cậy của thông tin được phát tán. 2. Nhóm các hành vi vi phạm trên mạng xã hội Để cho đơn giản, Facebook, Youtube, Tinh Tế, Voz, Webtretho, Otofun đều được coi là các mạng xã hội (bên cạnh các chức năng khác) nơi luôn diễn ra các trận chiến khốc liệt giữa các phe phái từ đỏ tới vàng, từ dư luận viên đến dân chủ viên, từ fan cho đến anti. Do đó hãy lưu ý các hành vi sau đây khi hoạt động trên các chiến trường khốc liệt này: a. Cung cấp, chia sẻ thông tin giả m  Page chia sẻ về giá trị, ảnh hưởng của sở hữu trí tuệ, bản quyền trong phát triển kinh tế, hội nhập & sáng tạo; phân tích của các luật sư về bản quyền nóng  -
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  -
CTA  MESSAGE_PAGE  LIKE_PAGE  -
Text Word Count 0  116  -
Like 0  0  -

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Top 1 ads got 0 likes. Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội uses a sentence with the finishing touch title: “Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is MESSAGE_PAGE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội should continue to optimize the ad content.

3.Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  -
Ad Time   2020-05-08-2020-05-08  2019-08-05-2019-08-06  -
Landing Page Link  https://www.facebook.com/483476508512724/posts/1268938729966494/  https://www.facebook.com/483476508512724/posts/1048035322056837/   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội are successful.

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Creative Analysis: 

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội placed a Image ad in 2020-05-08-2020-05-08, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  -
Language  N/A  Vietnamese  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-05-08-2020-05-08  2019-08-05-2019-08-06  -
During  1 days  2 days
Like  0  0  -
Share  0  0  -
Comment  0  0  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội, helping Bản Quyền, Sở hữu trí tuệ vị sáng tạo và phát triển xã hội to grasp the ad data more clearly.