Top Ads on Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

647 Days

Важно за стартиращи фирми: Новите законови изисквания за личните данни (GDPR) са в сила. Отпадна задължението за регистрация като Администратор на лични данни, но пък се появиха редица нови задължения и бюрокрация за бизнеса. В закона са предвидени и високи глоби за неизпълнението на тези задължения. Глобите започват от 5 хил. лева и могат да стигнат до милиони. За щастие Българската Комисия все още не е глобявала никой, но това не означава, че не трябва да вземем мерки. Постарахме се да намалим бюрокрацията във връзка със спазването на Закона за защита на личните данни (GDPR) и в същото време да направим правилата лесни и достъпни (като цена) за въвеждане. Създадохме GDPR Наръчник, който се ползва от стотици наши клиенти. Всеки поръчан Наръчник се изготвя специално за поръчващата фирма, след като се попълни онлайн форма на сайта ни. Наръчникът включва необходими документи, готови клаузи, препоръки как да използваме документите и полезна информация на тема лични данни и законовите промени, касаещи стартиращи фирми. Като приложения към Наръчника са включени следните документи: 1. Вътрешни правила за защита на личните данни. (Този документ е задължителен. В него се описва как фирмата и нейните служители работят с лични данни.) 2. Декларация за съгласие за обработване на лични данни. (Важен документ, който служи като доказателство, че дадено лице е дало съгласието си личните му данни да бъдат обработвани.) 3.Политика за защита на личните данни (Този документ е насочен към потребителите. Той им предоставя необходимата по закон информация за техните лични данни.) 4. Регистър на дейностите на администратор на лични данни. (Този документ се води задължително в някои случаи, които са подробно обяснени в наръчника.) 5. Договор между администратор и обработващ лични данни. (Задължителен документ, когато фирмата разчита на свои партньори, контрагенти или подизпълнители за съхранение на или работа с лични данни.) 6. Оценка за въздействието върху защитата на данни. (Документ, необходим при внедряването на нови технологии, които създават риск за защитата на лични данни. ) Тук сме да бъдем полезни! Натиснете линка по-долу, за да научите повече или за да се свържете с нас.
Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: GDPR
Button label: LEARN_MORE
Aдвокати | Пенчев и Ко

974 Days

Правната сигурност при сделки и управление на имоти е ключова.
Heat: 1000
Website URL: kantorata.net
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

1276 Days

Бронирай правно своя онлайн магазин или уеб сайт!
Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: Защити правно онлайн присъствието си.
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

935 Days

Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: Над 400 клиента се довериха
Button label: DOWNLOAD
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

650 Days

Най-лесният начин да направиш промени във фирмата си. Онлайн и на добра цена: ➡ смяна на собственици ➡ управител ➡ адрес ➡ капитал ➡ име и др.
Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: Онлайн. Без бюрокрация.
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

796 Days

Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: На 01.01.2018 г. влязоха в сила промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел – сдружения и фондации.
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

793 Days

Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: Защити правно онлайн присъствието си.
Button label: LEARN_MORE
Aдвокати | Пенчев и Ко

990 Days

Heat: 1000
Website URL: kantorata.net
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

790 Days

Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: Всичко за развод по взаимно съгласие: цени, държавни такси, срок, полезна информация, имущество, издръжка, фамилно име и други. Препоръка за добър адвокат.
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

799 Days

Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: GDPR
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

793 Days

Heat: 1000
Website URL: advokatami.bg
Headline: Всичко за развод по взаимно съгласие: цени, държавни такси, срок, полезна информация, имущество, издръжка, фамилно име и други. Препоръка за добър адвокат.
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

147 Days

Heat: 999
Website URL: advokatami.bg
Headline: 1 м. безплатно
Button label: CONTACT_US
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

262 Days

Heat: 999
Website URL: advokatami.bg
Headline: Най-лесният начин да направиш промени във фирмата си. Онлайн и на добра цена:
➡ смяна на собственици
➡ управител
➡ адрес
➡ капитал
➡ име и др.
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

312 Days

Heat: 999
Website URL: advokatami.bg
Headline: Направи онлайн промяна в своята фирма по най-бързия и лесен начин (мнение на над 600 клиента):

✅Смяна на собственици и съдружници,
✅Смяна на управител,
✅Промяна на адрес,
✅Промяна в името на фирмата или дейността,
✅Увеличаване / намаляване на капитала,
✅Закриване на фирма.
Button label: GET_QUOTE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

238 Days

Heat: 999
Website URL: advokatami.bg
Headline: Успешните предприемачи действат тук и сега. Не утре, не от понеделник, не от другата седмица, не от другия месец, не догодина. Ти кога ще стартираш бизнеса си?
Button label: CONTACT_US
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

388 Days

Heat: 999
Website URL: advokatami.bg
Headline: Направи промяна в своята фирма по най-бързия и лесен начин (мнение на над 600 клиента). Запази си час в Центъра ни за клиенти ☎️0888047188 или 🌐поръчай онлайн. Покриваме всичко:

✅Смяна на собственици и съдружници,
✅Смяна на управител,
✅Промяна на адрес,
✅Промяна в името на фирмата или дейността,
✅Увеличаване / намаляване на капитала,
✅Закриване на фирма.
Button label: BOOK_TRAVEL
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

121 Days

Heat: 999
Website URL: advokatami.bg
Headline: Две доказани счетоводни кантори
Button label: CONTACT_US
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

343 Days

Heat: 999
Website URL: advokatami.bg
Headline: Правна сигурност на стартиращия бизнес
Button label: LEARN_MORE
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

121 Days

Heat: 998
Website URL: advokatami.bg
Headline: Каквито трябва да бъдат.
Button label: CONTACT_US
Advokatami.bg | Съвременни правни услуги

96 Days

"Задължително четиво за всеки, който стартира и управлява бизнес в България. Само практични съвети от практиката, поднесени на разбираем език. Евала на адв. Ники Пенчев!" - Стан Ненов
Heat: 994
Website URL: advokatami.bg
Headline: Правна сигурност на стартиращия бизнес
Button label: LEARN_MORE