Top Ads on 82x Beauty - Tuyển đại lý

82x Beauty - Tuyển đại lý Background Introduction:

82x - The Beauty Essence Couple 82x - Double Your Beauty. Cặp Đôi 82x - Nhân Đôi Vẻ Đẹp, Thách Thức Thời Gian!

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

82x Beauty - Tuyển đại lý has been advertising and marketing on Facebook for many years. And 82x Beauty - Tuyển đại lý has placed 43 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,82x Beauty - Tuyển đại lý has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for 82x Beauty - Tuyển đại lý on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for 82x Beauty - Tuyển đại lý. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from 82x Beauty - Tuyển đại lý.

BigSpy

1.82x Beauty - Tuyển đại lý Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  82x Beauty - Tuyển đại lý  82x Beauty - Tuyển đại lý  82x Beauty - Tuyển đại lý
Page Categories  Beauty Supplier  Beauty Supplier  Beauty Supplier
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

82x Beauty - Tuyển đại lý Marketing Objectives Analysis: 

82x Beauty - Tuyển đại lý has been operating in Beauty Supplier for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. 82x Beauty - Tuyển đại lý best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.82x Beauty - Tuyển đại lý Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  82x Beauty - Tuyển Đại Lý  Fotografije iz objava korisnika: 82x Beauty - Tuyển Đại Lý 82X Beauty - Tuyển đại lý 
Ad Copy Text  no setting  ⁉️ “NGƯỜI KHỔNG LỒ” 82X GIÚP HƠN 1000 ĐẠI LÝ ĐỘT PHÁ DOANH THU NHƯ THẾ N...  -
Link Description  TIẾT LỘ BÍ QUYẾT GIÚP ĐẠI LÝ ĐẦU TƯ 82X CHỐT 100 ĐƠN/NGÀY Bạn muốn kinh doanh 82X, nhưng đang phân vân không biết với số tiền bỏ ra, sau bao lâu sẽ thu hồi vốn, có lợi nhuận và được hỗ trợ những gì? Chị Phượng - chủ Đại lý Bình Phước đã chia sẻ kinh nghiệm hợp tác với 82X: “ℎ ̛́ ̆́ đ̂̀, ̂ ̃ ℎ́ ̆́ ℎ̂ ̂́ ́ℎ ̀ đ̂̉ ́ ℎ̀ ℎ̀ℎ ̂, ℎ ℎ̂̀ ̂́, ℎ ̃, .. ℎ̛ ℎ̛̀ đ̣̂ “ℎ” ̉ ̉ ℎ̂̉ ̀ ̛̣ ℎ̂̃ ̛̣ ̣̂ ̀ℎ ̛̀ ℎ̃ ℎ̀, ̂ ℎ ℎ ℎ́ ̂ ̉. ℎ̂ ℎ̉ ́ ̛̣ ℎ̣̂ ̂̉ đ̣ℎ ℎ̀ ℎ́, ̂ ̀ ́ ℎ̂̀ ℎ ℎ̣̂ ̣̂ ́ ℎ̀ đ ̂ℎ, ̛̉ ̣̂ ̣̂ ℎ́ℎ ℎ̀ ̛́ ̀ ̆ ̉ ̣̂ ℎ́ℎ ℎ̀ ̣… ́ ℎ̛̀ đ̂̉ ̂ ℎ̂́ đ̛̛̣ 100 đ̛ ℎ̀/̀ ̛́ ℎ ̂́ ℎ̉.” Chị Phượng cũng nhận định: “̣̂ ̀ ̣̂ ℎ̣ ̛̛̀ ̛́ ̉, ̀ ̂̀ ̆ đ̂̉ ℎ ℎ́, ℎ́ ̂̉ ̀ ̉ ℎ̂̉ ̛̛́ ̂́ ̀ đ̣ 82 ́ ̛̀ ℎ̣̂ ̉. ̛́ ̛́ ̂́ ℎ̛̉ đ̂̉ ℎ̉ ̛̀ 10 ̣̂ đ̂̀ ̀ ℎ̛̃ ̂́, ̛̣ ́ℎ ℎ̂́ ̂̃ ̛̀ ℎ̃ ℎ̀, ̂ đ̃ ̣ℎ ̣ đ̂̀ ̛ ̀ ℎ ℎ 82, ℎ đ̂́ đ̃ ̆́ ́ ̀ 82 đ̛̛̣ ℎ̛ 3 ̆.” 82X đã chinh phục >300.000 phụ nữ, người nổi tiếng (siêu mẫu Hà Anh, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Hiền Thục, Thúy Ngân,....) nhờ uy tín chất lượng và hiệu quả đẹp da vượt trội. Và chứng tỏ sức hút với các nhà đầu tư như chị Phượng bởi chiến lược kinh doanh vững mạnh từ nhãn hàng, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Bằng chứng là 82X phiên bản mới ra mắt với những đột phá về công nghệ sản xuất và nguồn gốc thành phần, trở thành nước uống đẹp da chất lượng Nhật Bản số 1 Việt Nam: Công nghệ sản xuất tiên tiến Kosoteki chia nhỏ phân tử collagen bé = 1/5 phương thức thủy phân thông thường cho khả năng hấp thu tới 95%; và công nghệ cô đặc Placenta 50 lần giúp bảo toàn dưỡng chất => Nhân đôi tốc độ trẻ hóa da. Nguồn gốc thành phần nâng cấp Collagen chiết xuất từ cá ngừ đại dương tinh khiết tuyệt đối, không gây tăng cân, nổi mụn, và Placenta từ heo Shizuoka, được nuôi dưỡng trong điều kiện lý tưởng, không nhiễm mầm bệnh, chất lượng tốt. Thành phần bổ sung đặc biệt Men peptide thúc đẩy quá trình trao đổi chất, ngăn cản tích tụ mỡ xấu, giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn. ................................................................... Những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho Đại lý 82X đã giúp chị Phượng liên tiếp trong 3 năm liền lọt  N/A  Làm đẹp, Mỹ phẩm & Chăm sóc cá nhân
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA  MESSAGE_PAGE  MESSAGE_PAGE  MESSAGE_PAGE
Text Word Count 0  2740  1255
Like 0  124  142

82x Beauty - Tuyển đại lý Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. 82x Beauty - Tuyển đại lý Top 1 ads got 0 likes. 82x Beauty - Tuyển đại lý uses a sentence with the finishing touch title: “82x Beauty - Tuyển Đại Lý”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. 82x Beauty - Tuyển đại lý shared 0 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is MESSAGE_PAGE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. 82x Beauty - Tuyển đại lý should continue to optimize the ad content.

3.82x Beauty - Tuyển đại lý Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Video
Ad Time   2020-06-18-2020-06-18  2020-06-10-2020-06-18  2020-06-08-2020-06-17
Landing Page Link  https://www.facebook.com/82xtuyendaily/photos/a.273788306709581/724273594994381/?type=3  https://www.facebook.com/270076740414071/posts/726322734789467/   https://www.facebook.com/270076740414071/posts/724910238264050/

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by 82x Beauty - Tuyển đại lý are successful.

82x Beauty - Tuyển đại lý Creative Analysis: 

82x Beauty - Tuyển đại lý placed a Image ad in 2020-06-18-2020-06-18, and got 0 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.82x Beauty - Tuyển đại lý Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  N/A
Language  N/A  Croatian  Vietnamese

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

82x Beauty - Tuyển đại lý has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.82x Beauty - Tuyển đại lý Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-18-2020-06-18  2020-06-10-2020-06-18  2020-06-08-2020-06-17
During  1 days  9 days 10 days 
Like  0  124  142
Share  0  0  10
Comment  0  10  50

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. 82x Beauty - Tuyển đại lý ‘s Top 1 ad received 0 likes, 0 shares, 0 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for 82x Beauty - Tuyển đại lý, helping 82x Beauty - Tuyển đại lý to grasp the ad data more clearly.