Top Ads on ტურბო • Turbo

ტურბო • Turbo Background Introduction:

ფილიალების მისამართები: ზუგდიდი მეუნარგიას15 ქუთაისი ჭავჭავაძის გამზირი37 ბათუმი ჭავჭავაძის107ა

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

ტურბო • Turbo has been advertising and marketing on Facebook for many years. And ტურბო • Turbo has placed 37 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,ტურბო • Turbo has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for ტურბო • Turbo on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for ტურბო • Turbo. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from ტურბო • Turbo.

BigSpy

1.ტურბო • Turbo Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  ტურბო • Turbo  ტურბო • Turbo  ტურბო • Turbo
Page Categories  Financial Service  Shopping & Retail  Financial Service
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  N/A  N/A  N/A

ტურბო • Turbo Marketing Objectives Analysis: 

ტურბო • Turbo has been operating in Financial Service for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. ტურბო • Turbo best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.ტურბო • Turbo Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  ტურბო • Turbo  TURBO SHOP ტურბო მაღაზია ტურბო • Turbo 
Ad Copy Text  -  -  -
Link Description   უამრავი აპლიკაცია არსებობს, რომელიც მძღოლებს ეხმარება გადაადგილებაში, იქნება ეს შორეული მოგზაურობა თუ უბრალო ქალაქში გატარება. ზოგი მათგანი ნამდვილად პრაქტიკულია, ზოგი უბრალოდ სასაცილო და სულელური. ისიც დაიმახსოვრეთ, რომ ტელეფონით სარგებლობა ავტომობილის მართვისას სახიფათოა და სასტიკად აკრძალულია. სწორედ ამიტომ ჩვენს სიაში მოხვდნენ ისეთი აპლიკაციები რომლებიც არ საჭიროებენ მძღოლის მუდმივ ყურადღებას. მაშ ასე, გთავაზობთ 5 საუკეთესო აპლიკაციას მძღოლებისათვის. Google Maps ალბათ არავის გაგიკვირდათ ეს აპლიკაცია რომ მოხვდა ჩვენს სიაში. მარტივ და მოსახერხებელ Google Maps-თან ერთად გზა არასოდეს აგერევათ. Roadtrippers საუკეთესო აპლიკაცია მოგზაურობისათვის, რომელშიც გაერთიანებულია ჩვეულებრივი საავტომობილო რუკა და სასტუმროებისა და რესტორნების დაჯავშნის სერვისი Automatic საუკეთესო აპლიკაცია, ავტომობილის ისტორისაა და სტატისტიკის შესანახად GasBuddy თუ უცხო მხარეს მიემგზავრებით მაშინ GasBuddy გამოგადგებათ რათა უახლოესი ბენზინგასამართი სადგური იპოვოთ XLR8 როცა ზემოთ ვახსენეთ სასაცილო და სულელური აპლიკაციები სწორედ XLR8 ვიგულისხმეთ. დაუკავშირეთ აპლიკაცია დინამიკებს და თქვენს ავტომობილს აქსელერაციისას თქვენთვის სასურველი ხმა ექნება. დიახ, ჰიბრიდებზეც შეგიძლიათ V8 ძრავის ხმა დაყენოთ  ვახორციელებთ ტურბინების რეალიზაციას   პირველი მანქანა ბევრ სენტიმენტსა და მოგონებას იტევს. ყველას გვახსოვს პირველად რომელი მანქანის მძღოლის სავარძელი მოვირგეთ. რომელი იყო თქვენი პირველი ავტომობელი ?
Website Link  www.facebook.com  www.facebook.com  www.facebook.com
CTA    LIKE_PAGE  
Text Word Count 3103  101  437
Like 283  688  122

ტურბო • Turbo Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. ტურბო • Turbo Top 1 ads got 283 likes. ტურბო • Turbo uses a sentence with the finishing touch title: “ტურბო • Turbo”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. ტურბო • Turbo shared 3103 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. ტურბო • Turbo should continue to optimize the ad content.

3.ტურბო • Turbo Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2020-06-02-2020-06-07  2020-01-02-2020-06-04  2020-05-17-2020-05-19
Landing Page Link  https://www.facebook.com/turbo.ge/photos/a.1569203543173626/3161405250620106/?type=3  https://www.facebook.com/TURBO-SHOP-%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%9D-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90-102278131240434/   https://www.facebook.com/turbo.ge/?refid=28&_ft_=adid.23844643029060352:qid.6828716256803266363:mf_story_key.2603715772495273788:is_sponsored.1:ei.AI@AQIHQGk8mt37rCayYgwrzhstETTG_as2NKvqj6saOb4crP36xOm4YWwIq88A3Ktqzs22NbuzukWsPOtjD8fttBZ9:top_level_post_id.3134666396627325:content_owner_id_new.1569139403180040:page_id.1569139403180040:src.22:photo_id.3134665893294042:story_location.5:story_attachment_style.photo:view_time.1589934280:filter.h_nor:tds_flgs.3:actrs.1569139403180040:page_insights.%7B%221569139403180040%22:%7B%22page_id%22:1569139403180040,%22page_id_type%22:%22page%22,%22actor_id%22:1569139403180040,%22dm%22:%7B%22isShare%22:0,%22originalPostOwnerID%22:0%7D,%22psn%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22post_context%22:%7B%22object_fbtype%22:266,%22publish_time%22:1589878447,%22story_name%22:%22EntStatusCreationStory%22,%22story_fbid%22:%5B3134666396627325%5D%7D,%22role%22:1,%22sl%22:5,%22targets%22:%5B%7B%22actor_id%22:1569139403180040,%22page_id%22:1569139403180040,%22post_id%22:3134666396627325,%22role%22:1,%22share_id%22:0%7D%5D%7D%7D&__tn__=~-R

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by ტურბო • Turbo are successful.

ტურბო • Turbo Creative Analysis: 

ტურბო • Turbo placed a Image ad in 2020-06-02-2020-06-07, and got 283 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.ტურბო • Turbo Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Georgia  Georgia  N/A
Language  N/A  Estonian  Estonian

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

ტურბო • Turbo has the best conversion in Georgia, and can advertise more in Georgia in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.ტურბო • Turbo Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-06-02-2020-06-07  2020-01-02-2020-06-04  2020-05-17-2020-05-19
During  6 days  155 days 3 days 
Like  283  688  122
Share  58  82  1
Comment  9  57  37

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. ტურბო • Turbo ‘s Top 1 ad received 283 likes, 58 shares, 9 comments in just 6 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for ტურბო • Turbo, helping ტურბო • Turbo to grasp the ad data more clearly.