Top Ads on ေျပာခ်င္လြန္းလို႔

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Background Introduction:

လူသားခ်င္းဘဲမို႔ မွ်ေဝခံစားစို႔..

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ has been advertising and marketing on Facebook for many years. And ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ has placed 20 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for ေျပာခ်င္လြန္းလို႔. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from ေျပာခ်င္လြန္းလို႔.

BigSpy

1.ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  ေျပာခ်င္လြန္းလို႔  ေျပာခ်င္လြန္းလို႔  ေျပာခ်င္လြန္းလို႔
Page Categories  Arcade  Arcade  Arcade
Marketing Objectives Other  Other  Other
ECommerce Softwares  wordpress  wordpress  wordpress

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Marketing Objectives Analysis: 

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ has been operating in Arcade for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and Other.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  ေက်ာ္ေက်ာ္နႏၵ အသံုးခ်တာခံလိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက္  ပရိသတ္ေတြကိုလန္႔ဖ်ပ္သြားေစတဲ့သၪၨာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ခ်စ္သူ ထက္ထက္မိုးဦး အေအာင္ျမင္ဆံုးအခ်ိန္က အႏုပညာရွင္စံုလင္စြာနဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ ေမြးေန႔ဗီဒီယုိ 
Ad Copy Text  -  -  တကယ္႔ လြမ္းစရာ ဗီဒီယိုေလး ❤️
Link Description  အဆိုေတာ္ ေက်ာ္ေက်ာ္နႏၵက ေမလ ၇ ၇က္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့သူ႔ေမြးေန႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ဇာဇာထက္နဲ႔အတူ ျဖဴစင္ေသာ အခ်စ္ဆိုတဲ့ Music video တစ္ခုကို အၾကမ္းစားရိုက္ကူးခဲ့တဲ့အေပၚမွာ ဇာဇာထက္ အေနနဲ့ သူမအတြက္ ဘာေတြေပးဆပ္အနစ္နာခံခဲ့ရလဲ ဆိုတာကိုေျပာျပသြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။  မေန႔ကက်ေနာ္တို႔တင္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ သဥၨာဝင့္ေက်ာ္ဓာတ္ပံုထဲက တက္တူးအျပည့္နဲ႔လက္ႀကီးဟာဆိုရင္ အခုပိုၿပီး အရိွန္တက္လို႔လာပါၿပီ။ သဥၨာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕တခ်ိဳ႕ေယာက္်ားေလးပရိသတ္ေတြဆိုရင္ ေၾကေၾကကြဲကြဲနဲ႔ Comment ေတြေရးေနရတဲ့အထိပါပဲ ။ အျမဲတမ္းအဆန္းထြင္ေလရိွတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တာမို႔ သဥၨာဝင့္ကေက်ာ္ဒီတစ္ခုကိုဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းသြားမလဲဆိုတာကလည္း အေတာ့္ကိုစိတ္ဝင္စားစရာအခ်က္တစ္ခ်က္ပါ ။ အခုက်ေနာ္တို႔ ေျပာခ်င္လြန္းလို႔မိတ္ေဆြေတြကိုတင္ဆက္ေပးမယ့္အရာကေတာ့ သဥၨာဝင့္ေက်ာ္ဓာတ္ပံုထဲက တက္တူးအျပည့္နဲ႔ လက္ႀကီးအေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္ ။  တေခတ္တခါက အရမ္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ေၾကာ္ျငာမွာေရာ ရုပ္ရွင္ဖက္မွာေရာ သူမွသူျဖစ္ခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းမင္းသမီး ထက္ထက္မုိးဦးကိုေတာ့ မသိတဲ့သူ မရွိေလာက္ပါဘူး။ ထက္ထက္မိုးဦးကေတာ့ အရမ္းကိုေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ပရိသတ္အေပၚကို လႊမ္းမိုးမႈလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ၾကီးမားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ထက္ထက္မိုးဦးတေယာက္ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အနည္းကင္းကြာေနေသာ္လည္း သူမရဲ့ ပရိသတ္ေတြကေတာ့ ရွိေနတုန္းပါပဲ။
Website Link  nanmalgyi.com  nanmalgyi.com  nanmalgyi.com
CTA  LEARN_MORE  LEARN_MORE  LEARN_MORE
Text Word Count 173  213  78
Like 3111  4932  2892

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Top 1 ads got 3111 likes. ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ uses a sentence with the finishing touch title: “ေက်ာ္ေက်ာ္နႏၵ အသံုးခ်တာခံလိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ ဇာဇာထက္”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ shared 173 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is LEARN_MORE.

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ should continue to optimize the ad content.

3.ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Image  Image
Ad Time   2019-04-25-2019-04-26  2019-04-23-2019-04-24  2019-04-19-2019-04-20
Landing Page Link  https://nanmalgyi.com/archives/73721  https://nanmalgyi.com/archives/73319   https://nanmalgyi.com/archives/72755

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ are successful.

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Creative Analysis: 

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ placed a Image ad in 2019-04-25-2019-04-26, and got 3111 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  Singapore  United Kingdom,Australia,Japan...  United States,United Kingdom,Australia...
Language  Spanish  N/A  N/A

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ has the best conversion in Singapore, and can advertise more in Singapore in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2019-04-25-2019-04-26  2019-04-23-2019-04-24  2019-04-19-2019-04-20
During  2 days  2 days 2 days 
Like  3111  4932  2892
Share  102  144  270
Comment  99  243  42

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ ‘s Top 1 ad received 3111 likes, 102 shares, 99 comments in just 2 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for ေျပာခ်င္လြန္းလို႔, helping ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ to grasp the ad data more clearly.