Top Ads on Build a Website – Website Builder – Squarespace

คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

13 Days

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "คลินิกหมอครอบครัว"
Heat: 143
Website URL: 284346838689056
Headline: ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "คลินิกหมอครอบครัว"
Button label: LIKE_PAGE
คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

8 Days

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "คลินิกหมอครอบครัว"
Heat: 94
Website URL: 284346838689056
Headline: ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "คลินิกหมอครอบครัว"
Button label: LIKE_PAGE
คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

5 Days

Heat: 75
Website URL: 284346838689056
Headline: N/A
Button label: N/A
คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

5 Days

#ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ช่วยไทยควบคุมโควิด 19 . คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชี้ประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ได้ดี จากระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิครอบคลุมเต็มพื้นที่ ทำงานบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน . วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ชุดที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอ ผู้ดำเนินการของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการ . นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากมีระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิกระจายครอบคลุมเต็มพื้นที่ ระบบสาธารณสุขมูลฐานที่มี อสม. ดูแลประชาชนใกล้ชิด มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และ อสม. ทำงานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2563 ใน 12 เขตสุขภาพและกทม. ให้ครอบคลุมประชากรร้อยละ 40 รวมสะสมทั้งหมด 2,592 หน่วย ในปี 2563 จะเปิดบริการ จำนวน 1,369 หน่วย ซึ่งครอบคลุมประชากรประมาณ 26.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 40.39 และมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1,599 คน รวมทั้งได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรการอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 14 วัน และหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ ระยะเวลา 4 วัน . นายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาระบบข้อมูลตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ได้จัดทำ Application ชื่อ “คุยกับหมอ” เพื่อจับคู่ชื่อแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับประชาชน ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมหมอครอบครัวและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว และทดลองใช้โปรแกรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งได้จัดทำร่างแผนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2563 – 2572 โดยมีวิสัยทัศน์ เป็นระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานด้านปฐมภูมิของชาติที่มีเอกภาพ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความเป็นเจ้าของร่วมกัน
Heat: 75
Website URL: 284346838689056
Headline: N/A
Button label: N/A
Google

4 Days

Heat: 71
Website URL: google.com
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
คลินิกหมอครอบครัว :: สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

2 Days

Heat: 58
Website URL: 284346838689056
Headline: N/A
Button label: N/A
Erhvervsakademi Dania | Se udvalget af uddannelser ⇒

14 Days

Hvad kan jeg blive Kom til Åbent Hus på Erhvervsakademi Dania i uge 8+9. Mød studerende og undervisere og bliv klogere på jobmulighederne inden for vores 25 videregående uddannelser. Vi holder Åbent Hus i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Hedensted.
Heat: 142
Website URL: eadania.dk
Headline: Find uddannelser med gode jobmuligheder hos Dania.
Button label: LEARN_MORE
Wedding Dresses, Bridal Gowns and Bridesmaid Dresses by Amsale

47 Days

Heat: 772
Website URL: amsale.com
Headline: N/A
Button label: SHOP_NOW
mosating shop

28 Days

Heat: 366
Website URL: mosating.com
Headline: N/A
Button label: SHOP_NOW
HOME

34 Days

Heat: 493
Website URL: creeksideathanover.net
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
Persoonlijke lening en investering online | mozzeno.com

110 Days

Heat: 997
Website URL: mozzeno.com
Headline: 4,7 ⭐⭐⭐⭐ - 99 stemmen
Button label: LEARN_MORE
Snaptube - Video Downloader, Download YouTube, Facebook Free

36 Days

¡¡Descarga los divertidos videos de YouTube y muchos sitios más con Snaptube!! ¡¡Disfrútate mucho!!
Heat: 477
Website URL: snaptubeapp.com
Headline: N/A
Button label: DOWNLOAD
Oribi

15 Days

No Developers Required No More Endless Reports Get Insights and Actionable Data Easy To Use Google Analytics Is An Old Way To Optimize Your Website, Tomorrow's Analytics Tool Is Here! Get Website Insights The Oribi™ Way Sign Up Now >> oribi.me/Free-Trial
Heat: 140
Website URL: oribi.io
Headline: Oribi. Insights Made Easy.
Button label: SIGN_UP
Eco-friendly alternatives to plastic waste | EcoVibe

56 Days

Heat: 910
Website URL: ecovibe.co.uk
Headline: Easy to use!
Button label: SHOP_NOW
JaRic Beard & Barber

85 Days

Heat: 983
Website URL: 2060491674242730
Headline: Barber shop
Button label: GET_DIRECTIONS
Waterland Egy

20 Days

كل انواع الشلالات من ووتر لاند بأقل سعر وأعلي جودة للتواصل موبيل او واتس 01028585556
Heat: 224
Website URL: 105492574178997
Headline: N/A
Button label: LIKE_PAGE
Test for Pixelfederation in Bratislava

63 Days

Heat: 875
Website URL: playtest.work
Headline: N/A
Button label: APPLY_NOW
Online Φαρμακείο | Pharm24.gr

43 Days

Δεν ξαναέγινε! Επιπλέον έκπτωση 20 ευρώ στις ήδη πολύ χαμηλές τιμές! Πάνω από 15.000 προϊόντα σε αγαπημένα brands σε περιμένουν!
Heat: 709
Website URL: pharm24.gr
Headline: Ισχύει για παραγγελίες από 300€ και άνω!
Button label: SHOP_NOW
Húðfegrun - Heildrænar húðmeðferðir án skurðaðgerðar

41 Days

Heat: 665
Website URL: hudfegrun.is
Headline: Frábært tilboð!
Button label: BOOK_TRAVEL
Build a Website – Website Builder – Squarespace

144 Days

Crie e gerencie seu próprio website profissional com a plataforma Squarespace.
Heat: 999
Website URL: squarespace.com
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE