Top Ads on ครูเอวา Mompreneur

ครูเอวา Mompreneur

262 Days

Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

136 Days

Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

393 Days

“หนังสือเล่มนี้ คือ คู่มือสู่ความสุขและสำเร็จ ‘ทุกด้าน’ อย่างที่ใจลูกต้องการในทางที่ดี” . รวมเคล็ดลับและวิธีการให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมีหัวใจแห่งความสุขและความสำเร็จ . “สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้” . หลักการข้อแรกในการเลี้ยงลูกที่ ‘คนส่วนใหญ่พลาด’ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย (หน้า 5) . ภาษารักที่ทำให้ลูกรับรู้ถึงความรักได้จริงๆ คือ อะไร (หน้า 9) . เพราะอะไร จึงไม่ควรพูดกับลูกด้วยคำเหล่านี้ … “ดื้อ” “ไม่ฉลาด” “เรียนไม่เก่ง” (หน้า 14) . 1 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่กับลูก (หน้า 22) . วิธีดึงความเก่งของลูก เป็นหลักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่ทำ (หน้า 24) . วิธีที่ไม่ได้ผล ไม่เคยได้ผล และจะไม่มีวันได้ผลในการสร้างลูกให้เป็นเลิศ (หน้า 38) . เคล็ดลับสอนลูกให้ทำสิ่งดีๆ โดยไม่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะอีกต่อไป (หน้า 46) . ใช่ค่ะ! คุณรักลูก แต่ว่าลูกรับรู้ถึงความรักนั้นตรงกับคุณหรือเปล่า (หน้า 57) . ดัชนีชี้วัดสำคัญที่จะส่งให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต (หน้า 61) . สอนลูกแบบนี้ได้ พ่อแม่สบายใจตลอดชีวิต (หน้า 68) . วิธีที่แม่บ้านธรรมดาๆ สร้างแรงขับส่งผลให้ลูกกลายเป็นนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก (หน้า 75) . เคล็ดลับปลุกไฟแห่งจินตนาการ เพื่อส่งเสริมลูกให้มีไอเดียเจ๋งๆ ได้ด้วยตนเอง (หน้า 81) . วิธีช่วยลูกไม่ให้เป็นคนล่องลอย ด้วยการมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง (หน้า 89) . ความจริงเชิงลึกเกี่ยวกับการสอนลูกให้เรียนเก่ง (หน้า 96) . กุญแจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขทุกด้าน (หน้า 108) . พ่อแม่ช่วยปกป้องลูกจากความล้มเหลวด้านการเงินได้ด้วยวิธีนี้ (หน้า 120) . วิธีบ่มเพาะแม่มือใหม่ให้กลายเป็นแม่มืออาชีพ (หน้า 136) ============= =รายละเอียดหนังสือ= Your Kids Can Have It All ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่ง เป็นได้ทุกอย่าง ดั่งใจปรารถนา . หลักการอมตะในหนังสือเล่มนี้มาจากการศึกษา มาจากนักคิด นักเขียนระดับโลก ซึ่งมีผลลัพธ์เลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สำเร็จในชีวิตมาแล้ว . เป็นคู่มือที่สามารถหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อยๆ หรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย เคล็ดลับเหล่านี้จะเผยคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่นอน ✨1. หนังสือ 350 บาท ✨2. หนังสือเสียง 750 บาท Flash Drive + ฟังออนไลน์ในเฟสบุ๊ค ✨3. Set หนังสือ+หนังสือเสียง 850 บาท 1 Se
Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: “หนังสือเล่มนี้ คือ คู่มือสู่ความสุขและสำเร็จ ‘ทุกด้าน’ อย่างที่ใจลูกต้องการในทางที่ดี” . รวมเคล็ดลับและวิธีการให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมีหัวใจแห่งความสุขและความสำเร็จ . “สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้” . หลักการข้อแรกในการเลี้ยงลูกที่ ‘คนส่วนใหญ่พลาด’ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย (หน้า 5) . ภาษารักที่ทำให้ลูกรับรู้ถึงความรักได้จริงๆ คือ อะไร? (หน้า 9) . เพราะอะไร? จึงไม่ควรพูดกับลูกด้วยคำเหล่านี้ … “ดื้อ” “ไม่ฉลาด” “เรียนไม่เก่ง” (หน้า 14) . 1 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่กับลูก (หน้า 22) . วิธีดึงความเก่งของลูก เป็นหลักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่ทำ (หน้า 24) . วิธีที่ไม่ได้ผล ไม่เคยได้ผล และจะไม่มีวันได้ผลในการสร้างลูกให้เป็นเลิศ (หน้า 38) . เคล็ดลับสอนลูกให้ทำสิ่งดีๆ โดยไม่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะอีกต่อไป (หน้า 46) . ใช่ค่ะ! คุณรักลูก แต่ว่าลูกรับรู้ถึงความรักนั้นตรงกับคุณหรือเปล่า? (หน้า 57) . ดัชนีชี้วัดสำคัญที่จะส่งให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต (หน้า 61) . สอนลูกแบบนี้ได้ พ่อแม่สบายใจตลอดชีวิต (หน้า 68) . วิธีที่แม่บ้านธรรมดาๆ สร้างแรงขับส่งผลให้ลูกกลายเป็นนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก (หน้า 75) . เคล็ดลับปลุกไฟแห่งจินตนาการ เพื่อส่งเสริมลูกให้มีไอเดียเจ๋งๆ ได้ด้วยตนเอง (หน้า 81) . วิธีช่วยลูกไม่ให้เป็นคนล่องลอย ด้วยการมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง (หน้า 89) . ความจริงเชิงลึกเกี่ยวกับการสอนลูกให้เรียนเก่ง (หน้า 96) . กุญแจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขทุกด้าน (หน้า 108) . พ่อแม่ช่วยปกป้องลูกจากความล้มเหลวด้านการเงินได้ด้วยวิธีนี้ (หน้า 120) . วิธีบ่มเพาะแม่มือใหม่ให้กลายเป็นแม่มืออาชีพ (หน้า 136) ============= =รายละเอียดหนังสือ= Your Kids Can Have It All ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่ง เป็นได้ทุกอย่าง ดั่งใจปรารถนา . หลักการอมตะในหนังสือเล่มนี้มาจากการศึกษา มาจากนักคิด นักเขียนระดับโลก ซึ่งมีผลลัพธ์เลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สำเร็จในชีวิตมาแล้ว . เป็นคู่มือที่สามารถหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อยๆ หรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย เคล็ดลับเหล่านี้จะเผยคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่นอน ✨1. หนังสือ 350 บาท ✨2. หนังสือเสียง 750 บาท Flash Drive + ฟังออนไลน์ในเฟสบุ๊ค ✨3. Set หนังสือ+หนังสือเสียง 850 บาท 1 Se
Button label: MESSAGE_PAGE
ครูเอวา Mompreneur

247 Days

Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
ครูเอวา Mompreneur

262 Days

Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

244 Days

Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: NO_BUTTON
ครูเอวา Mompreneur

141 Days

“หนังสือเล่มนี้ คือ คู่มือสู่ความสุขและสำเร็จ ‘ทุกด้าน’ อย่างที่ใจลูกต้องการในทางที่ดี” . รวมเคล็ดลับและวิธีการให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกของคุณมีหัวใจแห่งความสุขและความสำเร็จ . “สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้” . หลักการข้อแรกในการเลี้ยงลูกที่ ‘คนส่วนใหญ่พลาด’ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย (หน้า 5) . ภาษารักที่ทำให้ลูกรับรู้ถึงความรักได้จริงๆ คือ อะไร (หน้า 9) . เพราะอะไร จึงไม่ควรพูดกับลูกด้วยคำเหล่านี้ … “ดื้อ” “ไม่ฉลาด” “เรียนไม่เก่ง” “อ่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้” (หน้า 14) . ต้นเหตุทำลายความสัมพันธ์ ที่ทำให้ลูกไม่อยากคุยด้วย (หน้า 19) . 1 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่กับลูก (หน้า 22) . วิธีดึงความเก่งของลูก เป็นหลักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่ทำ (หน้า 24) . วิธีที่ไม่ได้ผล ไม่เคยได้ผล และจะไม่มีวันได้ผลในการสร้างลูกให้เป็นเลิศ (หน้า 38) . เคล็ดลับสอนลูกให้ทำสิ่งดีๆ โดยไม่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะอีกต่อไป (หน้า 46) . ใช่ค่ะ! คุณรักลูก แต่ว่าลูกรับรู้ถึงความรักนั้นตรงกับคุณหรือเปล่า (หน้า 57) . ดัชนีชี้วัดสำคัญที่จะส่งให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต (หน้า 61) . สอนลูกแบบนี้ได้ พ่อแม่สบายใจตลอดชีวิต (หน้า 68) . วิธีที่แม่บ้านธรรมดาๆ สร้างแรงขับส่งผลให้ลูกกลายเป็นนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก (หน้า 75) . เคล็ดลับปลุกไฟแห่งจินตนาการ เพื่อส่งเสริมลูกให้มีไอเดียเจ๋งๆ ได้ด้วยตนเอง (หน้า 81) . วิธีช่วยลูกไม่ให้เป็นคนล่องลอย ด้วยการมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง (หน้า 89) . ความจริงเชิงลึกเกี่ยวกับการสอนลูกให้เรียนเก่ง (หน้า 96) . กุญแจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขทุกด้าน (หน้า 108) . พ่อแม่ช่วยปกป้องลูกจากความล้มเหลวด้านการเงินได้ด้วยวิธีนี้ (หน้า 120) . วิธีบ่มเพาะแม่มือใหม่ให้กลายเป็นแม่มืออาชีพ (หน้า 136) ฯลฯ . หนังสือ เรื่อง Your Kids Can Have It All ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่ง เป็นได้ทุกอย่าง ดั่งใจปรารถนา เหมาะสำหรับลูกอายุตั้งแต่ 2-12 ปี . หลักการอมตะในหนังสือเล่มนี้มาจากการศึกษา มาจากนักคิด นักเขียนระดับโลก ซึ่งมีผลลัพธ์เลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาแล้ว . หลักการอมตะนี้ใช้ได้ผลดีกับหลายล้านครอบครัวทั่วโลก ใช้ได้ผลดีกับครอบครัวของเอวาได้ และจะใช้ได้ผลดีกับครอบครัวของคุณด้วย . เป็นคู่มือที่สามารถหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อยๆ หรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย เคล็ดลับในหนังสือนี้จะเผยคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่นอน . ✨1. หนังสือ เล่มละ 350 บาท ✨2. หนังสือเสียง ชุดละ 650 บาท ✨3. Set หนังสือ+หนังสือเสียง เซ็ตละ 750 บาท (จากราคาเต็ม 1,000 บาท) และ Free คอร์สออนไลน์ เคล็ดลับปลุกยักษ์จีนี่ แต้มต่อในชีวิตที่คน 97% ไม่เคยรู้ . สนใจสั่งซื้อ 1. ส่งข้อความได้ที่ inbox ของเพจ แล้วทักมาว่า "สนใจหนังสือ" นะคะ หรือ 2. สั่งในระบบได้ตลอด 24 ชม. http://yourkidscanhaveitall.com/book คอนเฟิร์มออเดอร์พร้อมจัดส่งวันรุ่งขึ้นทันทีค่ะ . รัก แม่เอวา
Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
ครูเอวา Mompreneur

153 Days

"คำพูดดีๆ ที่พ่อแม่พูดทุกวัน สร้างสรรค์อนาคตให้ลูกได้" ✨✨✨ หนังสือ Your Kids Can Have It All เล่มนี้ คือ คู่มือสู่ความสุขและสำเร็จ ‘ทุกด้าน’ อย่างที่ใจลูกต้องการในทางที่ดี” . รวมเคล็ดลับและวิธีการให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมีหัวใจแห่งความสุขและความสำเร็จ . “สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้” . หลักการข้อแรกในการเลี้ยงลูกที่ ‘คนส่วนใหญ่พลาด’ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย (หน้า 5) . ภาษารักที่ทำให้ลูกรับรู้ถึงความรักได้จริงๆ คือ อะไร (หน้า 9) . เพราะอะไร จึงไม่ควรพูดกับลูกด้วยคำเหล่านี้ … “ดื้อ” “ไม่ฉลาด” “เรียนไม่เก่ง” (หน้า 14) . 1 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่กับลูก (หน้า 22) . วิธีดึงความเก่งของลูก เป็นหลักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่ทำ (หน้า 24) . วิธีที่ไม่ได้ผล ไม่เคยได้ผล และจะไม่มีวันได้ผลในการสร้างลูกให้เป็นเลิศ (หน้า 38) . เคล็ดลับสอนลูกให้ทำสิ่งดีๆ โดยไม่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะอีกต่อไป (หน้า 46) . ใช่ค่ะ! คุณรักลูก แต่ว่าลูกรับรู้ถึงความรักนั้นตรงกับคุณหรือเปล่า (หน้า 57) . ดัชนีชี้วัดสำคัญที่จะส่งให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต (หน้า 61) . สอนลูกแบบนี้ได้ พ่อแม่สบายใจตลอดชีวิต (หน้า 68) . วิธีที่แม่บ้านธรรมดาๆ สร้างแรงขับส่งผลให้ลูกกลายเป็นนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก (หน้า 75) . เคล็ดลับปลุกไฟแห่งจินตนาการ เพื่อส่งเสริมลูกให้มีไอเดียเจ๋งๆ ได้ด้วยตนเอง (หน้า 81) . วิธีช่วยลูกไม่ให้เป็นคนล่องลอย ด้วยการมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง (หน้า 89) . ความจริงเชิงลึกเกี่ยวกับการสอนลูกให้เรียนเก่ง (หน้า 96) . กุญแจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขทุกด้าน (หน้า 108) . พ่อแม่ช่วยปกป้องลูกจากความล้มเหลวด้านการเงินได้ด้วยวิธีนี้ (หน้า 120) . วิธีบ่มเพาะแม่มือใหม่ให้กลายเป็นแม่มืออาชีพ (หน้า 136) ============= =รายละเอียดหนังสือ= Your Kids Can Have It All ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่ง เป็นได้ทุกอย่าง ดั่งใจปรารถนา . หลักการอมตะในหนังสือเล่มนี้มาจากการศึกษา มาจากนักคิด นักเขียนระดับโลก ซึ่งมีผลลัพธ์เลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สำเร็จในชีวิตมาแล้ว . เป็นคู่มือที่สามารถหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อยๆ หรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย เคล็ดลับเหล่านี้จะเผยคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่นอน ✨1. หนังสือ 350 บาท ✨2. หนั
Heat: 999
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
Facebook

118 Days

“หนังสือเล่มนี้ คือ คู่มือสู่ความสุขและสำเร็จ ‘ทุกด้าน’ อย่างที่ใจลูกต้องการในทางที่ดี” . รวมเคล็ดลับและวิธีการให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกของคุณมีหัวใจแห่งความสุขและความสำเร็จ . “สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้” . หลักการข้อแรกในการเลี้ยงลูกที่ ‘คนส่วนใหญ่พลาด’ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย (หน้า 5) . ภาษารักที่ทำให้ลูกรับรู้ถึงความรักได้จริงๆ คือ อะไร (หน้า 9) . เพราะอะไร จึงไม่ควรพูดกับลูกด้วยคำเหล่านี้ … “ดื้อ” “ไม่ฉลาด” “เรียนไม่เก่ง” “อ่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้” (หน้า 14) . ต้นเหตุทำลายความสัมพันธ์ ที่ทำให้ลูกไม่อยากคุยด้วย (หน้า 19) . 1 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่กับลูก (หน้า 22) . วิธีดึงความเก่งของลูก เป็นหลักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่ทำ (หน้า 24) . วิธีที่ไม่ได้ผล ไม่เคยได้ผล และจะไม่มีวันได้ผลในการสร้างลูกให้เป็นเลิศ (หน้า 38) . เคล็ดลับสอนลูกให้ทำสิ่งดีๆ โดยไม่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะอีกต่อไป (หน้า 46) . ใช่ค่ะ! คุณรักลูก แต่ว่าลูกรับรู้ถึงความรักนั้นตรงกับคุณหรือเปล่า (หน้า 57) . ดัชนีชี้วัดสำคัญที่จะส่งให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต (หน้า 61) . สอนลูกแบบนี้ได้ พ่อแม่สบายใจตลอดชีวิต (หน้า 68) . วิธีที่แม่บ้านธรรมดาๆ สร้างแรงขับส่งผลให้ลูกกลายเป็นนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก (หน้า 75) . เคล็ดลับปลุกไฟแห่งจินตนาการ เพื่อส่งเสริมลูกให้มีไอเดียเจ๋งๆ ได้ด้วยตนเอง (หน้า 81) . วิธีช่วยลูกไม่ให้เป็นคนล่องลอย ด้วยการมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง (หน้า 89) . ความจริงเชิงลึกเกี่ยวกับการสอนลูกให้เรียนเก่ง (หน้า 96) . กุญแจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขทุกด้าน (หน้า 108) . พ่อแม่ช่วยปกป้องลูกจากความล้มเหลวด้านการเงินได้ด้วยวิธีนี้ (หน้า 120) . วิธีบ่มเพาะแม่มือใหม่ให้กลายเป็นแม่มืออาชีพ (หน้า 136) ฯลฯ . หนังสือ เรื่อง Your Kids Can Have It All ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่ง เป็นได้ทุกอย่าง ดั่งใจปรารถนา เหมาะสำหรับลูกอายุตั้งแต่ 2-12 ปี . หลักการอมตะในหนังสือเล่มนี้มาจากการศึกษา มาจากนักคิด นักเขียนระดับโลกหลายท่าน ซึ่งมีผลลัพธ์เลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาแล้ว . หลักการอมตะนี้ใช้ได้ผลดีกับหลายล้านครอบครัวทั่วโลก ใช้ได้ผลดีกับครอบครัวของเอวาได้ และจะใช้ได้ผลดีกับครอบครัวของคุณด้วย . สามารถหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อยๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย เคล็ดลับในหนังสือนี้จะเผยคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่นอน . หนังสือเล่มละ 350 บาท (ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป) . ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ 1. ส่งข้อความได้ที่ inbox ของเพจ : m.me/avamompreneur 2. ทักมาว่า "สนใจหนังสือ" นะคะ . รัก แม่เอวา
Heat: 998
Website URL: messenger.com
Headline: N/A
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

104 Days

Heat: 996
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

104 Days

Heat: 995
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

97 Days

Heat: 994
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

97 Days

Heat: 992
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE
Facebook

91 Days

“วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมีหัวใจแห่งความสุขและสำเร็จ" . หนังสือเรื่อง Your Kids Can Have It All รวมเคล็ดลับและวิธีการให้คุณพ่อคุณแม่อ่าน เพื่อสอนลูกให้มีความสุขและความสำเร็จ ‘ทุกด้าน’ อย่างที่ใจลูกต้องการในทางที่ดี” . “สิ่งที่คุณจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้” . หลักการข้อแรกในการเลี้ยงลูกที่ ‘คนส่วนใหญ่พลาด’ ก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย (หน้า 5) . ภาษารักที่ทำให้ลูกรับรู้ถึงความรักได้จริงๆ คือ อะไร (หน้า 9) . เพราะอะไร จึงไม่ควรพูดกับลูกด้วยคำเหล่านี้ … “ดื้อ” “ไม่ฉลาด” “เรียนไม่เก่ง” “อ่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้” (หน้า 14) . ต้นเหตุทำลายความสัมพันธ์ ที่ทำให้ลูกไม่อยากคุยด้วย (หน้า 19) . 1 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่กับลูก (หน้า 22) . วิธีดึงความเก่งของลูก เป็นหลักจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับ แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และไม่ทำ (หน้า 24) . วิธีที่ไม่ได้ผล ไม่เคยได้ผล และจะไม่มีวันได้ผลในการสร้างลูกให้เป็นเลิศ (หน้า 38) . เคล็ดลับสอนลูกให้ทำสิ่งดีๆ โดยไม่ต้องพูดปากเปียกปากแฉะอีกต่อไป (หน้า 46) . ใช่ค่ะ! คุณรักลูก แต่ว่าลูกรับรู้ถึงความรักนั้นตรงกับคุณหรือเปล่า (หน้า 57) . ดัชนีชี้วัดสำคัญที่จะส่งให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต (หน้า 61) . สอนลูกแบบนี้ได้ พ่อแม่สบายใจตลอดชีวิต (หน้า 68) . วิธีที่แม่บ้านธรรมดาๆ สร้างแรงขับส่งผลให้ลูกกลายเป็นนักประดิษฐ์ชื่อก้องโลก (หน้า 75) . เคล็ดลับปลุกไฟแห่งจินตนาการ เพื่อส่งเสริมลูกให้มีไอเดียเจ๋งๆ ได้ด้วยตนเอง (หน้า 81) . วิธีช่วยลูกไม่ให้เป็นคนล่องลอย ด้วยการมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง (หน้า 89) . ความจริงเชิงลึกเกี่ยวกับการสอนลูกให้เรียนเก่ง (หน้า 96) . กุญแจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขทุกด้าน (หน้า 108) . พ่อแม่ช่วยปกป้องลูกจากความล้มเหลวด้านการเงินได้ด้วยวิธีนี้ (หน้า 120) . วิธีบ่มเพาะแม่มือใหม่ให้กลายเป็นแม่มืออาชีพ (หน้า 136) ฯลฯ . หนังสือ เรื่อง Your Kids Can Have It All ลูกของคุณมีได้ทุกสิ่ง เป็นได้ทุกอย่าง ดั่งใจปรารถนา เหมาะสำหรับลูกอายุตั้งแต่ 2-12 ปี . หลักการอมตะในหนังสือเล่มนี้มาจากการศึกษา มาจากนักคิด นักเขียนระดับโลกหลายท่าน ซึ่งมีผลลัพธ์เลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมาแล้ว . หลักการอมตะนี้ใช้ได้ผลดีกับหลายล้านครอบครัวทั่วโลก ใช้ได้ผลดีกับครอบครัวของเอวาได้ และจะใช้ได้ผลดีกับครอบครัวของคุณด้วย . สามารถหยิบขึ้นมาทบทวนบ่อยๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย เคล็ดลับในหนังสือนี้จะเผยคำตอบที่ต้องการได้อย่างแน่นอน . หนังสือเล่มละ 350 บาท (ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป) . ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ 1. ส่งข้อความได้ที่ inbox ของเพจ : m.me/avamompreneur 2. ทักมาว่า "สนใจหนังสือ" นะคะ . รัก แม่เอวา
Heat: 985
Website URL: messenger.com
Headline: N/A
Button label: NO_BUTTON
ครูเอวา Mompreneur

74 Days

Heat: 982
Website URL: 165712743793794
Headline: "1 คำที่ไม่ควรพูดในการสอนลูกให้เป็นเลิศ"


"ความลับการใช้คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ อยู่ในหนังสือเล่มนี้”
.
“สิ่งที่คุณจะได้รับ”
.
สองความเชื่อผิดๆ ที่คนส่วนใหญ่พูดเป็นประจำ
นำไปสู่การขัดขวาง ‘ความเป็นเลิศ’ ในตัวลูก (หน้า 8)
.
วิธีสร้างคนที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย
แนะนำในหนังสือพัฒนาเด็กทุกเล่มที่เอวาศึกษา
ไม่มีแม้ซักเล่มเดียวที่ไม่สอนวิธีนี้ (หน้า 11)
.
การพูดชื่นชมเป็นสิ่งที่ดี
แต่จะชื่นชมอย่างไรให้ลูกรับรู้ถึงความสามารถของตัวเองได้
คำตอบอยู่ในหน้า 18
.
ปลูกฝังนิสัยดีไว้ในใจลูกด้วยคำพูดแบบนี้ (หน้า 29)
.
คำหนึ่งที่ไม่ควรใช้ในการให้กำลังใจลูก (หน้า 37)
.
คำที่ห้ามพูด ‘โดยเด็ดขาด’ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม (หน้า 47)
.
วิธีสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบชีวิต (หน้า 54)
.
3 คำที่เราใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน
แต่มักใช้ผิด
ทำให้ลูกรู้สึกแย่และไม่มั่นใจในการกระทำของตนเอง (หน้า 28, หน้า 86, หน้า 89)
.
1 คำแสนพิเศษที่ควรพูดเยอะๆ
แต่เรากลับปากหนักที่จะพูดกับลูก (หน้า 76)
.
วิธีพูดให้ลูกฟังและยินดีทำด้วยความเต็มใจ
บทนี้เอวาตั้งใจตอบคำถามที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกเกือบทุกวันเลยทีเดียว
นับว่าเป็นปัญหาที่เจอกันทุกบ้านจริงๆ ค่ะ (หน้า 62)
.
รักษาสัญญากับลูกอย่างไร
ให้ลูกเชื่อใจและเชื่อคำพูดของเรา (หน้า 102)
.
ตักเตือน หรือ ลงโทษลูกอย่างไร?
ให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
ลูกได้เรียนรู้ พ่อแม่ก็ไม่ปวดใจ (หน้า 106)
.
รับมืออย่างไร? เมื่อลูกพูดโกหก (หน้า 110)
.
วิธีแก้อารมณ์โกรธโมโหหงุดหงิดลูกที่ได้ผลดีที่สุด
ต้องทำสิ่งนี้ก่อนระเบิดใส่กัน (123)
.
มาซารุ อิบุกะ ผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่ ประเทศญี่ปุ่น
กล่าวว่า “เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ไม่จำกัด”
ในหนังสือกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว
และเคล็ดลับดึงศักยภาพที่ไม่จำกัดนั้น ทำได้อย่างไร? (หน้า 130)
.
สอนลูกอย่างไร?
ให้เข้าใจ ‘ความพ่ายแพ้ชั่วคราว’ ซึ่งทุกคนต้องเจอ (หน้า 141)
.
ฝึกลูกแค่ 3 ขั้นตอนนี้สร้างวินัยดีตลอดชีวิต (หน้า 150)
. Button label: MESSAGE_PAGE
ครูเอวา Mompreneur

73 Days

Heat: 980
Website URL: 165712743793794
Headline: “ลูกของคุณมีความสุขตลอดชีวิตได้แน่ แค่พ่อแม่สอนแบบนี้”
.
คืนก่อนเอวาฟัง Audiobook ที่น่าประทับใจเรื่อง Outwitting the Devil
เขียนโดย Napoleon Hill
.
หนังสือเล่มนี้เขียนไว้ตั้งแต่ปี 1938
แต่ยังไม่กล้าตีพิมพ์ออกมาในตอนนั้น
เพราะเนื้อหา “แรง กระแทกใจ และตรงไปตรงมาสุดๆ”
.
70 กว่าปีให้หลัง มูลนิธิ Hill ให้ค้นพบต้นฉบับหนังสือเล่มนี้
แล้วถูกนำมาอธิบายขยายความเพิ่มเติมโดย Sharon Lechter จนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาในปี 2011
.
หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณตื่นจากการหลับใหลมาทั้งชีวิต
.
Mr.Earthbound ไต่สวน Devil (ปีศาจ)
ถึงวิธีการควบคุมมนุษย์ให้กลายเป็นคนล้มเหลว
ซึ่ง Devil ก็ทำผลงานได้ดีถึง 90% เลยทีเดียว
.
1 ในวิธีการที่สำคัญสุดที่ Devil ใช้ควบคุมมนุษย์ คือ "นิสัยการเป็นคนล่องลอย" (The habit of drifting)
.
คนล่องลอยในชีวิต คือ คนไม่มีอนาคต
เมื่อใดที่มนุษย์พัฒนานิสัยนี้ขึ้นมาได้แล้ว
พวกเค้ากำลังมุ่งหน้าเดินสู่ถนนสายตรงที่สุดไปสู่ประตูที่มีป้าย Hell ตัวใหญ่ๆ แปะไว้อยู่
.
ในฐานะพ่อแม่ เราจะช่วยลูกไม่ให้เป็น “คนล่องลอย” ได้อย่างไร?
.
นั่นคือการ “สอนให้ลูกมีเป้าหมายชีวิตของตัวเอง”
.
เอาเป้าหมายของเค้าเอง
เอาที่โดนใจตัวเค้าเองจริงๆ
ไม่จำเป็นต้องมาเลือกให้ตรงใจพ่อแม่
.
คนที่มีเป้าหมายในชีวิต
จะมีชีวิตชีวา
มีไฟ มีไอเดีย ได้ตลอดเวลา
.
ให้โอกาสลูกได้เลือกเป้าหมายชีวิตด้วยตัวเค้าเอง
.
ถึงเค้าจะเปลี่ยนมันได้ทุกวันก็ไม่เห็นเป็นไร
ปล่อยให้เค้าคิด
ให้เค้าพูดถึงสิ่งที่ชอบไปก่อน
วันนี้อยากทำอันนี้
พอมาวันนี้อยากทำอันนั้น
ปล่อยให้เค้าจินตนาการไปเลยค่ะ
ลูกยังมีเวลาสะสมความเก่งอีกนาน
.
พ่อแม่ทำแบบนี้ ลูกจะมาทำก็ได้
จะไปเลือกทำอาชีพอื่นก็ได้ ตามสบายเลยลูก
แค่ตอนนี้ก็มีอยู่แสนกว่าอาชีพให้เลือกแล้ว
.
หนูจะทำอาชีพไหนก็ได้
ขออย่างเดียว จงทำให้เป็นเลิศ
ทำให้เจ๋ง
ทำให้เก่งสุดๆ แค่นั้นพอ
.
ไปเติบโตด้วยตัวเอง
ไปใช้ความเก่งของตัวเองรับใช้ผู้คนให้ถึงระดับโลกเลยลูก
โลกมันไร้พรมแดนมานานแล้ว
ไปสร้างอาณาจ
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

73 Days

Heat: 980
Website URL: 165712743793794
Headline: "ฝึกลูกให้คิดสิ่งนี้สร้างชีวิตดีๆ 5 นาทีก่อนนอน"
.
5 นาทีนี้คือ 5 นาทีสำคัญสำหรับครอบครัว​
ฟังแล้วนำไปทำนะคะ
.
ถ้าคุณชอบความรู้แบบนี้
และเห็นว่ามีประโยชน์
เพียงคอมเมนต์ใต้โพสว่า "ขอบคุณ"
และแชร์เก็บไว้หน้าเฟสบุ๊คส่วนตัว
.
เพื่อเป็นกำลังใจ
ให้เอวาทำคลิปความรู้ดีๆ
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ลูกของเราเป็นได้ทุกอย่างตามที่ต้องการในทางที่ดีตลอดไปค่ะ
.
รัก
แม่เอวา
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

75 Days

Heat: 977
Website URL: 165712743793794
Headline: "ความรักของลูก = เวลา คุณเชื่อหรือเปล่า?"
.
บ้านหลังใหญ่
รถยนต์คันงาม
อาหารมื้อหรู
ยิ่งมีก็ยิ่งดี
.
แต่สิ่งที่ลูกต้องการที่สุดจากพ่อแม่ ก็แค่...เวลา

เวลา ที่ได้ตื่นพร้อมกัน

เวลา ที่ได้กินข้าวด้วยกัน

เวลา ที่ได้อยู่ด้วยกัน

เวลา ที่ได้เล่นด้วยกัน

เวลา ที่ได้หลับพร้อมกัน

ความรักของลูก = เวลา

ลูกๆ ของคุณต้องการแค่นี้จริงๆ
.
รัก
แม่เอวา
======
สนใจสั่งคู่มือสู่ความสุขและสำเร็จ ‘ทุกด้าน’ อย่างที่ใจลูกต้องการในทางที่ดี
ส่งข้อความได้ที่ inbox ของเพจ
แล้วทักมาว่า "สนใจเล่ม 1" นะคะ

หรือ

2. สั่งในระบบได้ตลอด 24 ชม.
http://yourkidscanhaveitall.com/book
พร้อมจัดส่งวันรุ่งขึ้นทันทีค่ะ
Button label: MESSAGE_PAGE
ครูเอวา Mompreneur

73 Days

Heat: 972
Website URL: 165712743793794
Headline: “แม่เป็นคนอารมณ์ร้อน เวลาเห็นลูกทำผิด
หรือบอกให้ลูกทำแต่ลูกไม่ทำตาม
อารมณ์ขึ้น โมโห แล้วมาเสียใจทีหลังทุกทีเลยค่ะ”
.
#ASKAVA
#คุณแม่ถามมาเอวาตอบให้
.
แม่เลี้ยงลูกสองคน 5 ขวบ และ 3 ขวบ กำลังซน
ต้องทำงานด้วยค่ะ
อารมณ์แม่แปรปรวน คุมสติไม่ได้เลยเวลาลูกๆ ซน
อยากเปลี่ยนตัวเองค่ะ
อยากเป็นแม่ที่ดี
อยากให้ลูกโตขึ้นอย่างมีความสุขค่ะ
.
แม่เป็นคนอารมณ์ร้อน
เวลาเห็นลูกทำผิด หรือ บอกให้ลูกทำอะไร แต่ลูกไม่ทำตาม
แม่รู้ทฤษฎีและอ่านหนังสือมา แต่พอเจอเหตุการณ์จริง หลุดทุกทีเลยค่ะ
แล้วก็มาเสียใจทีหลัง อารมณ์จะขึ้นมากตอนใกล้จะเป็นประจำเดือนค่ะ
.
ขอบคุณคำถามจากคุณแม่ค่ะ
เอวาขอตอบคำถามและแบ่งปันแบบนี้นะคะ…
.
1. ลูกไม่ได้ซนหรอกค่ะ เค้าแสดงออกตามวัยของเค้า
5 ขวบ กับ 3 ขวบ ต้องวิ่งต้องเล่นเป็นปกติมากๆ ค่ะ
.
2. คุณแม่รู้จักสภาวะของตัวเองแล้ว คราวนี้ก็หาทางป้องกันค่ะ
ยกตัวอย่าง ช่วงใกล้วันนั้นของเดือน
คุณแม่บอกน้อง 5 ขวบก่อนเลยค่ะ
น้องจะเข้าใจมากกว่าน้อง 3 ขวบ
ว่าช่วง 2-3 วันนี้แม่เพลียและหงุดหงิดง่าย
คุณแม่สามารถฟังคอร์สจีนี่ แล้วพูดย้ำกับตัวเองได้ด้วยนะคะ
“ฉันเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยม”
“ฉันควบคุมอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยม”
.
แนะนำว่าหากวันไหนเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายแล้วผ่านไปได้ด้วยดี
ขอให้คุณแม่เขียนชื่นชมตัวเองลงในสมุดบันทึกค่ะ
คุณแม่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะ
.
แต่ถ้าวันไหนจัดการได้ไม่ดีนัก
ในเวลาที่คุณแม่รู้สึกเสียใจ
คุณแม่กล่าวขอโทษน้องได้นะคะ
นี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างที่ดีในความกล้ารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ
.
วิธีจัดการอารมณ์โกรธ
ดูได้ที่คลิปนี้นะคะ เอวาเคยแบ่งปันไว้ค่ะ
https://www.facebook.com/avamompreneur/videos/1519686971540587/
.
เมื่อโกรธให้หยุดก่อน พักก่อน
ไม่พูดแรงๆ ไม่เถียงกัน ไม่ปะทะอารมณ์กัน ตอนไม่ปกติค่ะ
.
รัก
แม่เอวา
.
ป.ล. แล้วคุณแม่มีวิธีจัดการกับอารมณ์โกรธอย่างไรบ้าง?
มาแชร์ความคิด
Button label: N/A
ครูเอวา Mompreneur

68 Days

"1 คำที่ไม่ควรพูดในการสอนลูกให้เป็นเลิศ"\n\u2728\n\u2728\n"ความลับการใช้คำพูดสร้างลูกให้เป็นเลิศ อยู่ในหนังสือเล่มนี้”\n.\n“สิ่งที่คุณจะได้รับ”\n.\nสองความเชื่อผิดๆ ที่คนส่วนใหญ่พูดเป็นประจำ\nนำไปสู่การขัดขวาง ‘ความเป็นเลิศ’ ในตัวลูก (หน้า 8)\n.\nวิธีสร้างคนที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย\nแนะนำในหนังสือพัฒนาเด็กทุกเล่มที่เอวาศึกษา\nไม่มีแม้ซักเล่มเดียวที่ไม่สอนวิธีนี้ (หน้า 11)\n.\nการพูดชื่นชมเป็นสิ่งที่ดี\nแต่จะชื่นชมอย่างไรให้ลูกรับรู้ถึงความสามารถของตัวเองได้\nคำตอบอยู่ในหน้า 18\n.\nปลูกฝังนิสัยดีไว้ในใจลูกด้วยคำพูดแบบนี้ (หน้า 29)\n.\nคำหนึ่งที่ไม่ควรใช้ในการให้กำลังใจลูก (หน้า 37)\n.\nคำที่ห้ามพูด ‘โดยเด็ดขาด’ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม (หน้า 47)\n.\nวิธีสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบชีวิต (หน้า 54)\n.\n3 คำที่เราใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน\nแต่มักใช้ผิด\nทำให้ลูกรู้สึกแย่และไม่มั่นใจในการกระทำของตนเอง (หน้า 28, หน้า 86, หน้า 89)\n.\n1 คำแสนพิเศษที่ควรพูดเยอะๆ\nแต่เรากลับปากหนักที่จะพูดกับลูก (หน้า 76)\n.\nวิธีพูดให้ลูกฟังและยินดีทำด้วยความเต็มใจ\nบทนี้เอวาตั้งใจตอบคำถามที่ส่งเข้ามาในอินบ็อกเกือบทุกวันเลยทีเดียว\nนับว่าเป็นปัญหาที่เจอกันทุกบ้านจริงๆ ค่ะ (หน้า 62)\n.\nรักษาสัญญากับลูกอย่างไร\nให้ลูกเชื่อใจและเชื่อคำพูดของเรา (หน้า 102)\n.\nตักเตือน หรือ ลงโทษลูกอย่างไร\nให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น\nลูกได้เรียนรู้ พ่อแม่ก็ไม่ปวดใจ (หน้า 106)\n.\nรับมืออย่างไร เมื่อลูกพูดโกหก (หน้า 110)\n.\nวิธีแก้อารมณ์โกรธโมโหหงุดหงิดลูกที่ได้ผลดีที่สุด\nต้องทำสิ่งนี้ก่อนระเบิดใส่กัน (123)\n.\nมาซารุ อิบุกะ ผู้ก่อตั้งบริษัทโซนี่ ประเทศญี่ปุ่น\nกล่าวว่า “เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ไม่จำกัด”\nในหนังสือกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว\nและเคล็ดลับดึงศักยภาพที่ไม่จำกัดนั้น ทำได้อย่างไร (หน้า 130)\n.\nสอนลูกอย่างไร\nให้เข้าใจ ‘ความพ่ายแพ้ชั่วคราว’ ซึ่งทุกคนต้องเจอ (หน้า 141)\n.\nฝึกลูกแค่ 3 ขั้นตอนนี้สร้างวินัยดีตลอดชีวิต (หน้า 150)\n.\nทักษะที่พ่อแม่ต้องเก่งเพื่อเข้าใจลูกได้ดียิ่งขึ้น\nเป็นการสร้างความสนิทสนมกับลูก\nและทำให้ลูกอยากคุย อยากปรึกษากับเรามากขึ้น (หน้า 158, 165)\n.\nปราศจากสิ่งสำคัญนี้\nอาจเป็นสาเหตุทำให้ทุกวิธีของทุกบทที่ผ่านมาใช้ไม่ได้ผล (หน้า 173)\n.\nภาพยนตร์ The Truman Show\nสอนให้รู้ว่าวิธีง่ายที่สุดในการสอนลูกให้เป็น
Heat: 969
Website URL: 165712743793794
Headline: N/A
Button label: MESSAGE_PAGE