Top Ads on תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

309 Days

חשוב לי מאוד לשתף נשים בהריון : (אני אמא של יהונתן שזה עתה עבר טיפול עם מנת דם טבורי) "אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, עד שזה נוגע בהם. כשצריך דם טבורי, אין לזה מחיר! וותרו על עגלה טובה, אין מחיר לבריאות ילדינו. זה שווה כל שקל. ממליצה מאוד על "תא לחיים", היחידים שליוו אותי לכל אורך הדרך..." עד סוף החודש - 40% הנחה ל 40 שנות שימור.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: הרשמה מוקדמת יכולה לזכות אותך בהחזר גדול יותר מקופ"ח
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

414 Days

Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

285 Days

עומדת להיות אמא 🎁 25% הנחה לשימור דם טבורי בבנק הטוב בישראל🎁 * חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

180 Days

מסר אישי שלי אליכם נשים בהריון : (אמא של איתן שזה עתה עבר טיפול עם מנת דם טבורי) "אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, עד שזה נוגע בהם. כשצריך דם טבורי, אין לזה מחיר! וותרו על עגלה טובה, אין מחיר לבריאות ילדינו. זה שווה כל שקל..." - 30% הנחה עד סוף החודש הקליקי כאן לפרטים
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: פעם אחת בחיים
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

296 Days

חשוב לי מאוד לשתף רק נשים בהריון : (אני אמא של יהונתן שזה עתה עבר טיפול עם מנת דם טבורי) "אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, עד שזה נוגע בהם. כשצריך דם טבורי, אין לזה מחיר! וותרו על עגלה טובה, אין מחיר לבריאות ילדינו. זה שווה כל שקל. ממליצה מאוד על "תא לחיים", היחידים שליוו אותי לכל אורך הדרך..." עד סוף היום - 40% הנחה ל 40 שנות שימור.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: הרשמה מוקדמת עשויה לזכות בהשתתפות גדולה יותר של קופ"ח
Button label: SIGN_UP
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

326 Days

הודעה חשובה לנשים בהריון \ud83e\udd30\ud83e\udd30\ud83e\udd30\nפרופסור ג'ואן קורצברג (ידיעות אחרונות):\n"אני רק מקווה שאלה שממשיכים להשליך את הדם הטבורי לזבל יבינו שזה אוצר" \n\n- דם טבורי הוא "ביטוח ביולוגי" משפחתי לתינוק ואחיו).\n- כיסוי ביטוחי הרחב ביותר של הראל (4.5 מיליון ש"ח).\n- חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

358 Days

חשוב לי מאוד לשתף נשים בהריון : (אני אמא של יהונתן שזה עתה עבר טיפול עם מנת דם טבורי) "אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, עד שזה נוגע בהם. כשצריך דם טבורי, אין לזה מחיר! וותרו על עגלה טובה, אין מחיר לבריאות ילדינו. זה שווה כל שקל. ממליצה מאוד על "תא לחיים", היחידים שליוו אותי לכל אורך הדרך..." עד סוף החודש - 40% הנחה ל 40 שנות שימור.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: הרשמה מוקדמת יכולה לזכות אותך בהחזר גדול יותר מקופ"ח
Button label: N/A
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

297 Days

הודעה חשובה לנשים בהריון \ud83e\udd30\ud83e\udd30\ud83e\udd30\nפרופסור ג'ואן קורצברג (ידיעות אחרונות):\n"אני רק מקווה שאלה שממשיכים להשליך את הדם הטבורי לזבל יבינו שזה אוצר" \n\n- דם טבורי הוא "ביטוח ביולוגי" משפחתי לתינוק ואחיו).\n- כיסוי ביטוחי הרחב ביותר של הראל (4.5 מיליון ש"ח).\n- חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

171 Days

הודעה חשובה לנשים בהריון "אני רק מקווה שאלה שממשיכים להשליך את הדם הטבורי לזבל יבינו שזה אוצר" פרופסור ג'ואן קורצברג (ידיעות אחרונות). - דם טבורי הוא "ביטוח ביולוגי" משפחתי לשנים רבות. - כיסוי ביטוחי הרחב ביותר של הראל (4.5 מיליון ש"ח). - חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה. ***עוד 7 ימים - 30% הנחה לנרשמים
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: פעם אחת בחיים
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

338 Days

חשוב לי מאוד לשתף רק נשים בהריון : (אני אמא של יהונתן שזה עתה עבר טיפול עם מנת דם טבורי) "אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, עד שזה נוגע בהם. כשצריך דם טבורי, אין לזה מחיר! וותרו על עגלה טובה, אין מחיר לבריאות ילדינו. זה שווה כל שקל. ממליצה מאוד על "תא לחיים", היחידים שליוו אותי לכל אורך הדרך..." עד סוף היום - 40% הנחה ל 40 שנות שימור.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: הרשמה מוקדמת עשויה לזכות בהשתתפות גדולה יותר של קופ"ח
Button label: SIGN_UP
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

281 Days

הודעה חשובה לנשים בהריון \ud83e\udd30\ud83e\udd30\ud83e\udd30\nפרופסור ג'ואן קורצברג (ידיעות אחרונות):\n"אני רק מקווה שאלה שממשיכים להשליך את הדם הטבורי לזבל יבינו שזה אוצר" \n\n- דם טבורי הוא "ביטוח ביולוגי" משפחתי לתינוק ואחיו).\n- כיסוי ביטוחי הרחב ביותר של הראל (4.5 מיליון ש"ח).\n- חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

155 Days

בקרוב ייוולד לכם אושר ואיתו גם אחריות וביטחון! דם טבורי של התינוק יכול להציל ולרפא חיים. עד סוף החודש - 25% הנחה. המחיר הנמוך בישראל, נקודה!
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: מאשר את תקנון ההגרלה מאשר לנציגי תא לחיים ליצור עימי קשר לפרטים על השירות ועל ההגרלה
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

194 Days

הודעה חשובה לנשים בהריון פרופסור ג'ואן קורצברג (ידיעות אחרונות): "אני רק מקווה שאלה שממשיכים להשליך את הדם הטבורי לזבל יבינו שזה אוצר" - דם טבורי הוא "ביטוח ביולוגי" משפחתי לתינוק ואחיו). - כיסוי ביטוחי הרחב ביותר של הראל (4.5 מיליון ש"ח). - חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה.
Heat: 999
Website URL: talachaim.co.il
Headline: מאשר את תקנון ההגרלה מאשר לנציגי תא לחיים ליצור עימי קשר לפרטים על השירות ועל ההגרלה
Button label: SHOP_NOW
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

119 Days

מסר אישי שלי אליכן נשים בהריון : (אמא של איתן שזה עתה עבר טיפול עם מנת דם טבורי) "אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, עד שזה נוגע בהם. כשצריך דם טבורי, אין לזה מחיר! וותרו על עגלה טובה, אין מחיר לבריאות ילדינו. זה שווה כל שקל..."
Heat: 998
Website URL: talachaim.co.il
Headline:
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

106 Days

הודעה חשובה לנשים בהריון פרופסור ג'ואן קורצברג (ידיעות אחרונות): "אני רק מקווה שאלה שממשיכים להשליך את הדם הטבורי לזבל יבינו שזה אוצר" - חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה.
Heat: 995
Website URL: talachaim.co.il
Headline:
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

93 Days

עומדים להיות הורים אף אחד מאיתנו לא ציפה למה שקורה היום, אבל הנה זה כאן. יש בחיים שעות צורך שחייבים להיות מוכנים אליהם. שימור דם טבורי יכול להציל ולשפר את חיי ילדנו, בשעת הצורך!
Heat: 991
Website URL: talachaim.co.il
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

96 Days

עומדים להיות הורים עוד 3 ימים לסוף ההטבה לשימור דם טבורי בבנק הוותיק בישראל. * מהרו להירשם מספר חודשים לפני!
Heat: 990
Website URL: talachaim.co.il
Headline:
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

80 Days

מסר אישי שלי אליכן הנשים בהריון : (אמא של איתן שזה עתה עבר טיפול עם דם טבורי) "אנשים לא מבינים את החשיבות של זה, עד שזה נוגע בהם. כשצריך דם טבורי, אין לזה מחיר! וותרו על עגלה טובה, אין מחיר לבריאות ילדינו. זה שווה כל שקל..." יש רק הזדמנות אחת בחיים לשמור דם טבורי, בעת הלידה!
Heat: 989
Website URL: talachaim.co.il
Headline: N/A
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

93 Days

עומדים להיות הורים יום אחרון לסוף ההטבה לשימור דם טבורי בבנק הוותיק בישראל. * מהרו להירשם מספר חודשים לפני!
Heat: 988
Website URL: talachaim.co.il
Headline:
Button label: LEARN_MORE
תא לחיים | בנק דם טבורי – שימור תאי גזע מדם טבורי

84 Days

עומדת להיות אמא 25% הנחה לשימור דם טבורי בבנק הטוב בישראל * חשוב להירשם מספר חודשים לפני הלידה
Heat: 974
Website URL: talachaim.co.il
Headline: פעם אחת בחיים
Button label: LEARN_MORE