Top Ads on שישים ואחת

שישים ואחת Background Introduction:

שישים ואחת הוא פרויקט להפצה והנגשה של מידע על המציאות הפוליטית בישראל • www.sixtyone.co.il

Facebook is the overlord of social media, and its monthly active users have exceeded 2 billion. In addition, Facebook’s advertising system is developed, whether it is B2B or B2C advertisers, both can get huge benefits on Facebook.

שישים ואחת has been advertising and marketing on Facebook for many years. And שישים ואחת has placed 2 of ads on the Facebook platform in the last month. In the past few years,שישים ואחת has created thousands of ads on Facebook and completed multiple A / B tests. But do you really know what your most successful Facebook ads are? Now I use a spy tool to check.

BigSpy is the best social media ad spy tool. Searching for שישים ואחת on BigSpy, we can see that these ads have gained a lot of likes. Now, BigSpy generates a detailed Top ad analysis report for שישים ואחת. BigSpy decomposes the data of ads, view the performance of a single ad, and analyzes the Top 3 ads with the best performance from שישים ואחת.

BigSpy

1.שישים ואחת Top 3 Ads Basic Understanding

   top1  top2  top3
Name  שישים ואחת  שישים ואחת  שישים ואחת
Page Categories  Political Ideology  Political Ideology  -
Marketing Objectives Other  Other  -
ECommerce Softwares  N/A  N/A  -

שישים ואחת Marketing Objectives Analysis: 

שישים ואחת has been operating in Political Ideology for many years. The marketing objectives it uses most when placing Facebook ads are Other, Other, and -.

Different campaign objectives bring completely different conversion effects. For example, Page Post Engagement can bring more users who like posts at a lower cost. Website Conversion brings accurate customers with conversions, but the ad costs are relatively high. שישים ואחת best marketing campaign objective at present is Other. Advertisements mainly choose the appropriate marketing objectives according to different ad purposes.

2.שישים ואחת Top 3 Ads Content Display

We all know that Facebook ’s advertising policy is strict, and every ad that goes online needs to be reviewed. What kind of advertising copy is in compliance? What kind of advertising copy is welcomed by users?

  top1 top2 top3
Ad Headline  שישים ואחת  פרופ' אסף שרון על המהפכת ההתחדשות היהודית האמיתית
Ad Copy Text  -  -  -
Link Description  ההבטחה שלא מפסיקה לאכזב איש שהבטיח לכם שיחסל את החמאס אבל בסוף יצא שהוא מעביר לו מזוודות של כסף, שלף השבוע שלף עוד קלף מהשרוול – הבטחה לתוכנית כלכלית חדשה לטיפול "דרמטי" בכל "הבעיות הקריטיות": מחירי המזון, משבר הדיור, מערכת הבריאות הקורסת, הפריפריה, העסקים הקטנים והטכנולוגיה. בתור בונוס, נתניהו הציג את האיש שיעזור לו לטפל בכל הבעיות: ראש עריית ירושלים ושר האוצר המיועד ניר ברקת. הבטחות גדולות זה נחמד, אבל משום מה קצת קשה לקחת את נתניהו ברצינות. כבר במרץ 2011, לפני תשע שנים שלמות, הצהיר נתניהו בישיבה של סיעת הליכוד כי "המשבר של הדיור לא יכול להימשך יותר וחייבים להביא פתרון. המשבר אמיתי וצעירים נאלצים לחיות עם ההורים שלהם", הוא אמר אז, כמי שחווה את המצוקה על בשרו. אבל השנים עברו והמשבר נשאר. ב-2013, אחרי הבחירות, אמר כי "הממשלה החדשה יכולה להפחית באופן דרמטי את מחירי יוקר המחיה, להפחית את מחירי הדירות ולהגדיל את מלאי הדירות". יכולה, אבל משום מה לא עשתה את זה. ב-2015, גם הפעם מיד אחרי הבחירות, הבטיח נתניהו להקים "ממשלה של כלכלה אחראית שתטפל במחירי הדיור וביוקר המחיה". דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו: בהבטחות נתניהו עקבי. אגב, בדבר אחד הוא צודק: במשמרת שלו נתניהו הצליח להעמיק את המצוקה הכלכלית בצורה דרמטית. זה אותו נתניהו שלפני חמש שנים בדיוק, בקשר למשבר הדיור שכבר אז היה בלתי נסבל, אמר שהבעיה האמיתית היא איראן ושהוא דואג ל"חיים עצמם". אלא שהשנים עברו, איראן נשארה ורק התקרבה לגרעין והבעיות האחרות רק החריפו. אין ספק שעכשיו, ממש כמו שנתניהו עצמו טוען, ישראל זקוקה אנושות לרפורמות כלכליות. הנה כמה דוגמאות לתהליכים שעברו עלינו בעשור שנות נתניהו: בשנת 2009, כשנתניהו נכנס לתפקידו, רמת המחירים בישראל הייתה זהה לממוצע מדינות ה-OECD. לפי נתונים שנאספו לפני שנתיים, בתוך שמונה שנים המחירים נעשו גבוהים ב-20 אחוז מה-OECD, ומאז רק המשיכו לעלות. כיום, כפי שנתניהו עצמו העיד, מחירי המזון בישראל גבוהים ב-30% מהממוצע במדינות המפותחות. בתחום הדיור, בתקופתו של נתניהו מחירי הדירות עלו ב-97.5% - כמעט פי שניים – והמשבר רק מחריף. אגב, רק בשנה האחרונה מחירי הדירות עלו ב-3%. כדי להבין את הקריסה של מערכת הבריאות צריך לקחת בחשבון את הנתונים הבאים: ממשלת ישראל משקיעה על בריאות 10% פחות מהממוצע במערב, שיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה ירד ל-3.1 על כל  N/A  -
Website Link  bit.ly  www.sixtyone.co.il  -
CTA    LEARN_MORE  -
Text Word Count 5250  1105  -
Like 778  138  -

שישים ואחת Top 1 Ad Content Analysis:

Ad title: Text is an extension of the creative. שישים ואחת Top 1 ads got 778 likes. שישים ואחת uses a sentence with the finishing touch title: “שישים ואחת”, point out the main purpose, and sublimate the theme of the advertisement. The power of a sentence is endless.

The text is a supplement to the headline. שישים ואחת shared 5250 words describing Top 1 ad. In addition, the use of emojis in the text can shorten the distance to the user.

Call-to-Action can promote user’s click behavior and bring the most direct conversion. Currently, the CTA of Top 1 ad is .

The main role of the creative is to attract users, and the ad copy is the key factor for conversion. שישים ואחת should continue to optimize the ad content.

3.שישים ואחת Top 3 Ads Creative Selection

   top1  top2  top3
Creative Type   Image  Video  -
Ad Time   2020-02-18-2020-02-18  2020-01-15-2020-01-18  -
Landing Page Link  https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3793691,00.html  http://www.sixtyone.co.il/   -

The principle of less is more appropriate for the selection of creatives. In just a few seconds to attract users’ attention, and let users understand the function of your product, these ads produced by שישים ואחת are successful.

שישים ואחת Creative Analysis: 

שישים ואחת placed a Image ad in 2020-02-18-2020-02-18, and got 778 likes. The size and type of creatives used in different ad positions are different. But using beautiful colors can attract users faster.

4.שישים ואחת Top 3 Ads Audience Analysis:

   top1  top2  top3
Country  N/A  N/A  -
Language  N/A  N/A  -

Different audiences have different demands. Before publishing an ad, you have to ask yourself, do you really know who is your target audience?

Today’s advertising is increasingly pursuing personalization. If you can’t make exquisite advertisements, you must know your audience and attract the most accurate traffic.

שישים ואחת has the best conversion in N/A, and can advertise more in N/A in the future.

In addition, BigSpy can also target the detailed audience of advertisements, including the age distribution, gender ratio, and country of the audience. You can also use BigSpy to track competitors’ audiences.

5.שישים ואחת Top 3 Ads Performance Display

   top1  top2  top3
Ad Time  2020-02-18-2020-02-18  2020-01-15-2020-01-18  -
During  1 days  4 days
Like  778  138  -
Share  402  31  -
Comment  67  62  -

Advertising effectiveness is a direct manifestation of advertising. שישים ואחת ‘s Top 1 ad received 778 likes, 402 shares, 67 comments in just 1 days.

Summary: Every detail of the advertisement is important. Actually, several important factors that affect the effectiveness of ads are ad creativity, ad copy, ad audience, and ad costs. Now BigSpy generates a top ads report for שישים ואחת, helping שישים ואחת to grasp the ad data more clearly.